:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Dvojitý pas s pokrvným cezhraničným rozkročením

05.09.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 


Národná identita medzi lepenkou: Maďarsko a nové právo na štátne občanstvo

Ak by sme mali veriť maďarskej vláde, budú sa môcť od budúceho roku státisíce rodákov formálne vrátiť do lona Maďarska, vďaka novému zákonu národno-konzervatívnej väčšiny v Parlamente. To, že tento pas znamená pre väčšinu málo úžitku, avšak susedským vzťahom ale priniesol veľa hnevu a ešte priniesť môže, necháva autorov chladnými, želania a symbolizmus v boji o zachovanie „maďarstva“ prevažujú. Teraz sa začalo veľké bubnovanie, pretože by bolo blamážou, ak by pre lepenku druhej triedy nebol odbyt.

Maďarská vláda naštartuje v októbri rozsiahlu "informačnú kampaň" k novému právu na štátne občianstvo,  ktorá má informovať možných žiadateľov o ich právach a povinnostiach na získanie maďarského štátneho občianstva.
Podľa tohto nového zákona má potom každý, kto má maďarský pôvod (krvnú líniu), môže preukázať dostatočné znalosti maďarského jazyka, nebol už raz trestaný a nepredstavuje pre krajinu bezpečnostné riziko, právo, získať behom 3 mesiacov maďarský pas. (Už tu vyvstáva otázka, prečo už raz trestaný Maďar nesmie byť Maďarom?, nie jediná nejasnosť v zákone...) Za týmto účelom chce Ministerstvo vnútra zriadiť príslušnú webovú stránku, na ktorej bude možné si aj hneď stiahnuť žiadosť, uskutočnia sa „tlačové brífingy“ a iné informačné podujatia v krajinách s maďarskou menšinou . Príslušná kancelária sa má otvoriť v strede októbra 2010 a má, ako bolo zdôraznené, "cca 200 ľudom ponúknuť prácu“.

Milovaní, príbuzní susedia môžu byť aj hrozbou
Vláda vychádza v prvom roku z 250.000 až  400.000 žiadostí, môže sa v tom však aj veľmi mýliť. Tento pas vydaný etnickým sestrám a bratom nezabezpečuje týmto žiadny nárok na sociálne pôžitky v Maďarsku, ani aktívne, alebo pasívne volebné právo. K obidvom by museli svoje bydlisko a daňové povinnosti preložiť do Maďarska, predovšetkým to posledné by si odpustili najmä tí, čo majú niečo na zdanenie. Podľa neoficiálnych údajov beží v súčasnosti – teda podľa starého práva len niekolko málo sto žiadostí na získanie maďarského štátneho občianstva, práve necelých 200 zo Slovenska.

Jedine pre príslušníkov z Vojvodiny (Srbsko) a Karpatskej Ukrajiny môže byť pas vôbec atraktívny, prinajmenšom sa títo stanú bez problémov občanmi EÚ, čo však zasa prinesie problémy v týchto krajinách, závisť a neprajníctvo, ako je známe, nie sú dobrí susedia. Či potom bude motiváciou láska k starej vlasti a celomaďarský patriotizmus, alebo omnoho viacej možnosť cestovania a práce na „Západe“, to sa uvidí. Slováci a Rumuni, ktorí majú čo do počtu najviac etnických Maďarov, sú beztak už v EÚ, tí prví dokonca v Schengenskom priestore, užívajú teda každú mysliteľnú voľnosť. Mnoho slovenských Maďarov pracuje napríklad v závodoch dodávajúcich autodiely na severozápade Maďarska a inde, títo boli – rodáci sem, alebo tam – v kríze aj tí prví, ktorí svoju časovú prácu zasa stratili. Netreba zabúdať, že rumunskí, srbskí a slovenskí Maďari môžu predstavovať reálnu hrozbu pre pracovné miesta domácich.

Registre na orbánovskom propagačnom organe
Zákon o rozšírenom štátnom občianstve má teda otázny sociálny a ekonomický úžitok a vplyv a Maďarsku už priniesol veľké nepríjemnosti so Slovenskom a taktiež práve bezpodmienečne neosvetlil svoju povesť v Európe. Slováci videli v tomto novom zákone – samozrejme aj nacionalisticky príliš zdôrazňovane – útok na suverenitu a štátnosť krajiny, tak hovoriac považujú dvojitý pas ako také pokrvné cezhraničné rozkročenie. Ostatne takéto a podobné zákony existujú aj v iných krajinách, spomeňme len na tie z ex-Juhoslávie, hrozba Slovákov, že každého žiadateľa treba okamžite pripraviť o slovenský pas, bola prehnaná.

Kto však, ako napríklad aj korešpondent renomovaných Franfurter Allgemeine, robí tak, akoby Maďarsko sledovalo len medzinárodné zvyklosti a odmieta zobraziť, že toto celé národné táranie vlastne slúži výlučne pre zabezpečenie vnútornej moci, koná neseriózne. Aj keď v týchto novinách skoro nežne spovedaný minister zahraničia Mártonyi odmieta každý revanšizmus, znaky v Maďarsku hovoria proti nemu. Iste nie sú Maďari v susedných krajinách 5. kolónou, ale celkom isto – či chcú, alebo nie – sú jedným z registrov na orbánovskom organe propagandy.

Bez ohľadu na tieto bilaterálne roztržky a oprávnené pochyby o praktickom úžitku tohto rozšíreného štátneho občianstva, oslavujú osnovatelia tohto zákona naďalej neúmerne prehnane seba a svoje idey. K otvoreniu (prvých) "Maďarských dní" v Kluži (18.-22.8.), v Rumunsku, istom druhu hlavného mesta Sedmohradska maďarského rázu (predtým aj nemeckého), rečnil vysoký prestavitel maďarského ministerstva zahraničia 18. augusta o „novom začiatku“ vo vzťahoch k "Maďarstvu", ktorý dokumentuje „nutnosť“ a vôľu k „národnej súdržnosti“.

Pri tomto stretnutí zdôraznili zástupcovia Maďarov z oboch strán hraníc, že len "dosiahnutie kolektívnych práv" môže zabrániť ďalšej redukcii a asimilácii menšiny. Pritom stojí – mimo mnohých iných – vo vzduchu nezodpovedaná otázka, či pri asimilácii menšín skutočne ešte nesie taký veľký podiel štátna diskriminácia, alebo či sa jednoducho nejedná o prirodzený beh vecí, ktorý mnohí tu doma tak ťažko môžu akceptovať. Môže to byť dokonca tak, že sa Maďarom u susedov tým poskytuje medvedia služba (pokial ide o kultúrnu a lokálnu autonómiu).
Na konci stojí každopádne vytriezvené poznanie, že celá pasová záležitosť v praktickom živote nič nezmenila, živí pár sto ďalších byrokratov, spôsobuje spory so susedmi a vládnucim slúži ako dlhodobá volebná kampaň na účet daňových poplatníkov. Vysoká cena za lepenku druhej triedy.

 


Doppelpass mit Blutgrätsche
http://www.pesterlloyd.net/2010_33/33doppelpass/33doppelpass.html

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|