:: www.prop.sk
:: ww.protiprudu.info

CITÁTY
 

Ako Židia rozmýšľajú. Časť 3.

07.08.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 

Vyrastajúc ako Žid a navštevujúc synagógu pre vyššiu strednú triedu počas môjho detstva až po skorú dospelosť, som jedinečne kvalifikovaný objasniť vnútorné pochody židovskej mysle. Teraz, keď som pravoslávny kresťan, konvertoval som v roku 1971 ku kresťanstvu, môžem vidieť veľmi jasne, ako rozmýšľa Žid:

  1. Žid je stále vonku. Žid je neprestajný „pozorovateľ“ a následný „hráč“ a „protihráč“ na svetovej scéne. Žid hľadá, ako nanútiť svoju vôľu na nežida, na ktorého sa pozerá zhora, ako na podradeného v inteligencii a aktivite.

  2. Žid je stále „na misiách“. Žid má stále „dôvod“, pre ktorý musí bojovať. Misia a dôvod Žida sú nepriateľské misii a dôvodu Ježiša Krista a kresťanstva.

  3. Žid si želá zostať vzdialený a oddelený od ostatných národov. Preto Winston Churchill pôvodne použil výraz „Medzinárodný Žid“.

  4. Žid sa oddeľuje od ostatných národov nie hlavne pre ideologické dôvody, ako je predpísané v Starom Zákone. No Žid ostáva vzdialený od iných, pretože vidí seba ako prináležiaceho k elite.

  5. Žid môže hlásať a propagovať kvôli monopolu na médiá slogan: „Rôznorodosť je naša sila!“. Ale Žid nikdy nebude žiť v susedstve, kde bývajú chudobní čierni, Aziati a Hispánci. Prečo? Lebo Žid pohŕda robotníckou triedou ako kultúrne podradenou sebe a sociálne impotentnou.

  6. Žid v srdci pohŕda ideálom „bratstva ľudí“. Pretože je to len prijatím Ježiša Krista, kresťanskej cirkvi a kresťanskej univerzálnej vízie „nového človeka v Kristovi“, keď bratstvo ľudí môže byť realizované.

  7. Žid nechce mať nič spoločné s Ježišom Kristom, cirkvou a kresťanskou univerzálnou víziou nového človeka v Kristovi. Prečo? Po prvé, pretože Ježiš Kristus volá každého človeka k pokániu, ktoré žid pokladá za odpudzujúce; po druhé, pretože cirkev so svojimi očami upretými na kráľovstvo, ktoré má prísť, je neprijateľná pre Žida, ktorý hľadá kráľovstvo tohto sveta; po tretie, pretože nový človek v Kristovi, keď všetky elitárne rozdiely sú rozpustené, je identita, ktorú Žid považuje za odporujúcu jeho láske k „oddeleniu sa“ a kontrolu nad druhými.

  8. Žid, skrze svoj monopol nad médiami, súdnictvom, školstvom bojuje proti kresťanstvu. Prečo? Pretože kresťanstvo ukazuje na Žida ako na nekajúceho sa. Toto stavia Žida do pozície slabosti a závislosti na predpisoch kresťana. Žid považuje toto za najväčšiu zo všetkých pohrôm.

  9. Žid falošne verí, že je súčasť „vyvoleného národa“. Preto si Žid myslí, že má „božské právo“ mať svoje „práva“ fungujúce a zaistené. V skutočnosti Žid s jeho židáckou drzosťou požaduje toto. Aké sú židovské práva ako ich on vníma? Po prvé a hlavne, že svet okolo neho by sa mal podrobiť jeho názoru a iba jeho názoru.

  10. Žid sa bude nepoctivo držať svojej identity až po svoju smrť. Zomrieť za pravdu svojej rasovej identity je platné mučeníctvo. Ale „pravda“ pre Žida nie je skutočnosť absolútna. „Pravda“ pre Žida je presadzovať a nanucovať svoju vôľu na iných. A čo je Židova vôľa? Aby Ježiš Kristus nebol milovaný, aby sa v Neho neverilo a nebol uctievaný.

 


http://www.realzionistnews.com/?p=29

Brother Nathanael Kapner

 

© 2003 - 2006 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku| Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768|