:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Generální stávka! 18.11.2010

04.10.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 


Vyzýváme proto všechny občany k dvouhodinové výstražné stávce 21. 9. 2010. od 13:00 do 15:00 ak časově neomezené GENERÁLNÍ STÁVCE od 18. 11. 2010 - 6:00 hodin.

Co chceme?

Požadujeme, aby jednání o těchto bodech mělo přednost před projednáváním ostatních zákonů.

Vyzýváme poslance, aby bojkotovali ostatní zákony, dokud nebudou projednány tyto:


1.Prakticky použitelný zákon o obecném referendu

Umožní občanům vyhlásit referendum na obecní, krajské a celostátní úrovni. Takové referendum má stejnou právní moc jako hlasování dotčeného orgánu. Tedy jako hlasování místního zastupitelstva, krajského zastupitelstva nebo Poslanecké sněmovny. Obsahem referenda může být cokoliv, co může být předmětem hlasování dotyčného orgánu. Referendum musí být vyhlášeno, pokud se pod požadavek podepíše zákonem stanovený počet občanů v čase ne delším než 6 měsíců. V případě celostátního referenda to nebude více, než počet podpisů odpovídající 2% všech právoplatných voličů. Referendum nesmí být podmíněno 50% účastí. Současné zákony o referendech jsou nastaveny tak, aby občané nikdy nemohli zastupitele přehlasovat.

Referendum také umožňuje odvolání voleného zastupitele občany a to referendem na stejné nebo vyšší úrovni, která odpovídá funkci odvolávaného.

2.Zrušení nebo razantní omezení imunity zastupitelů

Imunita se v žádném případě nesmí vztahovat na finanční kriminalitu a na korupční jednání. Měla by být co nejmenší - je nepřípustné, aby se politici bez souhlasu občanů sami povyšovali nad občany a odsouhlasovali si výhody, které občanům nepřiznávají. Zastupitel musí být plně odpovědný za to, jak spravuje tuto zemi.

3.Nový zákon o veřejných zakázkách

Zákon, který namísto rozhodování dle subjektivních pocitů zavádí rozhodování podle konkrétních objektivních a měřitelných kritérií. Například poměr cena/výkon, počet vytvořených pracovních míst a podobně. Veřejná zakázka také nesmí být kryta obchodním tajemstvím.


4.Zavedení protikorupčních agentů-provokatérů

nebo jiný, rovnocenný způsob odhalování korupce politiků a státních úředníků.

Jak by mohl takový protiúplatkový agent fungovat nám ukázal test novinářů asi před půl rokem. Novinář se skrytou kamerou, přestrojený za podnikatele nabízel tehdy poslancům úplatek za to, že zvednou ruku pro změnu zákona.

Pokud bude přistižen přímo při činu a pokud průběh braní úplatku bude zdokumentován skrytou kamerou, mohl by být do tří dnů soud a do týdne nástup výkonu trestu, jako u fotbalových chuligánů.

Naše země je dnes třetí nejúplatkovější zemí světa. Chceme, aby se ještě v tomto volebním období stala třetí nejrizikovější pro braní úplatků.

Nechceme, aby o nás rozhodovali poslanci a úředníci, kteří zvednou ruku za úplatu.
5.Zavedení finanční policie dle německého modelu

S právem prověřovat a vymáhat zpětně až k datu 17. 11. 1989.

Dvacet let intenzívních rozkrádaček nesmí zůstat nepotrestáno!

6.Výměnu vedení a rady České televize

Tato veřejnoprávní instituce se v uplynulém období chovala nanejvýš podivně:

* Zatímco ostatní mimoparlamentní strany neměly prakticky žádný přístup na TV obrazovky, nově vzniklá TOP09 zde měla výsadní postavení. To je teoreticky akceptovatelné u privátní televize, ne však u televize veřejnoprávní. Ta musí všem politickým subjektům přiznávat stejná práva.
* Stejnou námitku lze mít i k ostatním diskusním pořadům ČT, např o radaru nebo o EU. ČT vždy odpůrcům a příznivcům přiznala odlišná práva a to je nepřípustné. Ti, kdo rozhodli, že odpůrci Unie nebo radaru nemají na veřejnoprávní obrazovce stejná práva jako příznivci, musí ČT bez náhrady opustit. ČT je placena stejně příznivci i odpůrci, tyto dvě skupiny tedy zde musí mít stejný prostor a stejná práva. Informování ČT o Evropské unii nápadně připomíná komunistickou propagandu - pouze klady, žádná negativa, odpůrci nejsou přípustní. Chceme slyšet i ostatní názory, ne jen to, co schválil postkomunistický politruk.
* Naši veřejnoprávní televizi řídí člověk s podivnou minulostí, který si i přes lustrační zákon prosadil jako jednoho z nejmocnějších lidí v ČT člena komunistických Lidových milicí. To je naprosto nepřijatelné a nedůvěryhodné.
* Jak z tohoto dokumentu vyplývá, ČT opět po 20 letech rozděluje pořady na „vhodné“ a „nevhodné“. Kritizujeme komunistický režim za to, že zavíral filmy do trezoru na základě ideologie a při tom to děláme ještě v mnohem větší míře. Chceme kriminalizaci takového jednání!


7.Úplné zrušení „náhubkového zákona" a kriminalizaci cenzury

Je to účelový zákon, který má jediný cíl: Kriminalizovat veškeré důkazy o zločinných praktikách politiků a vlivných lidí. Další ze zločinných spiknutí českých politiků. Pokud je mi známo, nikde v civilizovaném světě, s vyjímkou vyloženě totalitních režimů jako Severní Korea nebo Kuba, nikde takový zákon nemají. Obrací zcela na hlavu podstatu zacházení s důvěrnými údaji. Ve zbytku světa je za zacházení s takovými údaji odpovědný jejich držitel. V případě odposlechu policie. Za únik takových dat může být postižena jen a pouze policie, ne novinář, který je zveřejní.

Ten kdo bere úplatek nebo páchá trestný čin musí počítat s tím, že se to zítra může objevit na YouTube!

Namísto něj by mohl být opačný zákon. Zákon kriminalizující cenzuru tam, kde je dle Ústavy nepřípustná. 500 000 pokuty nebo až 5 let vězení například řediteli televize, která dá příznivcům EU 40 minut a odpůrcům jen 4 minuty. Takové praktiky jsou, bohužel, čím dál častější.


8.Úplný zákaz lobbystů

Jde v podstatě o terorizmus v politickém prostředí. Jak jinak nazvat někoho, kdo nabádá politika aby za úplatu či protislužbu změnil názor.


9.Zrušení odposlechů bez příkazu soudu

Zrušení zákonů, které umožňují jakýkoliv přístup do našeho soukromí bez právně podloženého soudního příkazu. Dle Ústavy ČR má každý člověk právo na soukromí a k omezení tohoto práva může dát příkaz jedině soud a to jen za podmínek, které mu stanovuje zákon. Žádná generální povolení k odposlechu nejsou přípustná. Pokud na nich i nadále bude EU trvat, pak je to rozhodně důvod ke konání referenda o vystoupení či setrvání v EU.
Pokud je mi známo, tak v dějinách lidstva neexistuje jediný případ, kdy takový zákon platil a přitom nebyl soustavně zneužíván proti obyvatelstvu.


10.Zastavení vojenské pomoci zemím, které mučí válečné zajatce, nebo neuznávají mezinárodní úmluvy platné pro ČR

Není přípustné aby se ČR účastnila válečných operací vedených zemi, která mučí válečné zajatce, popřípadě neuznává mezinárodních úmluv týkající se lidských práv závazných pro ČR. Umožnit trestně-právní stíhání osob, které daly souhlas k takovým akcím. Chce-li jakákoliv země dlouhodobý pobyt svých vojsk, nebo vojenskou základnu u nás, ať zaplatí konání všelidového referenda k této otázce

 


http://www.vymenilijsmepolitiky.cz/index.php/co-chceme

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|