:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Americký Ku Klux Klan

rubrika: multikulturalizmus 2009

 

 


Tie isté médiá, ktoré Američanom hovoria, že ilegálna imigrácia je dobrá, zároveň hovoria, že KKK je zlý. Tie isté médiá, ktoré celé dni a noci chrlia lži o Obamovi, chrlia lži aj o Ku Klux Klane.

Ku Klux Klan existuje od roku 1866, či už v tej forme alebo onakej. Založili ho veteráni Konfederačnej armády v meste Pulaski, štát Tennessee, dňa 6. mája ako fraternalistickú a sociálnu organizáciu.

Radikálne sily v kongrese Spojených štátov hneď po jeho založení začali schvaľovať zákony, ktorými belochom, žijúcim v bývalej Konfederácii južných štátov, odoberali občianske práva. Tá tyrania pripravila veteránov Konfederačnej armády a ich rodiny o právo voliť, o právo vlastniť nehnuteľnosti a právo nosiť zbraň. Vtedy sa Klan začal šírit Juhom a stal sa z neho čosi ako ochranný rád, brániaci tých belochov, ktorých pripravili o majetok, pred perzekúciou. Do roku 1873 sa na juhu obnovil prirodzený poriadok a Klan takmer všade rozpustili, keďže jeho poslanie sa skončilo.

Druhá éra Ku Klux Klanu začala v Georgii na hodovú noc v roku 1915. Oživil ho plukovník William Joseph Simmons ako anti-komunistickú, anti-imigračnú ligu, ktorá sa riadila heslom "Amerika na prvom mieste!". V rokoch 1915 až 1927 sa rozrástol na vyše 8 miliónov členov a mal aktívne jednotky od Aljašky až po zónu Panamského prieplavu. Mnohými vysoko postavenými členmi boli lekári, sudcovia a duchovní.

V roku 1925 sa vydalo na pochod do Washingtonu vyše 50 000 plne dekorovaných členov Klanu. Klan vtedy už vlastnil a spravoval univerzitu v Atlante (Georgia) a organizoval mnohé výpomocné programy pre vdovy a deti. Do roku 1944 Ku Klux Klan opäť rozpustili, jednak kvôli II. svetovej vojne a tiež kvôli tomu, že v krajine neboli vnútorné hrozby.

Prezident Spojených štátov Warren G. Harding bol členom Ku Klux Klanu a jeho pohreb zorganizovali s plnými poctami a insigniami Klanu. Prezident Woodrow Wilson, vrchný veliteľ armády Spojených štátov amerických, napísal počas I. svetovej vojny epickú knihu "Dejiny amerického obyvateľstva" a Ku Klux Klan tam popisuje ako veľkolepú a počestnú spoločnosť. Senátor Hugo Black, ktorý sa neskôr stal sudcom najvyššieho súdu, bol tiež známym členom Klanu. Ale dnes sa deti v školských učebniciach, filmoch a v televízii dozvedajú, že Klan bol skupinou južanských "násilných výtržníkov", ktorí boli proti černochom, hoci opak je pravdou.

Podniky a súkromných občanov dnes nútia žiť a obchodovať s ľuďmi, ktorých by si sami nikdy nevybrali. Jednotlivec nemá možnosť rozhodovať o tom, koho zamestná alebo komu predá svoj dom. Vláda diktuje takmer všetky stránky nášho súkromného života. "Mocipáni" vo Washingtone cestou afirmatívnej akcie a systému kvót vnucujú Amerike pod rúškom rovnakých práv zmiešané manželstvá a homosexualitu. V praxi sústavne uplatňujú zákony o "nenávisti" na ochranu menšín, ale násilnosti a zločiny voči belochom, ktorých sa dopúšťajú "menšiny" málokedy - ak vôbec - posudzujú podľa tých zákonov a len veľmi zriedka o tých činoch informujú verejnosť. Nekontrolovaná imigrácia nielenže ničí možnosti zamestnať sa a znižuje úroveň miezd, ale ilegálni imigranti vnášajú do krajiny množstvo obávaných onemocnení. Zvážanie detí autobusmi do školy a násilná integrácia ničí v Amerike úroveň školstva.

V niektorých oblastiach až 50 % študentov predčasne odchádza zo školy kvôli triedam s rôznymi vyučovacími jazykmi. Vláda vydáva miliardy na zahraničnú výpomoc krajinám, ktoré diametrálne oponujú americkým hodnotám a pritom v Amerike každé piate dieťa ide denne hladné do postele. Zatiaľčo Klan obviňujú z nenávisti a z predsudkov, naša vláda dáva miliardy krajinám, praktizujúcim otroctvo, detské manželstvá a mučenie! Práve preto Ku Klux Klan stále existuje a každým dňom sa rozrastá.

KKK je za Ameriku, za kresťanskú vieru a za ústavu v takej podobne, v akej bola pôvodne schválená. Klan je modernou, politicky aktívnou, belošskou pravicovou organizáciou, ktorej ide o to, aby zabránila ďalšiemu rozkladu Ameriky.

Väčšina rás a mnohé národnosti majú svoje vlastné ochranné organizácie, napríklad NAACP, La Raza a všelijaké iné pre hispánske etnikum, financované z peňazí daňových poplatníkov. Typickým príkladom je aj černošský poslanecký klub pri kongrese. Ale čo by ľudia povedali, keby existoval belošský? Ak platí, že tieto dve skupiny obyvateľstva majú rovnaké práva, Klan v tom prípade žiada, aby sa rešpektovali aj práva belochov.

Tu ide o belošskú, kresťanskú organizáciu pre všetky deti božie, ktorej poslanie zodpovedá interpretácii najvyšších ideálov bieleho obyvateľstva. Ku Klux Klan nespieva nenávistné hymny proti židom, černochom alebo iným ne-bielym. Ich zaujímajú len ich vlastné záležitosti a Klan žiada rovnaké privilégiá aj pre biele obyvateľstvo, aby sa aj to mohlo organizovať a snažiť sa realizovať čo najvyššiu a najlepšiu situáciu pre vlastné etnikum a svoje potomstvo.

Klan verí v rozvoj najvyšších štandardov občianstva, v právoplatné využívanie volebného práva a je za presadzovanie zákonnosti zvolenou vrchnosťou. Tento rád neberie zákon do vlastných rúk a nikdy by netoleroval nezákonné činy svojich druhov alebo členov. Ak niekto bez ohľadu na farbu pleti alebo postavenie obviňuje Ku Klux Klan, že je to organizácia, brániaca a dopúšťajúca sa nezákonných činov a násilností, je buď zaujato slepý alebo žalostne nevzdelaný. Klan pre všetkých ľudí požaduje, aby sa tí, čo boli zvolení, zasadzovali o dodržiavanie platných zákonov. Klan stojí za Vyhlásením nezávislosti ako základne vlády ľudu. Jeho členovia sú za dodržiavanie ústavy Spojených štátov.

Ku Klux Klan učí, že občan má byť v prvom rade verný vláde Spojených štátov. Žiadna iná vláda, žiadny potentát alebo nejaká osoba si nemôže nárokovať na takú vernosť. Klan zastáva názor, že ak je niekto verný aj nejakej druhej stránke, o vernosti (Amerike) nemôže byť ani reči. Nikto nemôže byť Američanom len napoly a žiadne pomlčky ako írsky-Američan alebo mexický-Američan neplatia. Je nemožné byť verný aj niekomu druhému, než len americkej vláde, americkým ideálom a inštitúciám.

Klan stojí pevne za americkou zástavou, proti všetkým nepriateľom, cudzím aj domácim. Zdôrazňuje vernosť americkej zástave a svojej krajine ako znak nášho amerického občianstva a emblém našej národnej hrdosti. Nemalo by sa dovoľovať domácim zradcom alebo cudzím nepriateľom ničiť našu krajinu. Klan je za poriadok a zákonnosť, za slobodu prejavu, slobodu tlače a slobodu svedomia, za slobodné štátne školstvo, za právo nosiť zbraň, za bielu hrdosť a kresťanstvo. A s týmto sa zhoduje aj väčšina Američanov.

Člen Klanu sa prísahou zaväzuje dodržiavať zákony a vždy pomáhať riadne zvolenej vrchnosti pri vykonávaní legálnych povinností. Členovia sa zaväzujú k "ochrane svojho domova, k obrane počestnosti žien, k čistému vlastenectvu pre blaho našej slávnej krajiny". Členovia Klanu sú proti bolševizmu, socializmu, nacizmu, anarchizmu, komunizmu a iným "izmom" alebo kultom, ktorým ide o zvrhnutie vlády Spojených štátov. Nesúhlasia s tým, že muž alebo žena, ktorá by vyvíjala úsilie proti vláde, by mala mať nárok na ochranu zo strany tej vlády. Takú osobu by mali deportovať alebo uväzniť.

Dnes si už žiadny slušný človek nemôže dovoliť byť neutrálny. Ak veríte v uchovanie amerických ideálov, v zákonnosť, v uchovanie štátneho školstva a v kresťanské náboženstvo, tak sa pridajte ku Ku Klux Klanu! V opačnom prípade sa môžete spojiť s podvodníkmi, s porušovateľmi zákonov, s nehanebnými nemravníkmi, ne-kresťanmi a tými, ktorí nie sú v prvom rade verní Spojeným štátom americkým a Bohu. Zástava, ústava a svätá biblia, to sú hlavné znaky a vedúce princípy Ku Klux Klanu. Ak sa toto zdá americkým médiám nechutné, istotne k tomu majú vlastné dôvody.

Ak si robíte starosti kvôli svojej krajine, kvôli budúcnosti svojich detí a vnúčat a želáte si, aby Amerika bola taká ako prv, prečo sa nepridať ku Ku Klux Klanu a jeho výprave za obnovenie poriadku v krajine?
Ku Klux Klan neprijíma do svojich radov príslušníkov cudzích krajín. Keď niekoho finančne podporuje nejaký cudzí štát, nemôže získať členstvo. Ku Klux Klan bol založený ako výlučne americká inštitúcia, ktorej cieľom je riešiť čisto americké záležitosti. Zastáva názor, že by bolo bláznostvo pokúšať sa hovoriť iným krajinám a ľuďom, ako riešiť ich národné záležitosti. Klan nemá v záujme riadiť Ameriku, ani žiadnu inú suverénnu krajinu. A nemá v úmysle zmeniť si svoj názov, aby mohol prijímať nových členov. Ku Klux Klan nemá čo skrývať a hrdo stojí za svojou pravdivou históriou.

 


Kevin Righter, Pravda: "America's Ku Klux Klan"
http://english.pravda.ru/opinion/columnists/106938-America_Ku-Klux_Klan-0

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made |