:: www.prop.sk
:: ww.protiprudu.info

CITÁTY
 

Dzurindove hodnotové zastávky zahraničnej politiky:  S USA na večné časy a nikdy inak

08.08.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 

Dzurinda vo svojom prejave priorít zahraničnej politiky (viď video)  opakovane spomína  hodnoty: „Naše postoje budú hodnotové, budú sa opierať o hodnoty...“

Aké hodnoty mal na mysli ozrejmil v tzv. zastávkach zahraničnej politiky Slovenska. Vzhľadom z minulosti dobre známej Dzuridnovej politiky a jeho priorít, nie je ťažké tieto "hodnoty" preložiť do jednoduchého a zrozumiteľného jazyka.

Prvá zastávka na jeho hodnotovej ceste zahraničnej politiky sú vzťahy s Českou republikou. Majú totiž veľa spoločného. Okrem toho, že tam, podobne ako u nás, vládu zostavovali porazení, spája ich aj povinná servilita voči jednej svetovej strane. Táto zastávka nie je ničím iným ako dobre známym čechoslovakizmom, obľúbeným to fenoménom dzurindistov a ich mimovládnych soldatesiek, ktorí nechceli samostatné Slovensko a proti jeho vzniku organizovali rôzne akcie.

Druhou hodnotovou zastávkou je  Maďarsko, čo v preklade neznamená nič iné ako ustupovanie jeho ambíciám, servilná politika voči Maďarom na oboch stranách Dunaja a rezignácia na suverénnu zahraničnú politiku.

Ďalšia zastávka je Ukrajina a tu vyhlasuje „budeme aktívni...“. T.j. budeme za peniaze slovenských daňových poplatníkov platiť ukrajinskú opozíciu, podľa pokynov a návodov z USA. Doublespeakom povedané: budeme šíriť demokraciu.  Robili sme tak v minulosti (Demeš) a budeme tak robiť naďalej. Bez phľadu na to, či to Ukrajinci chcú alebo nie...

Ďalšia zastávka je „aktívna európska politika“. Aký to krásny slogan. Aktívnosť tejto politiky a naša prípadná suverenita začína a končí však na adrese americkej ambasády.

Ďalšiou hodnotovou zastávkou sú, a tu si dovolím zacitovať:
„Väzby so Spojenými štátmi. USA sú našim strategickým spojencom, ani nie partnerom, ale spojencom.“

Takže to máme čierne na bielom. Všetci musíme platiť tým, ktorí Dzuridnu a dzurindistov dostali k moci. Splácať dlh. Akurát spôsobom husiara Maťka - minimálne trojnásobne. Strojcovia revolúcií majú v každej krajine svojich politických poskokov a bolo my naivným sa domnievať, že na Slovensku je tomu inak.

Jednou z posledných zastávok Dzurindovej zahraničnej politiky je pomoc Slovákom v zahraničí. Tak tomu hovorím dôsledne zorganizované priority v absolútnom súlade s hodnotovými postojmi.
Mikuláša Dzurindu...

 

 

 


Vratko  

 

© 2003 - 2006 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku| Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768|