:: www.prop.sk
:: ww.protiprudu.info

CITÁTY
 

David proti Maďarsku

01.08.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 

 

Maďarsko-americká rodina podala žalobu pre 40 obrazov z Maďarska

Dedičia voľakedy v Budapešti pôsobiaceho židovského bankára Mór Lipót Herzoga, podali pri americkom súde žalobu proti Múzeu krásnych umení, ako aj maďarskému štátu za navrátenie via ako 40 umeleckých diel s trhovou hodnotou cca 100 miliónov dolárov. Žaluje mimo utrpenej straty aj za tvrdohlavý a odmietavý postoj Maďarska voči nárokom nacistami vyhnanej rodiny.

Pri týchto, viacej ako 40 umeleckých diel, ide o maľby takých vychýrených maliarov, ako El Greco, Gustave Courbet, Lukas Cranach st., Francisco de Zurbaran, a.i., ktorých je možné z časti slobodne vidieť v zbierkach Múzea krásnych umení v Budapešti a ktoré majú mať trhovú hodnotu až do 100 miliónov dolárov. Tieto boli časťou „Zbierky Herzog", ktorá bola rodine tohto budapeštianskeho bankára v dobe fašizmu vyvlastnená. 

"V tomto prípade ide o najväčší reštitučnú požiadavku jednej rodiny voči jednému štátu", odhaduje newyorský advokát, Michael S. Shuster, dôležitosť prípadu. V súčasnosti sa žaloba prekladá do maďarčiny, aby sa na mieste aj vedelo, o čo ide. "Chceme prinútiť Maďarsko k tomu, urobiť to správne. Bohužiaľ sa vláda krajiny prejavila ako menej kooperatívna a ochotná rokovať, ako napríklad Nemecko, alebo Rakúsko." Keďže poznáme triky maďarskej vlády, preto sme žalobu zostavili s 44-ročným, relatívne mladým žalobcom, pravnukom Davidom de Csepel, aby tým bolo maďarskej strane jasné, že nemusí hrať na čas, ako to už veľakrát urobila, hovorí Schuster.

Za žalobou stojí cca 20 dedičov, David de Csepel, ktorý žije v Kalifornii rozprával v jednom interview o svojej starej mame, Herzogovej dcére, že mu tie obrazy prastarého otca ukazovala len v kópiách. "Ona vystrihovala obrazy z umeleckých zväzkov a dekorovala nimi svoj byt," aby sa pamätala, povedal de Csepel. Po jej smrti, 1995, uzrela v ňom myšlienka, vyžiadať si obrazy späť. Niektoré z nich videl  pri svojich návštevách Budapešti visieť v múzeu, niektoré mali ešte etikety, ktoré vykazovali jasnú príslušnosť k Herzogovej zbierke.

Celá zbierka obsahovala v roku 1934 cca. 2.500 diel a bola počas vojny rozobratá na všetky strany. Jedna časť sa znovu objavila v Nemecku, ktoré vydalo Hercogovým dedičom v tomto roku späť tri obrazy.
Voči Maďarsku sú v USA v súčasnosti ešte ďalšie žaloby v súvislosti s vyvlastnením v II. svetovej vojne, medzi nimi aj proti štátnym železniciam MÁV, ktoré sa mali previniť obohacovaním sa na deportovaných, ako aj voči bankám, ktoré si neprávom prisvojili obsah úchovných schránok deportovaných, alebo židov vyhnaných do exilu.


-red. / ms.
David gegen Ungarn               http://www.pesterlloyd.net/2010_30/30herzogklage/30herzogklage.html

 

© 2003 - 2006 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku| Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768|