:: www.prop.sk
:: ww.protiprudu.info

CITÁTY
 

Demografický rast a ekológia

17.08.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 Na našej planéte dnes žije 6,8 miliárd ľudí a predpokladá sa, že v priebehu štyridsiatich rokov toto číslo dosiahne 9 miliárd. Demografický rast vyvoláva veľké obavy a prináša otázky, ako spravovať zemské zdroje a čeliť nerovnomernému rastu medzi vyprázdňujúcimi sa a preľudnenými oblasťami.

V Európe sa niektoré manželské páry rezolútne rozhodli „byť sterilnými". 15. mája bola v parížskej kaviarni prvá slávnosť "nerodičov", ktorí sa rozhodli nemať deti. Toto hnutie má radikálnych zástancov v Spojených štátoch, kde sa zrodilo (vo Francúzsku je to skôr pokus o žart). Posolstvo bezdetných, ktorí sa organizujú v rôznych lobby, možno zhrnúť takto: "Zachráňme planétu, prestaňme mať deti.“ Yves Cochet vo Francúzsku navrhuje radikálne za zelených, aby sa rodinné prídavky vyplácali vo výške nepriamo úmernej k počtu detí a aby sa odmieňali jednodetné rodiny.  

Koncom júna 2010 sa G8 zameralo na problematiku "zdravie ženy". V skutočnosti, pod týmto názvom ide o otázky regulácie pôrodnosti. Pre medzinárodné inštitúcie je politicky naliehavé , aby demografický nárast zabrzdili. Svetová populácia stúpa doteraz nevídanou rýchlosťou, doposiaľ ide podľa nich o "200 000 nadbytočných obyvateľov zeme“ každý deň. Organizácia spojených národov (OSN) predpokladá, že v priebehu štyroch desaťročí populácia narastie o 2,2 miliárd. Doteraz  ľudstvo potrebovalo 19 storočí, aby dosiahlo prvú miliardu a druhú dosiahlo za 123 rokov.
OSN vidí tri možnosti: Podľa základnej schémy, úspešná regulácia pôrodnosti na celom svete by „umožnila, aby bolo v roku 2050 len 7,9 miliárd obyvateľov na zemi". Podľa hypotézy najvyššej úrovne, keby sa naopak na ovládanie pôrodnosti nevzťahovali nijaké politické riešenia, by obyvateľstvo Zeme v roku 2050 dosiahlo 12 miliárd. Nakoniec, prostredná hypotéza predpokladá číslo 9 miliárd  obyvateľov, ktoré možno dosiahnuť iba "veľmi prísnou kontrolou pôrodnosti v Ázii a osobitne v Afrike". 

Strach z nadbytku nie je novotou. Dnes sa však v spojitosti s demografickým rastom nevynára problém hladu, ale nebezpečenstvo "že sa udusíme v nečistých mestách, potopení v odpadkoch, zásobovaní vydeľovanou a znečistenou vodou". Demografický rast by mal byť najväčším ekologickým nebezpečenstvom. Podľa agentúry OSN pre rozvoj (PNUD), "brzdenie demografického rastu by malo prispievať k zredukovaniu sklenníkového efektu“. 

Úvahy, ktoré dávajú do súvisu počet detí a prežitie planéty, sú však zjednodušujúce:  Skutočným problémom je štruktúra našej spotreby. Ak chceme čeliť nárastu obyvateľov, musíme radikálne zmeniť súčasný spôsob našej konzumácie. Podľa Stéphana Madaula, profesora na Inštitúte politických štúdií, treba zanechať západniarsky štýl života. "Cesta hyperspotreby pre všetkých - tá cesta, na ktorú sa dnes dáva polovica ľudstva - je bezvýchodiskovou cestou.  Hlavnou otázkou nie je demografický rast v južných krajinách, ale skôr šírenie takého spôsobu konzumácie podľa západného vzoru, ktorý je ničením životného prostredia. Ekologická stopa jedného Američana je desaťkrát vyššia ako Beninčana. To znamená, že americké obyvateľstvo prakticky zodpovedá trom miliardám obyvateľov, ktorí žijú striedmym spôsobom v chudobných krajinách".  

OSN, ktorej cieľom je kontrola pôrodnosti, pracuje na tom, aby bolo „Plánované rodičovstvo a zrovnoprávnenie žien uznané za mechanizmy „vplývajúce na klimatické zmeny". Podľa jedného výpočtu London School of Economics, 7 dolárov na plánované rodičovstvo vo svete umožní  každoročne ušetriť tonu CO2 , zatiaľ čo je potrebných 32 dolárov, aby sme to isté číslo  dosiahli „zelenými technológiami“. Boj o demografiu v štyroch budúcich desaťročiach sa odohráva na africkom kontinente. OSN tu chce sústrediť svoje úsilie v domnení, že ak obmedzí pôrodnosť v 49 najchudobnejších krajinách, dosiahne stanovený cieľ – „mať na Zemi v roku 2050 iba 9 miliárd ľudí ". Dnes je Afrika "šampiónom vo svetovej plodnosti" so 4,6 deťmi na ženu v porovnaní s 2,5 inde vo svete. Zo štyroch narodených detí sa jedno narodí v Afrike. Nigéria samotná má každoročne viac narodených ako všetky krajiny európskej únie zasiahnuté poklesom pôrodnosti.
Podľa niektorých názorov umenšenie miery pôrodnosti v najchudobnejších krajinách možno dosiahnuť nie tak distribúciou kontraceptív ako alfabetizáciou a výchovou žien. V priemere jedna nikdy nezaškolená žena má 4,5 detí, tá, ktorá chodila do základnej školy, nemá viac ako 3 deti. Dosiahnutý priemer 1,9 dieťaťa platí pre tie, ktoré sa dostali na strednú školu a 1,7 pre ženy, ktoré absolvovali kurz v lýceu.

 


čp
Preklad: A.K.-H.
Le Spectacle du Monde (Pohľad na svet) Júl 2010

 

© 2003 - 2006 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku| Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768|