:: www.prop.sk
:: ww.protiprudu.info

CITÁTY
 

Ak je človek extrémista preto, že sa stavia proti EÚ, tak potom tam zarátajte aj mňa

01.08.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 

Denis MacShane je slušný človek.  V 80-tych rokoch podporoval Solidaritu, úcastnil sa kampane proti oživeniu antisemitizmu a je aj členom Spoločnosti Henry Jacksona, ktorá je za pro-liberálnej demokraciu.  Zvlášť to posledné robí čudným jeho postoj k
našej vlastnej demokracii.  Ako napísal na Twitter: "Farage na Q Time a Griffin v paláci.  Do popredia vystupujú extrémistickí poslanci."  

Lenže MacShane má zrejme na mysli ich politiku ohľadom Európy a imigrácie.   V súvislosti s imigráciou zastávajú tieto názory:  
*  skoncovať s hromadnou imigráciou; okamžite zastaviť imigráciu kvôli trvalému pobytu aspoň na päť rokov;  
*  opäť kontrolovať hranice Británie, aby sa do našej krajiny nemohli dostať zahraniční zločinci;  
*  skoncovať so zneužívaním azylového systému a Spojenom kráľovstve a vykázať islamských extrémistov;  
*  ustanoviť nový vízový systém, založený na bodoch a dočasné povolenia na prácu;  
*  strojnásobiť počet zamestnancov Hraničnej kontroly, ktorí majú na starosti imigráciu (na 30 000);  

V zahraničných záležitostiach:  
*  odísť z EÚ a pokračovať v obchodovaní s inými európskymi krajinami; tak sa nestratia žiadne pracovné miesta;  
*  ustanoviť oblasť voľného obchodu medzi krajinami Commonwealthu;  
*  obnoviť v súčasnosti nečinné kreslo Británie v WTO;  
*  presadzovať demokraciu, naozajstné ľudské práva a slobodnúp determináciu všade vo svete;  

Sú tieto idey extrémne?  
Wikipedia popisuje extrémizmus ako "výraz pre vyjadrenie činov alebo ideológií jednotlivcov či skupín mimo toho, čo sa považuje za centrum spoločnosti; alebo to, čo narúša všeobecne uznávané morálne štandardy".  Takže čo tento popredný člen parlamentu hovorí je, že každý, kto presadzuje odchod z EÚ, nevyhovuje všeobecne uznávaným morálnym štandardom, preto názor takých musí byť bezcenný.  A predsa, prieskum za prieskumom naznačuje, že väčšina alebo veľká menšina zdieľa názory strany UKIP na národnú nezávislosť.  

MacShane nie je prvý, samozrejme; David Miliband vlani povedal, že konzervatívci sa zahrávajú s "euroextrémizmom" už tým, že sa chcú prikloniť ku skeptickejším európskym konzervatívcom a reformátorom.  Rozdiel je v tom, že MacShane podporuje
neokonzervatívnu Spoločnosť Henry Jacksona, ktorej ide o propagovanie liberálnej demokracie vo svete.  Ako môže niekto zastávať v tom istom čase také konfliktné názory?  Idea liberálnej demokracie je založená na národnom štáte a to, že sa zrodila v Anglicku, v samostatnom zjednotenom kráľovstve v roku 927, nie je náhoda. 

Keď neexistuje národný štát, nemôže byť ani žiadna liberálna demokracia.   Ako napísal Roger Scruton: "K demokracii patrí schopnosť zaručiť podiel na vládnutí aj takému obyvateľstvu, s ktorým zásadne nesúhlasíte, vrátane takých, čo majú iné
vierovyznanie.  A toto je možné len v prípade, keď ide o svetskú vládu a keď ľudia považujú proces vládnutia za vyjadrenie zdieľanej národnej identity."  A predsa, malá skupinka intelektuálov, nasledujúca idey francúzskeho politika Jeana Moneta a
ruského filozofa Alexandra Kojévea, urobila to, čo bolo kedysi všeobecne prijímané,"extrémistické".  

Monet bol architektom európskeho projektu a ten po I. svetovej vojne sníval o vytvorení nového európskeho impéria "v ktorom bude duch nacionalizmu konečne exorcizovaný".  To bola v podstate šialená idea, pochádzajúca od ľudí, vydesených hrôzami vojny, ale práve túto "Monetovu metódu integrácie potajomky", ktorá bola
kedysi vnímaná ako bláznivá, dnes v mocenských koridoroch všeobecne prijímajú.   Kojéve bol intelektuálnym krstným otcom európskej jednoty; bol to ruský emigrant, ktorý ovplyvnil celé pokolenie francúzskych mysliteľov, aby verili v nové impérium. 
Práve on - Scrutonovými slovami  - identifikoval "normálnosť národného štátu prostredníctvom jeho patologických príkladov.  Ako povedal Chesterton všeobecne o vlastenectve, odsudzovať ľudí za to, že sa dávajú na vojnu z vlasteneckých dôvodov,
to je ako odsudzovať lásku preto, lebo niektoré prípady lásky vedú k vražde." 

Kojéve, mimochodom, celý čas pracoval pre Sovietsky zväz.  
Takže ktorá strana je extrémistická?  Ako sa uvádza v druhej časti definície vo Wikipedii: "V demokratických spoločnostiach, jednotlivci alebo skupiny, ktoré presadzujú nahradenie demokracie autoritatívnym režimom, zvyčajne označujú za extrémistov.  V autoritatívnych režimoch tak označujú tých druhých."  
Ak je človek extrémista preto, že sa stavia proti EÚ, tak potom tam zarátajte aj mňa.  

 


(krátené)  
Ed West, Telegraph: "If Opposing the European Union makes one an extremist, count me in"  
http://blogs.telegraph.co.uk/news/edwest/100048254/if-opposing-the-europen-union-makes...

 

© 2003 - 2006 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku| Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768|