:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Ako to bolo za Masaryka so Slovákmi

14.03.2010

 

 

 

Komu staviame sochy a komu nestaviame?

 

Milí priatelia, Slováci,

 

 

opäť aktuálné, posielam Vám stav úradníkov na najvyšších úradoch "demokratického Masarykového

Československa", ktoré bolo de facto českým štátom a v podstate len s krycím názvom Československo.

Údaje sú tak, ako to priniesol denník SLOVÁK 9. augusta 1936. Teda, dá sa konštatovať, že skoro po 18

rokoch budovania tzv. "spoločného" štátu, Slováci prakticky vo vedúcich funkciach Československého
štátu neznamenali nič!

 

Úrad

Česi

Slováci

%

Kancelária prezidenta ČSR

96

2

2,08

Predsedníctvo vlády

153

4

2,61

Štátny úrad štatistický

781

8

1,03

Ministerstvo zahraničia

1246

35

2,81

Ministerstvo národnej obrany

1294

35

2,81

Ministerstvo vnútra

383

3

0,78

Ministerstvo spravodlivosti

132

8

6,06

Ministerstvo unifikácie

51

4

7,84

Ministerstvo školstva

382

1

0,26

Ministerstvo poľnohospodárstva

391

5

1,28

Ministerstvo priemyslu a obchodu

322

1

0,32

Ministerstvo verejných prác

464

0

0,00

Ministerstvo pôšt a telegramov

441

7

1,59

Ministerstvo železníc

689

5

0,73

Ministerstvo socialnej starostlivosti

397

2

0,50

Ministerstvo zdravotníctva

182

3

1,65

Ministerstvo financií

630

8

1,27

Najvyšší kontrolný úrad

163

0

0,00

Zákonodarné zbory

223

1

0,45

Najvyšší správny súd

303

3

0,99

Poštová sporiteľňa

2102

17

0,81

11 825

121

1,02

 

 

 

Ako to bolo v armáde

 

 

Pridávam údaje o dôstojníckom zbore Československaj armády z roku 1938 teda po dvadsiatich

rokoch ! budovania tzv. Československej armády pod českým velením. Tak ako to napísali v časopise

DIMENZIE z 9/2007: Zo 140 generálov bol v roku 1938 Slovákom len Rudolf Viest a až do marca 1939

(14.3.1939 vznik 1.SR) bol len brigádnym generálom, čo bola najnižšia generálska hodnosť. Hoci traja

ruskí emigranti boli tiež generálmi. Zo 433 plukovníkov bolo 8 Nemcov, jeden ruský emigrant a ani

jeden Slovák. Z 1004 podplukovníkov bolo 35 Nemcov 10 ruských emigrantov a len dvaja Slováci a to

Augustín Malár a Ferdinand Čatloš.

 

 

Ak si to všetko uvedomíme, mali by sme pochopiť, prečo sa Slováci tak obetavo a s takým nadšením

zapojili do budovania 1. SR a odrazu to čo nebolo možné dosiahnúť za 20 rokov pod českou nadvládov

sa dalo urobiť počas vlastnej samostatnosti za pár mesiacov!!!

 

A keď si to domyslíme do podrobností vieme potom aj prečo bol 1. Slovenský prezident Dr. Jozef Tiso

v Československu (za Beneša) v r. 1947 takým beštiálnym spôsobom zavraždený. Odvážil sa postaviť

na čelo a aj úspešne viesť 1. Slovenskú republiku. A pre nás, to bola zároveň aj výstraha, aby sme

navždy stratili chúťky, byť ako tak samovtatní alebo mať vlastný štát.

 

Z tohto pohľadu si treba domyslieť nedávné postavenie mohútného pomníka v Bratislave, kde Český

lev trôni nad sochou Generála M.R.Štefánika oblečeného len v kombinéze letca pred novým Slov.

národnym divadlom a už toho času nachystané postavenie Masaryka pred Slov. Národným muzeom.

Tak to vyzerá, pre tých čo sa bili za nás peniaze ani čas nemáme a tak nám tu na Slovensku začínajú

stavať sochy tým čo pracovali proti nám.

 

 

 

 


čp

 

 

Súvisiace články:
Slobodomurári slobodomurárovi
Tomáš G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom
Masaryk: Slováci sú nulová veličina
Svobodní zednáři  - fantasmagorie nebo reálné nebezpečí?
Masaryk - výroky o Slovákoch
Vyhlásenie občianskych organizácií a osobností spoločenského života

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|