:: www.prop.sk
:: ww.protiprudu.info

CITÁTY
 

Ako Židia rozmýšľajú. Časť 1.

01.08.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 

 

Vyrastajúc ako Žid a navštevujúc synagógu pre vyššiu strednú triedu počas môjho detstva až po skorú dospelosť, som jedinečne kvalifikovaný objasniť vnútorné pochody židovskej mysle. Teraz, keď som pravoslávny kresťan, konvertoval som v roku 1974 ku kresťanstvu, môžem vidieť veľmi jasne, ako rozmýšľajú Židia:

  1. Žid vidí seba ako „Žid prvý“. V ktoromkoľvek inom národe, kde Žid býva, je „Američan druhý“, alebo „Francúz druhý“ atď. – pretože pre Žida je vždy Žid prvý. Preto Žid dáva na prvé miesto jeho záujmy pred národnými záujmami.
  1. Žid propaguje sekularizmus v každom národe, kde žije. Toto pracuje pre jeho úžitok. Pretože Žid sa nebojí ničoho viac ako kresťanského svetonázoru, ktorý vychádza z koreňa, ako je prevaha kresťanstva nad všetkými ostatnými vierami, ktoré sú falošné vrátane judaizmu. Ale Žid verí, že judaizmus je jediné pravé náboženstvo a to je len pre neho. Lebo Žid sa pozerá na pohana, „gója“,ako na nižšieho.
  1. Žid používa obvinenie z „antisemitizmu“, aby zabránil akejkoľvek kritike svojho konania, myšlienok a agendy.
  1. Žid je pekelne pripútaný k sebazáchove. Hoci americkí a európski židia milujú dobrý život, propagujú sionizmus, aby mali miesto, kde vždy môžu uniknúť.
  1. Žid by rád videl Nový Zákon zničený, očiernený, odhodený a vysmievaný. Pretože on obsahuje historický záznam Bohovraždy spáchanej židovskými vodcami na Večnom Synovi Božom, ktorý sa stal človekom pre našu spásu, Pánovi Ježišovi Kristovi. Žid si praje vykoreniť tento historický fakt, pretože to ho nastavuje do situácie, kedy by sa mal kajať, akt ktorý Žid považuje za odpudzujúci.
  1. Žid, hoci môže byť neveriaci, stále uznáva rabínov ako konečnú autoritu pre náboženské otázky a veci. Rabíni pokladajú za svoju autoritu Talmud, ktorý protirečí Starému Zákonu a zlorečí Ježišovi Kristovi, Panne Márii a kresťanom.
  1. Žid môže podporovať „rovnosť medzi ľuďmi“, ale na druhej strane on seba považuje, že patrí do etnickej skupiny, ktorá je nadradená všetkým ostatným.
  1. Žid, keď je konfrontovaný s tvrdeniami o kresťanstve, stále odpovedá: „Narodil som sa ako žid a zomriem ako žid.“ Čo tým myslí je: „Nikdy sa nestanem kresťanom ako tí hlúpi gójovia.“  
  1. Žid miluje, keď môže riadiť. Žid miluje byť na vrchole rebríčka. Ak by malo byť kresťanstvo znova dominantné v Amerike, Žid by zažíval horor. Pretože potom by bolo naň ukazované, že je popierač Krista, tvrdohlavý, odmeraný nenávistník Ježiša Krista a podporovateľ Židov, ktorí priviedli Krista k Pilátovi, aby Ho dal ukrižovať.
  1. Žid použije každý možný spôsob podkopať kresťanstvo v ktoromkoľvek národe, kde žije. Vždy bude plakať: „Pozrite, čo nám oni urobili!“, ako keby bol nevinný baránok bez žiadnej viny. Ale kedykoľvek niekto ukáže prečo „oni im to urobili“, zakričí späť: „Ty si antisemita!“.

 


http://www.realzionistnews.com/?p=27
Brother Nathanael Kapner

 

© 2003 - 2006 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku| Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768|