:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Čo zabije (nielen) Ameriku

rubrika: multikulturalizmus 2009

 

 

 

Bývalý guvernér štátu Colorado Richard D. Lamm vystúpil so šokujúcim prejavom o tom, ako zničiť Ameriku...

"Ak si myslíte, že Amerika je príliš samoľúba, príliš úspešná, priveľmi bohatá zabime Ameriku! Nie je to také ťažké. V dejinách neexistoval národ, ktorý by nakoniec nezničil zub času. Arnold Toynbee poznamenal, že všetky veľké civilizácie prežívajú svoj rozkvet aj zánik a že ,pitva dejín by ukázala, že všetky veľké národy ukončili svoj život samovraždou,. Otázne je, akým spôsobom ju spáchali," povedal Lamm.

Urobte Ameriku dvojjazyčnou alebo viacjazyčnou, krajinou dvoch kultúr. Dejiny ukazujú, že žiaden štát nie je schopný prežiť napätie, konflikty, antagonizmus dvoch alebo viacerých konkurujúcich jazykov a kultúr. Ovládať dva jazyky je požehnaním pre jednotlivca, ale pre spoločnosť je dvojjazyčnosť prekliatím. Historik Seymour Lipset to podal nasledovne: ,Dejiny bilingválnych a bikultúrnych spoločností, ktoré odmietli asimiláciu, sú dejinami nepokojov, konfliktov a tragédií. Kanada, Belgicko, Malajzia, Libanon všetky tieto krajiny postihla kríza národného života, keď menšiny žiadajú autonómiu, ak nie nezávislosť. Pakistan a Cyprus sa rozdelili. Nigéria potlačila etnické povstanie. Francúzsko narazilo na problém Baskov, Bretóncov a Korzičanov.,"

Lamm pokračoval druhým bodom: "Vymyslite multikulturizmus a podporujte imigrantov pri udržiavaní vlastnej kultúry. Vyzdvihoval by som presvedčenie, že ,všetky kultúry sú si rovné, ako aj tézu, že neexistujú kultúrne rozdiely,. Prinútil by som ľudí veriť, že dôvodom zlyhávania černochov a Mexičanov v konkurencii sú predsudky a diskriminácia zo strany väčšiny. Akékoľvek iné vysvetlenie by bolo ihneď zmietnuté zo stola.

Po tretie: mohli by sme bez väčšej námahy urobiť zo Spojených štátov španielsky Quebec. Kľúč k vyriešeniu úlohy spočíva vo vychvaľovaní rozdielnosti na úkor jednoty. Ako nedávno povedal Benjamin Schwarz pre The Atlantic Monthly: ,Očividný úspech nášho vlastného polyetnického a multikultúrneho experimentu nie je výsledkom tolerancie, ale etnickej nadvlády. Bez dominancie, ktorá bola kedysi nariadená etnocentrizmom a tým, čo znamená byť Američanom, by sme si v snahe zachovať si jednotu museli vystačiť len s trpezlivosťou a pluralizmom. Budem podporovať imigrantov v udržiavaní ich jazykov a kultúry. Už to nebudem prirovnávať k taviacemu kotlu, ale k šalátovej mise. Bolo by treba nevyhnutne zabezpečiť existenciu rôznych kultúrnych podskupín, ktoré žijú Amerike a vo svojej rozdielnosti sa upevňujú oveľa rýchlejšie, ako sa Američania dokážu zjednotiť vo svojej podobnosti.,

Po štvrté, zariadil by som, aby demograficky najrýchlejšie rastúce skupiny obyvateľov boli zároveň aj najmenej vzdelanými. Vytvoril by som novú sociálnu vrstvu podpriemernú, neschopnú asimilácie a vzdelávania, nepriateľsky naladenú voči nášmu obyvateľstvu. Tejto podpriemernej vrstve by som zabezpečil 50-percentnú kvótu na vysokých školách. Môj piaty bod v programe likvidácie Ameriky by veľké fondy a spoločnosti nútil prispievať na tento program tučnými finančnými čiastkami. Vložil by som kapitál do formovania etnických identít a zaviedol by som kult obete. Prinútil by som menšiny myslieť si, že za ich neúspech môže väčšina. Vytvoril by som mašinériu
krivdy, ktorá by neúspechy menšiny zvaľovala na väčšinu.

Môj šiesty bod v pláne zničenia Ameriky by obsahoval dvojité občianstvo a dvojitú lojálnosť. Oslavoval by som rôznorodosť v jednote. Vyzdvihoval by som rozdiely miesto podobnosti. Rozdielni ľudia na celom svete sú zamestnaní predovšetkým vzájomnou nenávisťou v prípade, že sa ešte nezačali navzájom vraždiť. Rôznorodá a pritom mierová a stabilná spoločnosť je historický nonsens. Ľudia podceňujú jednotu, ktorá má schopnosť spájať, zachovávať národ. Spomeňte si na starých Grékov: Gréci boli toho názoru, že patria k spoločnej rase, že majú spoločný jazyk aj literatúru, uctievajú tých istých bohov. Celé
Grécko sa zúčastňovalo Olympijských hier. Spoločný nepriateľ, Perzská ríša, ohrozoval ich slobodu. Ani tieto putá však neboli schopné prekonať dva faktory lokálpatriotizmus a geografické podmienky, ktoré živili politické rozbroje. Grécko padlo.

E pluribus unum z mnohých jedno. Ak budeme v tejto historickej realite dávať dôraz na pluribus, a nie unum, dôjde k balkanizácii Ameriky a postihne ju rovnaký osud ako Kosovo. Na záver by som vytýčil hranice určil by som za tabu všetko, čo protirečí kultu rôznorodosti. Našiel by som slovo analogické výrazu heretik, ktorý zastavoval hádky a paralyzoval myseľ v 16. storočí. So slovami rasista a xenofób musia
skončiť všetky diskusie a debaty.

Po tom, ako by som z Ameriky urobil bilingválnu a bikultúrnu krajinu, nastolil diktatúru multikulturizmu, vytvoril veľké fondy, ktoré by financovali propagáciu programov pre ochranu "obetí xenofóbie", pokračoval by som tým, že by som znemožnil zmenu nášho imigračného zákonodarstva. Vštepoval by som do hláv ideu: Pretože imigrácia bola kedysi pre Ameriku dobrá, musí byť dobrá vždy. Vnímal by som každého prisťahovalca zvlášť a nestaral by som sa o to, aký vplyv majú na spoločnosť milióny prisťahovalcov." Ku koncu prejavu si guvernér Lamm utieral z čela pot. V sále vládlo hrobové ticho. Svoj prejav ukončil slovami: "Nakoniec by som zakázal knihu Mexifornia od Victora Hansona Davisa. Je nebezpečná. K *** zuje sa v nej môj plán zničenia
Ameriky. Ak si myslíte, že Amerika si zasluhuje byť zničená, nečítajte túto knihu."

Potlesk nezaznel. Nad každým účastníkom konferencie visel strach ako zlovestný mrak. Každému v sále bolo jasné, že všetko, čo Lamm vymenoval, sa realizuje po celej Amerike metodicky, chladnokrvne, v čoraz väčšom rozsahu. Všetky diskusie na túto tému sú potláčané. Vyše 100 jazykov trhá základy amerického vzdelávacieho systému a národnej súdržnosti. Barbarské kulty, ktoré praktizujú mrzačenie žien, prekvitajú, kým my vychvaľujeme rôznorodosť. Americké pracovné
miesta odchádzajú do tretieho sveta, zatiaľ čo po zisku prahnúce korporácie vytvárajú tretí svet v Amerike. Pozrite sa na Kaliforniu a iné štáty v súčasnosti v nich žije 10 miliónov nelegálnych prisťahovalcov a ich počet rýchlo narastá.

Obraz, ktorý Richard D. Lamm načrtol, pripomínal knihu Georga Orwella 1984. U Orwella boli na budove Ministerstva Pravdy vytesané tri tézy: "Vojna je mier", "Sloboda je otroctvo" a "Nevedomosť je sila".
Jeden z najpatriotickejších Američanov, guvernér Lamm, sa vrátil na svoje miesto. Z tváre každého z účastníkov konferencie sa dalo čítať, že si uvedomuje, že národ a budúcnosť veľkej demokracie sa nachádza vo vážnom nebezpečenstve a toto nebezpečenstvo sa rýchlo zväčšuje. Ak nezastavíme nárast migrácie do troch rokov, rozšíri sa ako kalifornský lesný požiar a zničí všetko na svojej ceste, vrátane Veľkého amerického sna...

 


-čp-
Podľa zahraničnej tlače

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made |