:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Cenzúra na Facebooku?!

04.09.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 

S veľkým prekvapením som zistil, ze stránka ZSI Korene je na Facebooku blokovaná. Najprv som si myslel, či niekto nevystupuje za Korene a nezneužíva ich dobré meno a overil som si u administrátora a u vedenia ZSI Korene ich identitu. Presvedčil som sa, že omyl je vylúčený, skutočne ide o autentickú stránku tejto organizácie.

Moje stanovisko:

Preštudoval som si na pomocných stránkach Facebooku všetky poznámky k bezpečnosti, ako aj odkazy na malware a phishing na Wikipedii v príslušnom hlásení statusu. Per definitionem na Wikipedii ani malware ani phishing neprichádza do úvahy, je to oficialna stranka ZSI, na ktorú stránka Facebook odkazuje. Načim poznamenať, že ZSI Korene je nie hocijaká stránka. Je to prominentná stránka, ktorej vedenie a členovia sú na Slovensku vážené osobnosti, univerzitní profesori, akademicki
vzdelaní ľudia, osobnosti z politického, kultúrneho, hospodárskeho,
verejného života. Vedúci predstaviteľ tohto združenia, tiež prominentná osobnosť, je akademický maliar, autor publikácíi, byvalý poslanec NR SR a tiez byvalý kandidát na úrad prezidenta SR, ktorý je známy ako erudovaný a slušny človek par excellence, jeho vystupenia sú jasné ale korektné a predovšetkým čestné a statočné.

Takisto vystúpenia členov združenia majú vysokú ľudskú a intelektuálnu hodnotu. Toto by si mali zodpovední administrátori Facebooku Slovakia uvedomiť, keď posudzujú ich činnosť a príspevky. Navyše, všetky príspevky, o ktorých som sa presvedčil, pričom nie je možné obsiahnuť ich všetky - združenie je veľmi činné a aktívne - uvádzajú autora, prípadne použité pramene. Ďalej ma zarazilo, ze VŠETKY odkazy sú blokované, nezavisle na tom, či ide o šport, kultúru, folkloristické odporúčanie ministerstva, citáty pápeža, teda všetky linky, jednoducho administratori Facebooku blokuju združenie GLOBÁLNE, teda AKO CELOK, čo nesvedcí o veľmi dôkladnom posudku, zdá sa skôr, že paušálny zákaz všetkých linkov chcel skôr zjednodušiť analytickú dôkladnosť.

Ďalšim už na stránke spomenutým nedostatkom je, ze stači určité hlásenie jedného čitateľa na to, aby sa takéto paušalne hodnotenie presadilo a dehonestovalo celú plejádu členov a sympatizantov združenia hneď na začiatku jeho pôsobenia na Facebooku. Ďalej, pokiaľ je mi známe, nezaznelo zo strany Facebooku žiadne varovanie, o ktorom sa v reglemente píše. Nebola udaná žiadna príčina, žiaden chybný príspevok, ktorý by odporoval pravidlám Facebboku.

Slovenska spolocnosť je rozdelená. Ale právo vyjadriť sa má kazdý občan a je to zakotvené aj v ústave. Keď si listujem vo Facebooku, existuje toľko všelijakých nesankcionovaných prispevkov, že sa to nedá všetko popísať. Paradoxne ale na druhej strane, sa okamžite en bloc blokuje stránka s prominentnými osobnosťami, lebo medved,,,, pardon, lebo jeden člen Facebooku, ktorému je opozicná aktivita ZSI Korene proti srsti, chce združenie na Facebooku umlčať. Pripúšťam, že niekto nesúhlasí prípadne sa cíti napadnutý, ale povinnosťou administrátora je posúdiť - aj o tom sa píše v pravidlách  -  vierohodnosť takéhoto hlásenia - skutočný stav veci. To, že administrátor takejto prominentnej stránke ani len neposlal varovanie, nebol schopný v každom z blokovaných linkov uviesť, čo bolo proti pravidlám, ale naopak uvalil bojkot na celú stránku Koreňov, určite nemôze byť riešenim,

Verím, že si to administrácia Facebooku uvedomí a - podľa mojej mienky - nespravodlivý posudok a blokádu stránky ZSI Korene zruši.

 


Juraj Palka ml.

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|