:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Britský vládní think-tank volá po infiltraci webových stránek

11.09.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 


Čelní marxistická skupina Demos spadající pod křídla “charitativní” organizace Common Purpose (Společný cíl) prohlašuje, že stát musí bojovat proti lidem, kteří zpochybňují autority, s účelem zajistit vyšší důvěru obyvatelstva ve vládní orgány.

Tento britský think-tank úzce propojený s premiérským sídlem v londýnské Downing Street rozzuřilo, že odhalení údajných vazeb některých státních orgánů na nejzávažnější teroristické útoky jsou prostřednictvím internetu dostupné široké veřejnosti více než kdykoli předtím, proto apeluje na státní složky, aby infiltrovaly konspirační webové stránky a dopomohly tak k “nárůstu důvěry ve vládu.”

Ve vyjádření skupiny Demos, nesoucím název The Power of Unreason (Moc nerozumu) stojí, že tajemství obklopující vyšetřování událostí 11. září a londýnských bombových útoků ze 7.července 2005 přilévají olej do ohně ve formě neopodstatněných domněnek, že se jednalo o “práci státních složek,” informuje londýnský deník Independent. Jinými slovy skutečnost, že nesčetné množství důkazů naznačuje, že jak 11. září, tak i 7. červenec byly dílem státních orgánů ať již v jakékoli podobě, a že velké množství lidí je si toho vědomo díky čím dál tím více narůstajícím vlivu internetu, stojí v cestě úsilí o spáchání dalších teroristických činů, proto vláda potřebuje změnit svou strategii. Demos ve své zprávě “doporučuje vládě zasáhnout v podobě infiltrace internetových stránek, což má mít za výsledek vyvrácení těchto teorií.” Jedním z prostředků, k nimž se Demos uchyluje, aby potlačil konspirační teorie, je označení kohokoli, kdo se vzpírá oficiální vládní verzi, za extrémistu a lanaře nových teroristů.

Tato strategie přesně odráží taktiku informačního “cara” Bílého domu Casse Sunsteina, jenž v roce 2008 podobně volal po infiltraci a rozvrácení konspiračních webových stránek, čímž chtěl dosáhnout minimalizaci jejich vlivu. V téže zprávě Sunstein rovněž prosazuje zdanění konspiračních teorií (v praxi jakéhokoli názoru odlišujícího se od toho oficiálního) nebo rovnou omezení svobody projevu prostřednictvím zákazu publikace informací, neschválených oficiálními autoritami.

Demos a Sunstein tak ve své podstatě prosazují klasickou infiltraci s nasazením provokatérů, jen trochu upravenou pro 21. století. Její kořeny sahají do let boomu programu COINTELPRO, užívaného FBI v letech 1956 a 1971, zaměřeného na narušování podzemní činnosti, marginalizaci a neutralizaci politických disidentů, často za užití nelegálních metod. Fakt, že vlády na obou stranách velké louže byly nachytány v nedbalkách, nakolik k jejich dobrým zvykům patřilo lhát ohledně snad všeho pod sluncem, ruku v ruce s povolnými korporátními médii, jež nezištně pomáhala krýt jejich poklesky, vyústil v absolutní ztrátu důvěry ze strany obyvatelstva, což ve svém důsledku vážně podkopává jejich snahy o vydobytí si společenského souhlasu. Milióny lidí rebelují proti systému pomocí občanské neposlušnosti a neztotožňování se s normami, což se může projevovat v myriádě rozličných přístupů.

Právě proto Demos, hlásná trouba britských úřadů, tak zoufale usiluje o infiltraci stránek s “konspiračním obsahem,” ve skutečnosti skupin lidí hlásajících pravdu, čehož zamýšleným důsledkem má být “nárůst důvěry” ve vládní orgány, jež ji dávno ztratily. Jak jsme již ostatně zmiňovali, vlády celého světa, speciálně USA a Izraele, zaměstnávají celé týmy agentů, jejichž činnost se točí výhradně okolo infiltrace a rozvracení webových stránek přinášejících informace o vládních korupcích a ukrutnostech.

Demos představuje výkladní skříň vysoce prohnané sítě Common Purpose, skupiny, jíž armádní důstojník Brian Gerrish přisoudil jednu z hlavních rolí ve snaze o maximalizaci britské role v Novém světovém řádu. Generální ředitelka Common Purpose Julia Middletonová zasedá v rovněž v poradním orgánu Demosu. Demos byl založen v roce 1993 marxisty Martinem Jacquesem a Geoffem Mulganem a má se za to, že měl úzké vazby na labouristickou vládu Tonyho Blaira. V roce 1997 Mulgan dokonce obdržel místo přímo v Downing Street. S Demosem rovněž úzce spolupracuje i současný britský premiér David Cameron, jenž na některých zasedáních této organizace přednášel projevy.

Demos vystupuje jako platforma pro elitisty, kteří hodlají drasticky změnit společnost, eliminovat svobody a obětovat britskou suverenitu ve prospěch globální vlády. Někdejší britský ministr vnitra Dr. John Reid, mimochodem rovněž bývalý marxista, uvedl v srpnu roku 2006 na konferenci Demosu, že Britové “nejspíš budou muset modifikovat své pojetí svobody,” neboť ta je “využívána a zneužívána teroristy.” Partnery Demosu představují mnohé globalistické organizace vládního a komerčního typu, jmenujme například IBM, Carnegie United Kingdom Trust nebo Shell. Logo organizace představuje specificky vyvedené vševidoucí oko. Ačkoli se tato skupina tváří jako nezávislý think-tank, ve skutečnosti nepředstavuje o nic více než PR společnost britské vlády a tajných služeb.

 


http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/britsky-vladni-think-tank-vola-po-infiltraci-webovych-stranek_9217.html

Zdroj PrisonPlanet.com: Government Think Tank Calls For Infiltrating Conspiracy Websites

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|