:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Frankfurtská škola korupcie

rubrika: bez prekladu 2009

 

 

 

 Západná  civilizácia súčasných dní prechádza krízou, ktorá tu ešte nebola. Je to  kríza, ktorá sa líši v mnohých dimenziách od predchádzajúcich. Je to komplex od finančnej  sféry, cez morálnu, ideologickú, kultúrnu, a najmä geopolitickú sféru, ktoré pomaly  ale iste, spejú k východisku radikálnej sveto -'záchrany' a tou je Nový  Svetový Poriadok (New World  Order). 

Tieto  chaotické sféry nevznikli naraz, ale boli pomaly a dobre pripravované   elitnými 'think tankami' a skupinami, ktorých alchimisticko–duchovná činnosť  začínala pred koncom 18. storočia, kedy vzniklo slobodomurárske  hnutie, ktorého prvým ovocím bol francúzske  osvietenstvo. Dovtedy štátne a  mocenské celky boli porážané mocnejšími zahraničnými mocnosťami.  Slobodomurári cez palisádu svojich zakladateľov prišli s novými,  lacnejšími metódami rozvrátenia spoločnosti zvnútra. 

 Pred smrťou,  sebakritická spoveď  Jozefa de Comte, slobodomurárskeho majstra  (1753–1821), ktorý 15 plodných rokov obetoval  hnutiu v pocite, že prináša ľudstvu vykúpenie, odhalila to, čo sa  o tomto hnutí nevedelo. Podľa neho slobodomurárske hnutie vytvorilo a vytvára ovzdušie v  spoločnosti, kde sa vynoria z neznámych príčin telá uhynutých živočíchov, ktoré vďaka  muchám začnú šíriť zhubné choroby. Sú to  práve slobodomurári, ktorí sú pohotoví upozorniť spoločnosť na zhubné choroby a  ratovať spoločnosť pred záhubou. Prirodzene, za ich  skrytý  podvod podhodenia zdochlín sa im dostáva ocenenia  od spoločnosti, ktorú zachránili pred záhubou. Podobne prípady sa stali za posledných 50 rokov v  USA, kde veľké chemické monopoly sa dokázateľne dopustili kriminality na africkom kontinente, kde vytvorením smrteľných vírusov,  pre likvidáciu populácie mali vopred vytvorené  kontraprodukty, ktoré tieto vírusy dokázali ničiť. 

Nové africké  štáty nemali financie, aby si kontraprodukty mohli zakúpiť. To ale nevadilo  chemickým  monopolom, lebo tie sa mohli na kriminálnom čine obohatiť barterom, teda surovinami, ktoré africké krajiny majú. A o tomto sa obyvatelia Ameriky  dozvedeli na mnohých prípadoch cez televízne vysielania "Sixty minutes",pred dvomi desaťročiami, kedy ' politická korektnosť' ešte nemala v Amerike zapustené korene. Pri dnešnej megasile monopolov, je to nemožné publikovať,  aj keď' realita činov ostáva nezmenená.  Ani americká vláda samotná veľakrát nemala v tom čisté ruky. Inak by si to monopoly nemohli  dovoliť.

Na  politickom poli to bolo založenie Frankfurtskej školy ktorá mala a má stále  vzrastajúce následky  v dnešnej dobe politickej korektnosti. Ten, kto žije na americkom kontinente to môže najlepšie vyčítať z postupných zákonov a  zákrokov sekulárnych vlád, či už federálnych, lokálno štátnych útvarov až na školské a  liberalistické organizácie, vrátane súdov.

Osadenstvo a vznik  Frankfurtskej školy
V  dobe po sovietskej revolúcii, revoluční ideológovia komunistickej  Internacionály, začali hľadať nové  spôsoby,  ako podlomiť kapitalizmus západu aj bez krvavej a veľmi  nákladnej revolúcie. Svetová ľavicová elita vytvorila pomocou bánk  inštitúty, think tanky na prípravu celosvetového  kolapsu  a to pod  vábivo znejúcou mierovou, pokrokovou revolúciou. Bolo to v  roku 1923 vo Frankfurte.  Ich  zakladatelia sa  precízne vyberali z ľavicovej vzdelaneckej špičky vtedajšieho sveta. Iste  nebolo náhodou, že všetci zakladatelia boli buď' inoverci, agnostici, alebo  ateisti. Európa mala padnúť prvá pod nové zriadenie po Rusku, kým Amerika potrebovala ďalšie dve desaťročia, aby k  tomu dozrela.

Ich spektrum  školských osnov boli bôžikovia ako:   Marx, Engels, Lenin, Hegel, Freud, Nietzsche a Weber. Hlavnými zakladateľmi boli  George Lukasz, maďarský aristokrat, syn bankára, ktorý sa stal komunistom počas  I. svetovej vojny. Jeho heslom bolo oslobodenie veriacich od tmárstva,  prostredníctvom  sexuálnej povoľnosti najmä u mládeže. Nadmernou sexualitou sa spoločnosť zrúti a padne nám do našich osídiel.

Ďalším sexmanom pre  pokorenie  kresťanskej Európy, bol súdruh Munzenberg, ktorého veľkým  nešťastím boli rady súdruhovi Stalinovi, že veľký vodca by sa mal  podvoliť účinnejším aspektom a to  sexuálnej, než krvavej taktiky na dosiahnutie širokého stáda proletárskej spoločnosti. Hoci túto 'vzácnu' radu  poslal v dobrom úmysle z  Francúzska depešou do Moskvy, Stalin  poslal  za  nim svojich agentov NKVD do Francúzska, kde ho pre túto "nič v zlom   netušiacu radu" obesili na  strom.

Franfurktská škola (2)

Prvým  rektorom  Frankfurtského Inštitútu bol Karl Grunberg (1923–1929). Keď'  Hitler vstúpil na scénu Európy, skupina sa rozličnými cestami vytratila do Ameriky, kde sa  usadili vďaka bankárom na známych univerzitách. Ale štedrosť kapitalistických bankárov bola
známa už aj v prípade miliónových injekcií do Leninových revolucionárov.  A tak pod lampou slobodného podnikania a vlády antikomunizmu, temer  dvadsať rokov tu  vznikali tisícky strán informácií ako podkopať systém, ktorý im dával k tomu  všetko, aby  ho raz priviedli k morálnemu a finančnému kolapsu. Prestížne univerzity v Princtone, Kalifornská univerzita Berkley a Kolumbijská univerzita sa stali  liahňou budúcej 'demokratickej' ľavice. Novým mottom  hnutia Inštitútu bola teória  politickej korektnosti, ktorá bola žezlom ľavicových vlád  budúcnosti. 

 Frankfurt bol prvým mestom na svete, kde sa tento pre budúcnosť  diktátorský slogan zrodil.  Čokoľvek a  ktokoľvek tomu bude  oponovať, stane sa fóbiou s prísnymi  dôsledkami. Hlavný guru učenia budúcej liberalistickej epochy sveta, bol svetoznámy liberál  a voľnomyšlienkar Herbert Marcus, ktorého pápež Pavol VI. odsúdil pre jeho otvorenú  chlipnosť a verejnú nemravnosť zabalenú do rúcha slobody a pokroku. Vtedajší pápež sotva predpokladal, že ovocie Markusa o 70 až 80 rokov  bude ďaleko zhubnejšie. Profesormi  Inštitútu boli Max Hokheimer, Theo Adorno, Erik  Fromm, Leo Lowenthal a Jurgen Habermas.

Prvým cieľom týchto inovercov a agnostikov bolo  podkopať a zrútiť kresťanskú  spoločnosť za pomoci freudovskej myšlienky  pansexualizmu.  Preto  potrebovali  mladej generácii zobrať Boha a nahradiť ho pôžitkárstvom a  bezstarostnosťou. Táto bezcieľnosť a materiálna nenasýtenosť vytvárala a vytvára v  mladých dušiach smútok a beznádejnosť, pre život vôbec. Sexualita, drogy, bezstarostný život boli parametre, ktoré mali nahradiť Boha novému mladému  človeku. A Bohužiaľ  nahradili a nahrádzajú ho s tragickými dôsledkami.

 Na Západe známy  profesor kresťanskej etiky, Dr. Peter Kreef, zistil z amerického  sociologického výskumu, že samovraždy mladých ľudí školského a  poškolského veku, od roku 1975–2005 vzrástol o vyše tritisíc percent.  Práve v tom čase začala rásť vysoká životná úroveň v Amerike. Preto  blahobyt  a bezstarostnosť mladých ľudí boli v úplnom rozpore s touto hroznou  realitou Frankfurtského  Inštitútu. A tu si  musíme dať otázku. Je možné, že by toto neboli očakávali plánovači zákerného  učenia v tajne  ustanovenom Jedenástore ?  Nie sú tieto  "korektné osnovy" skvelou metódou na redukovanie  svetovej populácie  budúcnosti ľudstva, s rôznymi alternatívami, ktoré tak úporne proponoval Maltus ?

 Jedenástoro,  ktoré malo a má poraziť Desatoro:

1/     Vytváranie rasistických výstrelkov na školách, na ulici a v spoločnosti  medzi náboženskými a rasovými skupinami, medzi pohlavím, medzi nadanými a  menej nadanými žiakmi.

 2/   Postupne a neustále vytváranie antagonizmu  medzi jednotlivcami, stranami a náboženstvami.

  3/   Povinné osnovy  sexuálnej výchovy na školách už od najmladšieho veku, aby sa tak  'uchránil' vplyv ulice na žiačikovi. (Niektorí rodičia tomu  aj uverili)

 4/    Sústavné podkopávanie  autority školy a učiteľov v prospech žiaka. Postavenie rodičov do negatívneho svetla voči žiakovi, pre získanie si žiaka školou.

 6/     Povznesenie alkoholu medzi mládežou. Návyky rôznych osláv spojených s  užívaním
alkoholu, ako pošportové stretnutia, diskotéky, závody v pití  a pod.

 7/   Zosmiešňovanie cirkví, kňazov, Biblie. Atraktívne športy, zápasy, súťaže počas nedele a sviatkov.

8/   Rozpoloženie a narušenie jurisdikcie, kde previnilci by mali viacej práv ako v minulosti. Práva väzňov povýšiť na vyššiu úroveň, ako u  bežného občana na slobode. Znižovanie doby väzby  väzňa. Krátenie doby väzby.

9/  Vytvoriť závislosť občanov na štátnu,  finančnú, zdravotnú a inú podporu.

11/ Neustály tlak na rozbitie rodín a manželstiev.  Feminizácia spoločnosti

 Tieto osnovy boli mimoriadne strážené a zdôvernené iba vrcholným osobnostiam pre illuminátov  a  slobodomurárov, ktorí ich posúvali do školských departmentov všetkých  amerických štátnych škôl, iba účinne pripraveným vedúcim školstva v tých istých gnostistických sektách pripravených svetovou ľavicou.

 Pokusným pôsobiskom  degradovanej školskej výchovy bola Amerika, na čele s Kaliforniou a  jej  pornocentrom, s produktmi exportovaného slizu do celého prístupného sveta.  Pravda toho sveta, kde  politická korektnosť dostala zelenú.

Názvy ako 'matka'   a  'otec', 'manžel' a 'manželka' sú už druhý rok zakázané v  štátnych školách  Kalifornie. Novátora  novej svetovej ľavice dlho plánovala, trénovala a našla elita politickej  korektnosti v osobe filmového herca Hollywodu, dnes guvernéra Arnolda Schwarzeneggera. Kedysi  rakúsky emigrant s víziou nevídanej filmovej hviezdy bol odhodlaný za kariéru urobiť všetko.  Aj urobil, ale nato slušní a veriaci Rakúšania sotva budú naňho hrdí.  

 

Warren Buffet, Arnold Schwartenegger a Jacob Rothschild

To čo sa tu dozviete, sotva oznámili  svetu verejné médiá, patriace do tej istej svetovej korektnosti  ako  Arnold. Lebo  oni z príkazu elity, 'nepovažujú' túto mimoriadnu správu za dôležitú.  Pani Karen  England,riaditeľka 'Capitol Research Institút' vyhlásila: "Sme šokovaní, neuveriteľným  krokmi, ktorými guvernér napadol našu tradičnú kultúru rodiny, tu v  Kalifornii". 

Oslovenia Otec a Matka, takisto ako Manžel, Manželka, boli zakázané v školách štátu Kalifornia zákonom SB 777 za autorstva Schwartzeneggera a úzkej  'vedeckej' rady. Ale to nie je všetko. V zákone je aj  suma klauzúl, ktorými chlapci môžu  používať dievčenské toalety, oddelenie miestností skríň, kde sa  študenti prezliekajú pred hodinami  telocviku. A pravda to platí naopak pre dievčatá. Guvernér povedal  rodičom, že ich staré morálne hodnoty sú irelevantné k novému duchu  humanity, ktorý neznesie opozíciu.    Sociálno– sexuálna indoktrinácia  je vecou moderného sveta.

Na margo tejto arogancie guvernéra, tisícky kresťanských rodičov opúšťajú v Kalifornii štátne školy. Svoje deti si vyučujú doma, podľa platného zákona, ktorý zákon, demokrati nechcú zrušiť. Katolícke  školy krokmi tohto nového školského terorizmu získavajú protestantských žiakov a gymnazistov.

 Podľa guvernéra a  demokratickej strany USA, každá škola v jeho štáte bude indoktrinovaná  ako homosexuálna–bisexuálna a transsexuálna.  Pán Randy  Thomasson, prezident "Kampaň pre Deti a Rodičov" (KDR),prehlásil: "Arnold Schwartzenegger  poslal naše deti do rúk tých, ktorí ich vedú k alternatívnemu a  nám nežiadúcemu sexuálnemu štýlu. Deti od päť rokov budú tak  mentálne zmolestované v školských triedach"

 Pod týmto zákonom, ktorý diskriminuje žiakov kresťanských rodín, nenájdete žiadny paragraf, ktorý  by chránil kresťanské deti a ich etické hodnoty. Smiešna výhovorka  guvernéra, že gejovia by sa cítili urazení ak by im spoločnosť nepodala  ruku, lebo nemajú také  výhody ako tradičná rodina, sú iba trúsením úbohých výhovoriek a  klamstiev.  Každý gej predsa mal otca i matku. Homosexuálov v Amerike je sotva čosi  nad dve percentá. Tu už neplatí zákon väčšiny ako pri voľbách?  Väčšina sa tak  stáva obeťou vo svojich zdravých hodnotách pre postihnutú menšinu?

 Ďalším zákonom AB  394, ktorý guvernér podpísal, je priamy útok na rodinu a rodičov, ktorí by si  dovolili na  verejnosti,(alebo v prítomnosti čo len jediného geja) prehlásiť, že manželstvo  medzi mužom a ženou je  jediným a správnym manželstvom. Ten zákon vytvoril na taký čin slovo  'harassment'. Rozum sa musí človeku zastaviť, keď' si prečíta paragraf zo zákona, ktorým sa dovoľuje chlapcom  obliecť sa do sukieň, maľovať si vlasy, pery a dievčatám  nosiť mužské čižmy alebo kovbojské ostrohy, priamo v triedach. To právo sa presúva aj na  učiteľov.

 Internetová kresťanská spoločnosť World Net News (WTN) vydala správu, že kalifornský  superintendant  školstva, pán Jack O'Connell osobne viedol oslavy sexuálnych atrakcií  gejov, ktorým podrobil v školách ti­sícky detí, explicitne nemravných filmov a  vystúpení. Keď' sa voči tomu  WTN a kresťanskí rodičia  odvolali protestom, školstvo poslalo im  odpoveď' otvoreným listom, kde sa spoločnosti a rodičom vyhráža, že  ich (doslova) pochovajú. 

 Pohotová WTN im  odpovedala smutným faktom, že aj Chruščev trieskajúc topánkou na stôl v  OSN, tiež sľúbil  pochovať západ  ako to dnes prehlasuje liberálne školstvo proti kresťanom.  Chruščev je  dávno pod zemou a tak to bude aj s nemorálnym vitriolickým
školstvom ľavice v  Kalifornii.

 Tento boj by bol vyhratý behom pár mesiacov, keby sa Amerika držala Ústavy, ktorá  už  dávno neplatí pre novodobú politickú korektnosť.  Triezvym rozumom  nemožno nevidieť, že riskovanie straty politickej moci v krajine, kvôli  dvojpercentnej  skupine homosexuálov, žiadna moc by také pretláčanie  nezmyselných  a  protiväčšinových zákonov nepostavila na váhu bytia či nebytia.

Takisto nikto nie je taký naivný, aby si neuvedomil, že elita nie je tak zaľúbená  do dvoch percent gejov a ich hriešnych  výstrelkov, ale a jedine do jej konečného cieľa a to zničenie  kresťanstva, ktorému práve mravný zákon, je  dogmou, ktorú kresťania nemôžu zradiť alebo
aby pred očami im bola   pošliapaná.

Frankfurtská  škola, sotva cez desaťročia čo len deň, týždeň, alebo mesiac pretrhla  sústavné  sledovanie svojho postupu realizovania svojich diabolských osnov. A tak  Kalifornia, Európa a postupne celý svet prejde touto skúškou únosnosti alebo zlomu.  Bude na kresťanoch, ako  v tejto skúške obstoja. 

 

 


Ing.Štefan Kovačič, Toronto, Kanada, podľa:
http:www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=58130

Súvisiace:
Kultúra kritiky (odporúčame)
Útoky na kresťanstvo

Diskusia:

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made |