:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Kde hľadať riešenia?

08.09.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 


Veľmi sa spoliehame na politikov. Mark Twain povedal: “Dnes som videl neuveriteľnú vec, totiž politika, ktorý mal zastrčené ruky vo vlastných vreckách”. Napadlo ma to aj preto, že denne počúvam ako súčasný minister financií o minulom ministrovi financií a predsedovi vlády vraví, že kradli a klamú. Pre mňa je to veľmi zlá vizitka o tom, kto to hovorí. Mal totiž prinajmenšom 4 roky, aby pripravil program pre ekonomiku SR. Kde je? Bežný občan, občan SR sa totiž skôr pýta: prečo neustále trpíme  na rozpočtové deficity, prečo sa v spoločnosti množia skupiny, ktoré majú svoje “vlastné záujmy”, prečo rastie moc a vplyv byrokratov, hoci každý budúci predseda vlády vo voľbách (aj po nich) sľubuje, že ich udrží na uzde. A ešte jedna otázka.

Prečo vládni úradníci spravidla chránia záujmy podnikateľov a nie spotrebiteľov? Keď zasadne náš parlament, nie sme si ničím istí. Zvykli sme si na to, že rôznorodé loby naháňajú členov parlamentu, aj ich pomocníkov, a žiadajú daňové úľavy, granty, protekciu  či láskavosť. A to je vlastne “špeciálny spôsob” ako sa podomiela efektívny chod spoločnosti. Politológovia nám tvrdia, že prostredníctvom politiky sa vytvára efektívnejšie fungujúca spoločnosť. Akýsi kontrast. Čo pokladám za veľmi zlé je to, že skutočná znalosť je dnes absolútnou prekážkou úspechu. Budem to ilustrovať teraz neustále omielanou tézou o vyrovnanom štátnom rozpočte.

Ekonomická veda už dávno dokázala, že to nie je riešením. V reálnej hospodárskej politike nemôžeme zanedbávať hlboký poznatok vedy, že rovnováhu ekonomiky vyjadrujú tri bilancie: bilancia úspor a investícií, bilancia rozpočtu vlády a bilancia zahraničného obchodu. Vzťah medzi nimi vyjadruje táto rovnica: (S – I) + (TG) = (X – M). Ak úspory prevyšujú investície – prvá bilancia - , napr. o + 3 mld. euro a vláda má dlh vo výške - 5 mld. euro (druhá bilancia), potom bilancia zahraničného obchodu musí byť – 2 mld. eur (tretia bilancia). Ako vidíme, rozpočet je len jedným prvkom rovnice rovnováhy. Minister nemôže hovoriť iba o tomto jednom čísle. Ono má väzby na ďalšie dve čísla. Správne povedané, ako to vidíme v rovnici, vzťah obsahuje 6 makroekonomických veličín.

Nesprávny zásah iba do úspor (S) môže spôsobiť ekonomike veľké problémy. Dovolím si citovať T. Buchholza: „Zadebneným hlavám na finančných ministerstvách trvá príliš dlho, kým im taká vec dôjde“. Uvediem iba jediný príklad ekonomiky USA. Uvedená rovnica mala v USA v roku 2006 tieto hodnoty: (– 416 ) + (- 349) = (- 765 )  v biliónoch USD. Toto bol prvý signál krízy, veď všetky tri sektory ekonomiky mali dlh. Ako by si nadávali naši politici, ak by SR mala taký výsledok? V každej ekonomike EÚ sa požaduje, aby sa viedli: systémy národných účtov, input-output tabuľky a účtovníctvo vlády. V SR máme naozaj veľa ekonómov. Prečo nemáme k dispozícii účtovníctvo vlády? Prečo sa hovorí iba o deficite? Ministri financií by nás nemuseli presviedčať o deficite a kto ho spôsobil, ak by bol k dispozícii účet financií vlády.

Domnievame sa, že ignorovanie ekonomických zákonov dlhodobo nie je možné. Z nich vyplývajú aj konkrétne proporcie medzi ekonomickými agregátmi. Ekonomický výskum a naša skúsenosť za posledných 20 rokov indikujú potrebné hodnoty makroekonomických veličín našej ekonomiky, ktoré vo vyspelých ekonomikách majú stabilizované proporcie – podiel výdavkov obyvateľstva na HDP, podiel disponibilných príjmov na HDP, rýchlosť peňazí meranú agregátom M2, veľkosť úrokových mier atď. Spomenul som len pár. Nie som si istý, čo tvorcovia hospodárskej politiky na tento fakt stále nezabúdajú. Prečo o nich nehovoria ministri financií?

Aby ekonómovia našli odpovede na otázky, ktoré im kladie ekonomický systém, musia sa oprieť o epistemologické nástroje, grafy, modely a matematiku. Nemôže to byť koaličná rada. Totiž teoretická namáhavá práca dospela k riešeniam, ktoré ponúkajú odpovede na súčasné problémy našej ekonomiky. T. Buchholz napísal knihu Živé slová mŕtvych ekonómov. U nás platia mŕtve slová živých ekonómov.

 


Prof. Jaroslav Husár

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|