:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 čo je ::prop?

Prop je nezávislý internetový spravodaj, ktorého cieľom je informovať, polemizovať, klásť otázky, spytovať zaužívané tabu v spoločnosti, vyvolať diskusiu o veciach verejných a vychovávať smerom k občianskej spoločnosti na základe poznania vecí a javov.
Môžete tu nájsť informacie o dianí vo svete i doma z pohľadu, ktorý vám média neprezentujú.
Je otvorený pre všetkých tých, ktorí majú čo povedať a chcú byť počutí.
Všetky články, ktoré sa tu nachádzajú, obsahujú odkazy za účelom možnosti kontroly pôvodného zdroja a ďalšieho vzdelávania. (s výnimkou článkov autorských)
Cieľom je vytvoriť rovnováhu mediálnemu sporavodajstvu hlavného prúdu, ktoré je ovplyvňované záujmami nátlakových, lobistických a záujmových skupín a prezentovať iný názor, než ten v hlavnom prúde.
Účelom stránky je prispieť k porozumeniu, zodpovednosti, toleranciii a spoločenskému dialógu. Autori servera hovoria jednoznačné nie rasizmu, xenofóbii a sú proti rasovej neznášanlivosti a utláčaniu akéhokoľvek druhu. Autori stránky zároveň prehlasujú, že pomenovania príslušníkov národov, národností či skupín (Talian, Nemec, Žid, černoch, Cigán, Róm, Američan, Slovák...) sa nezvťahujú na celok a teda na všetkých príslušníkov národa, národnosti či menšiny. Uverejnenie článkov na tejto stránke neznamená, že autori súhlasia s ich obsahom. Deje sa tak najmä za účelom vyváženia mediálneho spravodajstva hlavného prúdu, ktoré sa každým dňom vzďaluje od reálneho sveta, od potrieb ľudí, od skutočného a pravdivého chodu udalostí vo svete a doma. Autori zároveň prehlasujú, že nenesú zodpovednosť za stránky uvádzané ako linky.
Diskusia na stránke nie je moderovaná. Administrátor si však vymedzuje právo vymazať príspevky alebo témy podnecujúce k rasovej, náboženskej alebo etnickej neznášanlivosti. Ak si myslíte, že nejaký príspevok v diskusii takým je, prosím promptne nám to oznámte na adresu: prop@prop.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Príspevky nie sú honorované, neprešli jazykovou úpravou a nemusia vyjadrovať stanovisko www.prop.sk.
Prispievatelia zároveň prehlasujú, že sú majiteľmi autorských práv príspevkov. Zaslaním príspevku prispievatelia dávajú stránke prop.sk neexkluzívne 100 - ročné právo na jeho používanie. Zoznam autorov propu si môžete prečítať tu.

what is ::prop?
Prop in an independent internet webzine whose aim is to inform, ask questions about deep-rooted taboos existing in today´s societes, provoke discussion on public matters and educate towards knowledge-based civil society.
Prop is the first and the only political website of its kind in Slovakia. It provides its readers with information about domestic and foreign events from perspectives the mainstream media avoid. It is free and open forum for all those who wish to be heard. All articles to be found here (with the exception of authorial) include links to its original and are therefore valued source of the additional information.
Our aim is to even-up balance with mainstream media influenced by various lobies, interests groups and to present an alternative opinion.
Prop promotes responsibility, tolerance and social dialogue by open-minded debate on various social, political and cultural subjects and at the same time says its resolute no to racism, xenofobia and opression of any kind.
Opinions expressed herein are not necessarily those of prop.sk, the editors, or any other entity. By submitting material you grant prop.sk a non-transferable 100 year non-exclusive license to use the submitted material.


::prop multilingual


:: prop je a vždy bol viacjazyčnou webovou stránkou. Všetky články (okrem autorských) sú určené aj pre zahraničných návštevníkov - stačí ak kliknete na odkaz na konci článku. Ak názov správy je dvojjazyčný, pochádza z rovnakého jazykového zdroja ako je tento názov.
(prípadné nefungujúce linky sú zvyčajne spôsobené chybou zdroja a teda mimo našu kontrolu)


::prop is and has always been multilingual web site. All articles (with the exception of authorial)  are meant for foreign visitors as well - just follow the link and the end. It's easy - if the heading is multilingual, it means that article comes from the source of the language in the heading. (possible broken links are usually problem of a source sites and therefore out of our control)


:: prop ist und immer war eine mehrsprachige Webseite. Alle Artikel (außer Artikel von slowakischen Autoren) sind auch für ausländische Besucher bestimmt – es genügt, wenn Sie auf den Hinweis am Ende des Artikels klicken. Wenn die Benennung der Nachricht zweisprachig ist, stammt sie aus der gleicher Sprachquelle wie die Benennung. (Eventuelle nicht funktionierende Links sind meistens durch einen Fehler der Quelle verursacht und damit außer unserer Kontrolle) 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made |