:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 ................ čo píšu iní .......................................................

 

  Čo píšu íní 2005
  Čo píšu iní 2006
  Čo píšu iní 2007
  Čo píšu iní 2008
  Čo píšu iní 2009

 

 

 

 

 

*********************
CURRENT CONCERNS
*********************


Our connectedness to this land is a natural right. It is not an ideological or a theological question only. It is a matter of life and death. There are those who do not agree with us, even defining us as enemies only because we declare that we want to live as free people in our land. We suffer from the occupation because we are Palestinians. And as Christian Palestinians we suffer from the wrong interpretation of some theologians.
Appeal of Christian Palestinians to stop the occupation
Bethlehem, December 11,2009 

The Israel´s Apartheid wall is an eye sore, a stark reminder of the animosities that exist between the two people. It consists of kilometers of cement blocks eight meter high with a projected length when completed 750 kilometers four times the length and twice as high as the Berlin Wall.
Nafez and Laila Nazzal, Ramallah, Palestína

The solution to the Palestinian tragedy, which is not just a humanitarian matter, lies in the end of the Israeli military occupation.
Luisa Morgantini, Vice President of the European Parliament

Cluster bombs, non exploded ammunition, lie hidden - many of them as small as pocket knives - between stones under leaves covered by sandy earth or dust. For many years to come they will tear up animals, children and adults as soon as somebody steps on them. In the war of 2006 Israel dropped 2,6 to 5 million pieces of such ammunition - each of them a mine by itself - on Lebanon.
Editor, Current Concerns

We say that our option as Christians in the face of the Israeli occupation is to resist. Resistance is a right and a duty for the Christian. But it is resistance with love. It is thus a creative resistance for it must find human ways that engage the humanity of the enemy. Seeing the image of God in the face of the enemy.
Appeal of Christian Palestinians to stop the occupation
Bethlehem, December 11,2009

We declare that the Israeli occupation of Palestinian land is a sin against God and humanity because it deprives the Palestinians, of their basic human rights, bestowed by God. It distorts the image of God in the Israeli who has become an occupier just as it distorts this image in the Palestinian living under occupation.
Appeal of Christian Palestinians to stop the occupation
Bethlehem, December 11,2009

We declare that any use of the Bible to legitimize or support political options and positions that are based upon injustice, imposed by one person on another, or by one people on another, transform religion into human ideology and strip the Word of God of its holiness, its universality and truth.
Appeal of Christian Palestinians to stop the occupation, Bethlehem, December 11,2009

Drawing a circle around Russia with the "Orange Revolutions" director for Russia and Foreign Progammes of the Carnegie Foundation (Carnegie Endowment for International Peace), Anders Aslud in a report entitled "Putin´s Decline and America´s Response" writes: This sets our recommendations for the US administration, basically suggesting that the US sohould finance a further revolution, this time in Russia.
Hans-Werner Klausen, Germany

We believe that our land has a universal mission. In this universality,the meaning of the promises, of the land, of the people of God open up to include all of humanity, starting from all the peoples of this land. In light of the teachings of the Holy Bible, the promise of the land has never been a political programme, but rather the prelude to complete universal salvation.
Appeal of Christian Palestinians to stop the occupation
Bethlehem, December 11,2009

After seven years of war (longer than World War II), Afghanistan is in a desolate condition. Despite all assertions by the military exponents, no successful reconstruction work has been done. Neither was the number of illiterates decreased nor was the number of school-leavers increased. The socalled humanitarian help is for the benefit of international organizations.
Professor David Miraki

For the past eight years, the United Nations have been waging war in Afghanistan. Is such behaviour consistent with the UN charter? Is it for or against the people of Afghanistan? Tens of thousands of civilians have already been killed in the name of the United Nations. The countryside has been polluted by the use of chemical agents and depleted uranium weapons.
Professor Alfred de Zayas

Cluster bombs, non exploded sub-ammunition lie hidden - many of them as small as pocket knives - between stones under leaves covered by sandy earth or dust. For many years to come they will tear up animals, children and adults as soon as somebody steps on them. In the summer war of 2006 Israel dropped 2,6 to 5 million pieces of such ammunition - each of them a mine by itself - on Lebanon.
Editor

*********************
LITERÁRNY TÝŽDENNÍK
*********************

Zdrojom energie a sily pre zmysluplné činy môže byť len ideál, vzdelanie, kultúra a morálna hodnota. Bez nich nemožno nič pozitívne očakávať. Ľudia sa zamyslia aj nad súčasnou hanebnou mediálnou kultúrou, prezentovanou často ako umenie a sloboda prejavu. A bude sa za čo hanbiť …. Nie, že by nevznikali aj cenné a hodnotné diela, ako vždy, aj v najabsurdnejších dobách. Nie je to však to charakteristicky určujúce. Vulgárnosť je prejavom slobody, prázdnota umením, virtuálne násilie je hrou, násilie zábavou.
Peter Pogády

 Predmetom diskusie sa stáva sporná demokracia jedného volebného dňa, bez možnosti ovplyvnenia aktivity politikov aj v priebehu volebného obdobia. Pokus o presadenie princípov obmedzujúcich „parlamentné hry na demokraciu“ sa stotožní s pojmom protikapitalistický, čiže – ohrozujúci demokraciu. Vzhľadom na neatraktívnosť tohto pojmu, pripomínajúceho protisocialistické živly, sú dnes označené tieto sily ako extrémistické. Samozrejme, v jednom vreci s ultranacionalistami, neofašistami a komunistami. Takéto označkovanie znamená absolútnu diskvalifikáciu. Do jedného vreca boli hodení všetci tí, ktorí nemajú záujem o stádovité hnanie sa do politických a imperiálnych projektov súčasnosti.
Peter Pogády

Prístupnosť k referendu je zablokované nereálnymi limitmi. Nielen z hľadiska povinnosti jeho vypísania, ale aj z aspektu jeho platnosti a závažnosti. Tieto obmedzenia sa stali mocenskou dogmou, porovnateľnou s ústavým článkom o vedúcej úlohe jednej strany. V tejto podobe sa limity stali ústavným ukotvením vedúcej úlohy povolených politických strán. Priama demokracia sa musí prepojiť s nepriamou.
Peter Pogády

A viete, prečo je Bush tak naštvaný na Arabov? Vynašli algebru. Arabi tiež vynašli číslice, ktoré doteraz používame a aj symbol pre nič. Vec, ktorú nikto predtým nemal. Myslíte si, že Arabi sú obmedzení? Skúste deliť rímskymi číslicami. Šírime po svete demokraciu, však? A akí nevďační sú terajší obyvatelia Bagdadu !
Kurt Vonnegut, spisovateľ

Podľa ich úspechu investujú do politických strán kapitálové skupiny, bez ohľadu na to, či ide o tzv. ľavicovú alebo pravicovú stranu. Hýbateľom „demokracie“ nie je občan, pretože voliť síce môže, ale len niečo, čo nemusí reprezentovať jeho názor. Moc sa presadzuje kampaňovite a stádo sa opäť valí jedným smerom a zráža všetkých, čo sa pozastavia nad tým, čo sa deje. Chorú teóriu permanentnej leninskej svetovej revolúcie, postavenej na triednej nenávisti, strieda hit rasovej očisty krvi, teraz šláger teórie o bezvýhradnej podriadenosti človeka trhu.
Peter Pogády

Mediálne vymývanie mozgu voličov prostredníctvom vlastnej a nadštátnej ekonomickej elity, konzumom a tvorbou klímy existenčného ohrozenia, dokáže udržať v politickom ringu ľudí až s absurdnou bezobsažnosťou a s nízkymi morálnymi kvalitami. Je to až fascinujúce … Stará skúsenosť moci: Ľudí sa netreba veľa pýtať, aj tak sú sprostí a rozhodnú zle … nemusí byť večne prijímaná. V histórii sa väčšinou pozabúda na vývoj. Vždy časť spoločnosti, označovaná v jednom spoločnom vreci za nič nechápajúcu luzu, rozpozná hodnotu vlastnej existencie, je informovanejšia a má emancipačnú ambíciu.... Tá doba očividne znovu dozrieva.
Peter Pogády

Národné volené orgány sú výsledkom iluzórneho zápasu v demokratickej aréne. Tak, ako si komunisti nevedeli predstaviť existenciu vlastnej moci v pluralitnej parlamentnej demokracii, aj v súčasnej štruktúre moci priame formy demokracie neprichádzajú do úvahy. Všetci sa budú vyhrážať len chaosom a nekompetentnosťou. Politická nominácia je nadradená odbornej. Tento zápas bude vždy trvalým problémom. Možnosť poskytovať alternatívy pre riešenie konkrétneho problému voľbou aj mimo sprostredkovateľskej úlohy politických strán má len deklaratívny charakter.
Peter Pogády

Podľa ich úspechu investujú do politických strán kapitálové skupiny, bez ohľadu na to, či ide o tzv. ľavicovú alebo pravicovú stranu. Hýbateľom „demokracie“ nie je občan, pretože voliť síce môže, ale len niečo, čo nemusí reprezentovať jeho názor. Moc sa presadzuje kampaňovite a stádo sa opäť valí jedným smerom a zráža všetkých, čo sa pozastavia nad tým, čo sa deje. Chorú teóriu permanentnej leninskej svetovej revolúcie, postavenej na triednej nenávisti, strieda hit rasovej očisty krvi, teraz šláger teórie o bezvýhradnej podriadenosti človeka trhu.
Peter Pogády

Mediálne vymývanie mozgu voličov prostredníctvom vlastnej a nadštátnej ekonomickej elity, konzumom a tvorbou klímy existenčného ohrozenia, dokáže udržať v politickom ringu ľudí až s absurdnou bezobsažnosťou a s nízkymi morálnymi kvalitami. Je to až fascinujúce … Stará skúsenosť moci: Ľudí sa netreba veľa pýtať, aj tak sú sprostí a rozhodnú zle … nemusí byť večne prijímaná. V histórii sa väčšinou pozabúda na vývoj. Vždy časť spoločnosti, označovaná v jednom spoločnom vreci za nič nechápajúcu luzu, rozpozná hodnotu vlastnej existencie, je informovanejšia a má emancipačnú ambíciu.... Tá doba očividne znovu dozrieva.
Peter Pogády

Predmetom diskusie sa stáva sporná demokracia jedného volebného dňa, bez možnosti ovplyvnenia aktivity politikov aj v priebehu volebného obdobia. Pokus o presadenie princípov obmedzujúcich „parlamentné hry na demokraciu“ sa stotožní s pojmom protikapitalistický, čiže – ohrozujúci demokraciu. Vzhľadom na neatraktívnosť tohto pojmu, pripomínajúceho protisocialistické živly, sú dnes označené tieto sily ako extrémistické. Samozrejme, v jednom vreci s ultranacionalistami, neofašistami a komunistami. Takéto označkovanie znamená absolútnu diskvalifikáciu. Do jedného vreca boli hodení všetci tí, ktorí nemajú záujem o stádovité hnanie sa do politických a imperiálnych projektov súčasnosti.
Peter Pogády

"Pred tvárou globalizovaného sveta stojí obnažený svet chudoby, vydrancovaných, kedysi kolonizovaných štátov. A zatiaľ čo bohatstvo kolonizátorov bolo nedeliteľné, o chudobu týchto štátov by sme sa mali deliť mierou, takpovediac, nerozlučnou. Myslia na to povedzme Angličania, Belgičania, Holanďania, Španieli, Portugalci a iní bývalí kolonizátori, keď dnes vyzývajú, aby sme pomáhali tzv. tretiemu svetu?"
Ján Tužinský, spisovateľ

V porovnaní so slávnostným otvorením SND mal večer na Novej scéne atmosféru. Dramaturgiu na Novej scéne nebolo treba nútiť, aby koncert postavila na slovenskom duchu a vzdala tak poctu majstrovi Dusíkovi. Dramaturgia SND si po urgenciách dala "vnútiť" starosloviensky Otčenáš " zato usúdila, že pre Slovenské národné divadlo je rozhodujúci Zbor židov z Verdiho opery.
Drahoslav Machala

*********************
KULTÚRA
*********************

"Osud ľudí nezaujíma velechýrnych makroekonómov ako bývalý minister financií Ivan Mikloš a jeho rovnako zmýšľajúci kolegovia z neslávne známeno thinktanku MESA-10. Exponenti tejto známej MVO po každých parlamentných voľbách buď vyletujú z nej ako motýliky z lariev, alebo sa tam ukladajú na vylihovanie do ďalšej príležitosti vyletieť do lukratívnych medonosných pozícií v štátnej správe."
Ing. Ján Bicko

"Keď skončila reportáž o "otcovi globalizácie", Džingischánovi na TA3 tak mi napadla jedna myšlienka. Čo bráni dnešným pánom Európy a sveta vyhlásiť za "otca globalizácie" Hitlera? Veď aj on násilnými vojnami spojil rôzne kultúry a civilizácie a na územiach, ktoré jeho armády násilne pripojili k jeho ríši, nastali ekonomické, kultúrne a aj právne zmeny."
Róbert Švec, Slovenské hnutie obrody

My z plného srdca želieme odchod tohoto veľkého bojovníka nového slovenského rána. Mal ctiteľov i odporcov, mal zbožňovateľov i protivníkov. Jeho strana bojovala a bojuje častokrát proti nám i nevyberanými prostriedkami, toto však nemení nič na veci, aby sme v pietnom našom postoji nevzdali česť pamiatke Andreja Hlinku a nehodnotili nezištnú reťaz sústavnej práce idealistu.
Tibor Löwenstein, časopis Spolku Slovákov-židov, Slovenský domov, 1938

O takýchto „výnimočných“ podnikateľoch napísal Jozef Stiglitz, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu: „V posledných rokoch stali sa finančné trhy gigantickým kasínom pre boháčov, v ktorom si zámožní hráči mohli dovoliť hrať o miliardové stávky … Títo milionárski hazardéri nehrali len o vlastné peniaze, ale v stávkach boli peniaze ďalších ľudí. A tým ohrozili nielen celé finančníctvo, ale aj celé hospodárstvo. A my všetci sme na to doplatili.“
Profesor Mikuláš Sedlák

Vyhrali plutokrati? Odkázala nás generácia vládcov Regan/Bush/Clinton/Bush na politiku, ktorá bude privilegovať nehanebne veľké bohatstvá aj v budúcnosti? Musíme akceptovať extrémnu nerovnosť, ako krutý, neľútostný fakt života? Alebo musia občania, starostliví o osud demokracie, považovať veľké koncentrácie súkromného imania za kardinálnu prekážku pre nastolenie sociálnej spravodlivosti?
Jozef Hlušek

Jestvujú dve literatúry. Pravdaže, nie podľa úrovne autora, ale podľa jeho politickej orientácie. V jednej i druhej skupine sú autori významní i absolútne neznámi. Tieto dve literatúry nielenže spolu nekomunikujú, ale sa vôbec nevnímajú, prípadne, sú aj také abnormálne prípady, že nenávistne a chrapúnsky útočia na niekoho z druhej skupiny, napr. na Milana Rúfusa pri jeho smrti. Bohorovnosť týchto trpaslíkov vyráža dych.
Ján Lenčo

Prišiel som na dohovorenú schôdzku do Štefánky. Bol teplý slnečný deň, preto sme sa usadili pod slnečník pred kaviarňou. Sedeli sme oproti sebe. Keď čašník priniesol dve čaše vína, štrngli sme sa na zdravie a Miloš Žiak bez okolkov spustil vetu, ktorú by si určite každý zaúamätal nadosmrti: „Ak budeš v literatúre presadzovať Krista, zničíme Ťa!“ Nasledoval monológ, ako vraj Židia vymyslili Ježišovo učenie na porobenie pohanských národov, akí sú Slováci ožrani a darmožráči, iba mu celý život hádžu pod nohy polená. Dnes je Miloš Žiak významným obchodným činiteľom v záujme Izraela. Nech mi čitateľ odpustí, je mi z toho zle od žalúdka.
Teodor Križka, šéfredaktor

Revolučne tváriace sa ideály sú len oprášené mucholapky francúzskej revolúcie, ktorá namiesto bratstva, rovnosti a slobody priniesla nenávisť, revanš, vraždenie, otroctvo, barbarizáciu ducha. A ako ochotne uveria nezrelí jednotlivci, najmä neskúsená mládež, že príčinou zla sú oni, tí a tamtí, ich rodičia, tí starí, tí zadubení, tí konzervatívni mastodonti !
Teodor Križka, šéfredaktor

Ono sa to nezdá, ale strata dôvery k informáciám a pocit, že vlastne nie je podstatné, kto vládne, vždy sa k moci dostanú iba podvodníci, postupne vytvorí v spoločnosti nielen informačný, no aj morálny smog. Volič, od ktorého sa odvodzujú demokratické princípy štátu, prestane mať záujem o verejné veci. Stále menej sa angažujú ľudia, ktorí by inak mohli byť hybnou silou a stimulom dynamiky spoločenského rozvoja. Spoločnosť stagnuje, ak sa už rovno neposúva k zániku.
Teodor Križka, šéfredaktor

I dnes počúvame kadejaké táraniny o prežití sa národov, o postkresťanskej a postnacionálnej dobe, o zlyhaní tradičných zväzkov, o oslobodení človeka spod kurately cirkvi atď., atď. Kult komúny ako zmyslu sebaobetovania sa jej členov vystriedal kult individualizmu odtrhnutého z reťazí.
Teodor Križka, šéfredaktor

Hlinka z parlamentnej tribúny prízvukoval, že zrovnoprávnenie vzťahov Čechov a Slovákov je v záujme posilnenia republiky. T.G. Masaryk a E. Beneš sa nedokázali zriecť svojej skostnatenej fikcie jednotného československého národa ani vtedy, keď československú štátnosť už ohrozovala expanzia nacistického Nemecka.
Anna Magdolenová, historička

Budapesť sa po roku 1945 usilovala vyvolať medzi maďarským obyvateľstvom na južnom Slovensku psychózu ohrozenia. V dôsledku psychologickej vojny, vedenej z Maďarska proti Česko-Slovensku, časť maďarského obyvateľstva na južnom Slovensku, zo strachu pred "českým holokaustom", bezhlavo utekala aj s rodinami do Maďarska.
Ján Bobák, historik

*********************
EXTRA PLUS
*********************

Osemročné "skúšobné obdobie" vládnutia v plnom svetle potvrdilo, že bicyklista nebol tým "správnym mužom na správnom mieste". Osvedčený fanfarón, sľubovateľ, megafón cudzích záujmov a hovorca globalizátorov si pomýlil vchod do parlamentu s vrátami na jarmok, kde najlepšie predáva ten, čo najviac kričí.
Zlata Solivajsová

Prevracač kabátov
Miroslav Kusý – v 50. a 60. rokoch jeden z vrcholových členov KSS, plodný autor učebníc a kníh propagujúcich marxizmus-leninizmus, vedúci ideologického oddelenia ÚV KSS, a to aj po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy až do jari 1969, kým ho neodvolalo iné krídlo komunistickej strany, dnes politológ vydávajúci sa za exdisidenta, prezentujúci sa v médiách fanatickým antikomunizmom.
Pavel Kapusta

"Zákon o umelom prerušení tehotenstva nie je protiústavný." Ústavný súd rozhodol. Povie už niekto konečne ľuďom pravdu? Celý zákon je neplatný, pretože uvádza ľudí do omylu. Ide tu nie o prerušenie, ale o ukončenie tehotenstva usmrtením a vyňatím dieťaťa z tela ženy. Ak sa nejaký dej preruší, znamená to, že po určitej prestávke môže pokračovať. V prípade potratu pokračovanie nie je možné.
Mgr. Jozef Mesároš, Banská Bystrica

Zahraničná politika republík východnej Európy je výrazne proamerická. Tieto štáty sú viac lojálne k Spojeným štátom americkým ako k Európskej únii. Hoci je Slovenská republika od svojho vzniku v roku 1993 označovaná za suverénny štát, po roku 1998 sa zaraďuje skôr k satelitom USA.
Peter Dinuš

Prevracač kabátov
Ján Strasser – básnik, esejista, autor mnohých prorežimových článkov a textov popmusic, podpredseda ZO KSS vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, signatár anticharty, po roku 1989 pravicovo-konzervatívny a militantne antikomunisticky sa prezentujúci publicista.
Pavel Kapusta

Donebavolajúci je prípad Labudu. Za bývalého režimu bol jedným z najlepšie zarábajúcich hercov a potom sa "vytrepal" na novembrovú tribúnu a vykrikoval, že mu komunisti zneužili tvár. Keď nechcel, nemusel si ju nechať zneužívať. Potom sa Labuda silno angažoval proti vzniku Slovenskej republiky a odvtedy má všade zelenú. Ale vrcholom všetkého bolo, keď spôsobil haváriu, pri ktorej v Česku zabil dve ženy, za čo by každého bežného občana odsúdili. Jemu sa nič nestalo.
Milan Vavro, maliar a karikaturista

Prevracač kabátov
Milan Lasica – za socializmu spolu s Júliusom Satinským (s výnimkou krátkeho dištancu po roku 1968, keď nesmeli účinkovať v Bratislave, no mohli v Brne) jeden z najobsadzovanejších televíznych a filmových hercov v Československu, v roku 1977 podpísal tzv. antichartu, po roku 1989 médiami extrémne preferovaný umelec, ktorému výtvárajú imidž disidenta, dnes verejne prezentuje svoju liberálno-pravicovú, silne protikomunistickú orientáciu.
Pavel Kapusta

Siedmu veľmoc si terajšia opozícia uzurpovala a vycepovala už pred desaťročím. Dnešní novinárski "hastrmani" mútia čistú vodu studní a odsúvajú žurnalistiku na úroveň najstaršieho remesla. Ich duchovná prostitúcia nie je o nič menej ohyzdná ako fyzická.
Zlata Solivajsová

Hordy skorumpovaných novinárov ako nedávno vysvitlo, okrem pozvánok na lyžovačky v Alpách dostávali za to, že publikovali články pripravené PR oddeleniami DSS pod svojím menom, aj vyše dvadsaťtisícové sumy.
Roman F. Michelko

Prevracač kabátov
Ľubomír Feldek – angažovaný funkcionár ZO KSS vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. V roku 1982 uverejnil v týždenníku Nové slovo neobyčajne servilnú báseň Odkaz Leonida Iľjiča, venovanú zosnulému sovietskemu vodcovi Brežnevovi, o sedem rokov neskôr na revolučnej tribúne žiadal zrušenie ústavného článku o vedúcej úlohe komunistickej strany.
Pavel Kapusta

Rakúski haiderovci, českí sedláčkovci či slovenskí kotlebovci ohlasujú smrť. Pomalú, apatickú, plaziacu sa smrť idey, že šanca na zmenu, aj keď minimálna, tu predsa je. Je mi smutno za tým, čo títo ľudia reprezentujú a čo tu bolo násilne umlčané.
Čitateľ Štefan

Mne neprekáža, že boli komunistami. Bola to taká doba. Ale naraz sa z nich vykľuli veľkí demokrati, anikomunisti, prahnúci po majetkovom prospechu. Šéfredaktor Roháča Peter Bán nemal maturitu, stačilo, že mal červenú knižku. Jeho otec, akademický sochár Paľo Bán v Bratislave na terajšom Námestí SNP postavil v päťdesiatych rokoch trojmetrovú sochu Stalina, za ktorú dostal vtedy nepredstaviteľný honorár - milión korún ! Ale Bánovci boli a sú v kurze vždy. Či už ako komunisti, alebo ako demokrati. Syn Petra Bána Andrej dnes píše a fotí pre Hríbov Týžden.
Milan Vavro, maliar a karikaturista

*********************
SL. NÁRODNÉ NOVINY
*********************

Martin Šimečka, niekdajší šéfredaktor denníka SME žijúci v Prahe sa v Českej televízii vyjadril jednoznačne: "Rozpad Československa zpúsobili slovenští nacionalisté." Rozličné subjektívne, zjednodušujúce a nepravdivé hodnotenia rozdelenia bývalého spoločného štátu a nostalgické komentáre miestami pôsobia ako panychída za federáciou. Juraj Hrabko (napríklad), inak z minulosti známy ako slovenský redaktor na kandidátke SMK.
Ľudovít Števko

Politika tak v oblasti teórie, ako aj praxe je výsostne pragmatická. Keďže je zameraná výhradne na úspech, často za každú cenu, niet sa čo čudovať, že slušní ľudia v nej bývajú prevalcovaní bezohľadnosťou a vulgárnosťou.
Vojto Haring

Je trápne dívať sa na odborníkov typu Dušana Kováča, historický ústav SAV, ako zanietene hovoria o veciach, ktoré nikdy hlbšie neštudovali a ktorým ani nerozumejú. Tu je skutočne na mieste opýtať sa spolu s profesorom Matúšom Kučerom, načo sú Slovensku a slovenským daňovým poplatníkom také historické inštitúcie.
Július Handžárik

Vláda (Ficova) stojí zoči-voči úlohe vybudovať slovenský mediálny pluralitný systém, teda mediálny priestor Slovenska. Ten na Slovensku etablovaný už nie je a nebude slovenský. Jednoducho vláda musí v záujme občana, Slovenska, práva robiť slovenskú politiku, konať: obnoviť Radu vlády pre masmédiá a informačnú politiku, obnoviť základný masmediálny výskum, obnoviť národnoštátny verejnoprávny charakter Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie, pristúpiť k budovaniu siete printových médií, v ktorých bude pulzovať slovenský politický, kultúrny a sociálny život.
Jozef Darmo

Treba sa pozrieť, a to nesentimentálne, tejto pravde do očí a pochopiť, o čo skutočne ide. Ide o boj, tvrdý neľútostný mediálny boj o svetovládu. Boj o moc nepozná sentiment. Slovensko nemá mediálne krytie svojich záujmov, a teda ani svojej bezpečnosti, ani svojich občianskych práv a slobôd. Sú tu médiá, sú tu novinári v službe monopolov. Nie slovenských, ale vlastných záujmov.
Jozef Darmo

Žiaľ, Dzurindova vláda umožnila prelety nad Slovenskom počas bombardovania Srbska v roku 1999. A tak sa Slováci priamo podieľali na tejto tragédii. A ako vieme, vtedy bola bombardovaná vraj omylom aj belehradská pôrodnica. Prirovnanie k vraždeniu neviniatok môže byť príznačné. Príslovečne holubičí národ Slovákov sa pridal k agresorom.
Stanislav Háber

Je poľutovaniahodné, že priama demokracia a špecificky referednum sa často stávajú nástrojom politicky orientovaných rétorických cvičení a nikdy doteraz nevzbudili žiadnu politickú reprezentáciu na Slovensku k hlbokej reflexii. Priama demokracia a referendum sa vytiahnu ako nejaká škraboška len vtedy, keď veľmi efektívne môžu zakryť postranné úmysly tých, ktorí ich majú plné ústa.
Miroslav Ľuba, právnik na PF UK

Zmanipulovaná verejná mienka (trochu klamaná, trochu dezorientovaná a trochu neinformovaná) nerada počúva o úspechoch Matice. Skôr sa zaujíma o jej peniaze a o to, čo s nimi bude robiť. Ozaj, páni na druhom brehu, na čo vynakladáte vaše peniaze vy a ako ste k nim prišli?
Peter Mišák, šéfredaktor

Kto financuje IVO?
Sme nezávislí na vzťahoch s politickými stranami, na štáte, a taktiež na vzťahoch s donormi. Vzťah s nimi máme založený na zdieľaní spoločných hodnôt", tvrdí Mesežnikov a spomína, že okrem hlavného zdroja peňazí (Soros) - Inštitútu otvorenej spoločnosti, podporuje IVO celá plejáda amerických nadačných spoločností.
Eva Zelenayová

Strata štátu bola veľká daň za prežitie a potľapkanie po pleci od víťazov druhej svetovej vojny, pričom jeden z nich (ZSSR) nám tu nastolil hrôzovládu, o ktorej sa obyvateľom prvej Slovenskej republiky ani nesnívalo. Úsilie slovenských komunistov o slovenskú národnú a štátnu svojbytnosť nemohlo byť dôsledné, lebo záujmy vlastného národa podriaďovali ideológii proletárskeho internacionalizmu.
Peter Hulík, historik

Inštitút pre verejné otázky.
Finančníkom je predovšetkým Soros prostredníctvom svojich inštitúcií. Jeho pravá ruka Mesežnikov spracováva obraz Slovenska na želanie svojho tútora. Bez akejkoľvek oponentúry. Záujmy Slovenska sú hrubo likvidované a obraz Slovenska zdeformovaný na nepoznanie.
Eva Zelenayová

Pražská optika neopustila doteraz masy našich umelcov a vedcov, žiaľ aj časť mladších. Doslova zbožstvovanie Československa, ako "ideálnej demokracie", ktorej tradície sme si povinní všetci uctievať, sa otvorene prejavuje v slovenských médiách. Táto masarykovská (ale aj havlovská) demokracia sociálne zbedačila celé regióny Slovenska a vyhnala z vlasti státisíce Slovákov.
Peter Hulík, historik

*********************
SL. POHĽADY
*********************

Maďarský teror (1918).
Maďarskí vojaci zatiaľ terorizovali miestne obyvateľstvo. V Trnave obesili zajatých českých vojakov. V Hriňovej a v Detvianskej Hute strieľali ako na zajace na ženy a deti, ktoré vystrašene utekali cez pole. Vo Vysokej nad Kysucou maďarskí vojaci zastrelili Františka Polánskeho. V Nemšovej zastrelili občanov Mačku a Bajzíka. V Nemšovej boli aj dve obete z českých vojakov, ktorí padli pri zrážke s maďarskými Židmi.
Miro Krišš

Od jedného večera som Klub spisovateľov celkom prestal navštevovať, presnejšie od chvíle, keď ma verejne urazil potúžený Tomáš Janovic, lebo sa zrejme, ako viacerí iní, potreboval verejne dištancovať od kamaráta, čo si dovolil mať iné názory ako vtedajšia spisovateľská „smotánka“ v čele s tými, ktorí to vždy mali dobré s každým režimom.
Ivan Hudec

Čo je dnes terčom posmechu mienkotvorných umelcov, publicistov a mediálnych veličín? Najbrutálnejšia sranda sa robí z tých, ktorí by chceli pozdvihnúť tých dolu na roveň tých hore. Ktorí by chceli do košiara na dobrú pašu nahnať aj ťažné kone, nie iba šampiónov. To je predsa zvrátené, absolútne neprípustné! Demokracia áno, ale taká, ktorá umožní, aby nie všetci rozhodovali o svojom osude, ale aby za nich rozhodovala nami určená elita.
Gabriela Rothmayerová

My, Slováci, bárs sme od časov pováľania kráľovstva slovenského (r. 907) ticho boli ukrytí v hlbokých dolinách tatranských, národ bez výbojov a krviprelievania, ľud v neslobode, opustený, predsa sme zanechali šľapaje duchovného žitia na dokázanie toho, že čo sme pre vonkajšie, zapieravo na nás pôsobiace okolnosti vtedy uskutočniť nemohli, na tom sily životné naše sa nezmarili, a zato zostávala nám budúcnosť.
Jozef Miloslav Hurban

Chápem, že masmédiá dávajú priestor skôr drámam a na Blízkom východe ich je dostatok. U čitateľov a divákov vo vzdialených krajinách sa preto môže vyvolať dojem, že nič iné sa tu nedeje, iba dramatické udalosti. Kto však žije na mieste činu a má otvorené oči, vie, že na oboch stranách barikád žijú ľudia, ktorí by viac ako čokoľvek chceli žiť vo vzájomnom porozumení. A hoci občas vzniká opačný dojem, sú to oni, ktorí tvoria väčšinu.
Yehuda Lahav, Israel

Kedy sa Slováci stali Slovákmi; nevieme určiť, kto a kedy po prvý raz povedal „ja som Slovák“, poznáme však čas, keď sa to začalo, cestu, ktorá k tomu viedla, zopár mien ľudí, čo po nej kráčali, niekoľko príbehov a to naozaj nie je málo.
Pavel Dvořák

Mám rád všetko naopak a hore nohami, všetky žánre a pažánre, rád sa jaším, píšem trebárs „básne po krk vás mám, pokrkvám vás a zahodím“, ale je to stále len hra s čitateľom, literatúru považujem za vážnu, i keď milovážnu vec.
Štefan Moravčík

V auguste 1954 priviezli do Prahy tisíce vzácnych kníh zo zrušených kláštorov na Slovensku, súdruhovia ich rozpredali zahraničným antikvariátom.“Vyučtovanie“ predčasne skartovali …
Komunistickí funkcionári však mali vždy, aj v poslednom období svojej moci osobne veľmi dobrý vzťah k umeleckým a starožitným pokladom. Prisvojovali si ich.
Milan Vároš

Médiá a rozličné agentúry „skúmajú“ verejnú mienku. Obrazovky sa hmýria rebríčkami popularity osôb a politických subjektov. Zapadá to do kontextu iných súťažných hier a kvízov: ráta sa s tým, že oťapený občan príde k urne nie voliť podľa svojich skúseností, ale tipovať. A kto by si nechcel tipnúť, aby sa chvíľu po voľbách tešil, že „povedzme“ trafil. A kto by netipoval podľa rebríčka, ktorý mu ponúkajú, vnucujú, médiá ?
Ešte sa nasmejeme!
Ján Majerník

Najhoršie by bolo, keby literatúra podľahla pocitu vlastnej bezmocnosti. Preto sa prihováram za dialóg tvorcov s „konzumentmi“ literatúry. Možnože by bol produktívnejší ako jednostranné výzvy smerom „nahor“ . Dialóg umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť, tlmí tendenciu k názorovým extrémom, je to najprirodzenejší spôsob, ako prekonávať nežičlivosť doby či prostredia. A netýka sa to iba spisovateľov a literatúry.
Ján Majerník

Očividne sa stráca zmysel pre svojbytnosť a súkromie človeka, čo v minulosti bývalo základom sociálneho správania. Narastá samozrejmosť, s akou sa čoraz častejšie zaobchádza s ľuďmi ako s objektmi. Nech už sú to všemožné úradné formy "podchytávania" či nepredstaviteľné spôsoby násilného potláčania jedincov, skupín či celých národov. A to všetko sa deje nielen počas katastrof či vojen, ale je to celkom bežný spôsob vládnutia a správy vecí verejných.
Romano Guardini

Tak ako existovali nacistickí a komunistickí prokurátori a sudcovia, ktorí súdili podľa nacistických a komunistických zákonov, dnes sa to znova opakuje - len s prívlastkom feministický! Tých nacistických súdili, tých komunistických sporadicky ešte súdia a tí feministickí? Naozaj toto trvalé porušovanie základných ľudských práv a desiatky či stovky obetí ich evidentných prechmatov ostanú bez snahy o spravodlivosť a zadosťučinenie takto poníženej ľudskej dôstojnosti? Dúfajme, že nie.
Gustáv Murín

*********************
DIMENZIE
*********************

Nikdy nezabudnem na stretnutia s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom na Nitrianskom hrade, neraz v čase, keď sa už v iných oknách nesvietilo. Je nekorunované knieža slovenskej kultúry a duchovnosti, nepísaný kráľ slovenskosti zbavenej totalitárnych pút. Ak sa akýsi politik alebo iný odkundes opováži zodvihnúť prst na toto svedomie nášho času, pociťujem hanbu za celú slovenskú inteligenciu, že sa tomu mlčky prizerá.
Teodor Križka

Medzi prestaviteľmi ukrajinského politického vedenia a vedeckého spoločenstva sú v poslednom čase stále badateľnejšie snahy využiť ruské dejiny za účelom získania dočasných politických výhod. Jedným z takýchto historických problémov je hladomor v bývalom Sovietskom zväze. Snahy dosiahnuť uznanie hladomoru za účelovú genocídu výlučne ukrajinského ľudu, je historickým zavádzaním.
Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku

"16. marca 2007 niektorí slovenskí politici a európski poslanci, umelci a kňazi teatrálne a iba na niekoľko minút sedeli v "klietke solidarity", aby za symbolickými mrežami protestovali proti nedemokratickému režimu na Kube. Túto celodennú akciu zorganizovali proamerická nadácia Pontis a občianske združenie Človek v ohrození.
"Táto klietka a mreže sú hanbou Fidela Castra a všetkých autoritatívnych režimov na svete, " blysla sa politologickou poznámkou europoslankyňa Monika Beňová-Flašíková. Nebyť médií, o tejto povinnej akcii otrokov proamerického demokratického matrixu by sme nič nevedeli. Škoda, že takúto akciu nevymysleli naši politici na prospech týraných väzňov americkej základne na Guantanáme."
Róbert Matejovič, šéfredaktor

V Chtelnici (1918).
Do obce prišlo asi 500 ozbrojených Židov a Maďarov, aby sa mpomstili na ľuďoch. Boli to väčšinou synovia vyrabovaných Židov. Katolícky farár musel im dať kľúče od veže, lebo ináčej by ho boli zabili... do najvyššieho okna vyvliekli guľomet a odtiaľ strieľali po ľuďoch. Ľudia sa síce poskrývali, ale jednako desiati boli zastrelení a niekoľkí ranení.
Miro Krišš

Na bojoch (proti Avarom) sa zúčastňuje aj kupec Samo, zo slovenského rodu. Vyznačuje sa výnimočnou odvahou. Okrem toho sa ukazuje aj ako schopný ľudový tribún a predovšetkým ako vojvodca. Pod jeho vedením slovenské meče zničia množstvo nepriateľov.
Juraj Čop

V Majcichove (1918).
V našej dedine nastal hrozný strach, najmä keď v susednej obci vyšľahli veľké plamene. Nepokoj sa vzmáhal, čím ďalej, tým viacej. Ľudia zväčša ani nespali. Neskoršie však prišla pomoc od Malaciek. Čs. vojsko rozohnalo Židov a tak všade bol zavedený poriadok.
Miro Krišš

Deň zaľúbených. Nuž láska je živel, kde nijaký kalendár ani neprekáža, ani nepomôže. V našej rodine nepatril nikdy medzi tradičné dni - ani sviatočné, ani pripomienkové. Podobne ako napríklad 8. marec. A nevidím ani najmenší dôvod meniť rodinné zvyky len preto, lebo sa zmenil režim.
Ján Litecký Šveda, spevák a filozof

Srbsko nikdy neuzná nezávislosť Kosova. Do januára 2007 sa uskutočnilo viac než 7 000 etnicky motivovaných útokov. Od príchodu jednotiek UNMIK a KFOR v roku 1999 bolo zavraždených 581 Srbov a 104 členov ďalších etnicky diskriminovaných komunít, 841 Srbov bolo unesených a 960 osôb vážne zranených. Bolo zničených takmer 18 000 domov a rovnaký počet ich bolo vylúpených, 27 000 bytov a domov bolo násilne vyvlastnených.
Boris Tadič, prezident Srbskej republiky

Generál Ferdinand Čatloš chcel vyhlásiť vojnu Maďarom a nastoliť vojenskú diktatúru. Slovensko si malo svoju povojnovú budúcnosť zaistiť nezávisle od česko-slovensko-sovietskej zmluvy, ale v súlade so záujmami Sovietov. Kritizoval prípravu a manažment SNP. Usiloval sa o stiahnutie slovenských jednotiek z východného frontu.
Miro Krišš

Pán prezident Gašparovič urobil chybu, pretože svojimi vyjadreniami zneistil doterajšie postoje Slovenskej republiky ku kosovskej kríze. Vyvoláva tak otázku, čo vlastne Slovensko chce a v čom chce slovenská diplomacia ovplyvňovať politiku EÚ a OSN, ak nevie jednoznačne vysvetliť svoju politiku na Balkáne. Nikto mu predsa neuhryzne z nosa, ak povie svoj zrozumiteľný názor.
Róbert Matejovič, šéfredaktor

"Víťazom studenej vojny sa zakrútili hlavy a nepostrehli, že podstatná časť ázijských "revolučných marxistov" pochopila, že prijatím európskeho revolučného radikalizmu stráca Čína schopnosť využívať svoju skúsenosť konfuciánskej a taoistickej múdrosti. Čínski revolucionári po smrti Maa sa vzdali jeho radikálneho kŕča a vrátili sa k múdrosti Sun-c´, ktorý vo vojenskej stratégii zaviedol tzv. mäkké spôsoby hovoriac, že "najúspešnejšia je taká vojna, ktorá nikdy nezačala". Čínski pohrobkovia Mao Tse-tuna síce ponechali jeho veľký portrét na námestí Tien An-men, ale zabalili všetky "veľké skoky", i "kultúrne revolúcie" a odhodlane vyhlásili princíp "jeden štát a dva systémy", v ktorom si ponechali politický monopol a zároveň otvorili všetky trhové iniciatívy."
Profesor Augustín Marián Húska

 

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|