:: www.prop.sk
:: ww.protiprudu.info

CITÁTY
 

Ako Židia rozmýšľajú. Časť 2.


04.08.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

Vyrastajúc ako Žid a navštevujúc synagógu pre vyššiu strednú triedu počas môjho detstva až po skorú dospelosť, som jedinečne kvalifikovaný objasniť vnútorné pochody židovskej mysle. Teraz, keď som pravoslávny kresťan, konvertoval som v roku 1971 ku kresťanstvu, môžem vidieť veľmi jasne, ako rozmýšľa Žid:

  1. Žid oddelil od svojej mysle všetky duchovné nádeje na druhý svet. Žid vidí svoje ďalšie pôsobenie vo svojom potomstve, aby tak pokračovalo jeho meno v tejto pozemskej a materiálnej existencii.
  2. Žid žije pre tento svet, a nie pre druhý. Žid je preto hrubý materialista.
  3. Žid, hoci aj „neveriaci“, dáva tichý súhlas vízii svojich rabínov, ktorí predpovedajú pozemského mesiáša, ktorý založí mesiášske kráľovstvo, v ktorom budú Židia najvyššie hlavy národov.
  4. Žid nerád pracuje rukami. Aby si Žid zarobil peniaze, je odkázaný na prácu iných. Preto Žid môže byť hlavne nájdený v profesiách zaoberajúcich sa službami: či finančnými, akademickými, zdravotnými, právnymi, obchodnými, novinárskymi alebo zábavnými.
  5. Žid vo finančnej sfére chce mať všetok kapitál pod svojou kontrolou. Žid sa snaží získať vlastníctvo bohatstva bez toho, aby dal do toho svoju usilovnosť.
  6. Žid pri dosahovaní finančnej sily, vidí kresťanstvo s jeho morálnym vplyvom, ako hrozbu. Za zhýralosť, neviazané spôsoby, perverzné sexuálne zvyklosti dostáva nežidov, gójov, pod svoju moc.
  7. Žid v akademickej sfére sa snaží vyučovať podľa židovského svetonázoru. Židovský svetonázor je nevyslovené chápanie, že nežidia, „gójovia“, sú v konečnom rade jeho nepriatelia.
  8. Žid, ktorý pracuje v akademickom prostredí, preto bude vyučovať „gójov“, aby verili, že Žid bol nevinná obeť nežidovského nepriateľstva počas stáročí. Tak je určitý stupeň záväzku voči Židovi vštepovaný do „gójov“ – a to, že Žid si zaslúži úctivé zaobchádzanie.
  9. Žid, ktorý pracuje v novinárskej sfére, ktorá je dnes úplne v jeho rukách, ukazuje súčasné udalosti vo svoj prospech.
  10. Žid, ktorý pracuje v novinárskej sfére, keď úplne kontroluje všetky médiá, ukazuje kresťanstvo v zlom svetle. Toto pracuje pre jeho úžitok. Pretože kresťanstvo prináša silu a morálku pre nežidovskú populáciu, ktorú Žid chce mať pod svojou kontrolou.

 


http://www.realzionistnews.com/?p=28
Brother Nathanael Kapner

 

© 2003 - 2006 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku| Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768|