:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Keď ľudské projekty nezodpovedajú božím zámerom

rubrika: multikulturalizmus 2009

 

 

 


"Černoch je pasívny a lenivý a všetky peniaze vydáva na pochabosti, zatiaľčo Európan sa díva ďaleko dopredu, má zmysel pre poriadok a je inteligentný. A Mexikánci? To je banda Indiánov, ktorí nevedia ani len čítať a písať."
Che Guevara

 

"Aj my veríme v čistotu rasy ako oni - s tým rozdielom, že podľa nás by malo byť aj ich prvoradým záujmom presadzovať čistotu všetkých rás, nielen jednej jedinej."
Mohandas Ghándí

 

Medzi mladými naivnými liberálmi by sa dnes sotva našli takí, ktorí by tieto výroky známych - a nimi uznávaných(!) - osobností poznali. A predsa to tí ľudia povedali a nemali obavy, že ich prehlásia za rasistov, keď vyslovia nepríjemnú pravdu. Ale dnes už všade prevažuje ignorancia, ktorá nenapraviteľne kazí vzťahy medzi etnikami a rasami do tej miery, že tie konflikty možno napokon vyústia do svetovej vojny.
V našich končinách sa ujal výraz "ignorancia" len v zmysle ignorovania istých skutočností, hoci všade inde sa tým myslí predovšetkým neschopnosť pochopiť vďaka nedostatočnému porozumeniu. A práve výška porozumenia a úroveň, v akej osoba vníma, rozhoduje o tom, do akej kategórie patrí z hľadiska vývoja osobnosti (duše).

Ešte prednedávnom ľudia vedeli, že duševná vyspelosť sa prejavuje cnosťami, takže vývojový stupeň jedinca, etnika, národa alebo rasy možno posudzovať podľa toho, nakoľko cnostne sa skúmaná skupina obvyvateľstva ako celok dokáže správať, aké cnostné alebo necnostné tendencie v nej prevažujú. Ľudí už odmalička učili o základných cnostiach, akými sú čistota bytia, svedomitosť, pracovitosť, zmysel pre česť a spravodlivosť, úroven seba-kontroly, vnútorná odvaha, trpezlivosť, umiernenosť, neosobná láska k blížnemu, veľkodušnosť, veľkorysosť, sebaistota a pokoj ako dôsledok viery vo vyššiu spravodlivosť. A hoci sa v jadre všetkých náboženstiev nachádza informácia o prirodzenej hierarchii "na nebi i na zemi", väčšina veriacich tomu už nerozumie. Predstavitelia náboženstiev tie fakty pred nimi buď zamlčiavajú alebo ich už ani sami nechápu, keďže duchovným sa medzitým mohol stávať hocikto.

Ale o existencii tejto hierarchie všetci vedia a medzi sebou si to často aj povedia. Navonok to nehovoria, pretože je oveľa ľahšie za všetko zlé zvaľovať vinu len na niekoho druhého, namiesto aby sme skúmali svoj vlastný podiel na tom morálnom rozklade všade naokolo. A v súčasnom svete navyše platí, že klamať sa očividne opláca. Veď sú tu takí, čo nafukujú svoje utrpenie a všetci to vedia a pritom sa im stále na súkromné kontá valia peniaze na základe tých vychytralo ukutých historiek. Ale toto je teraz podvodníkom už čoraz ťažšie robiť, pretože informácie sa svetom šíria rýchlosťou blesku a o každom hlúpom čine alebo výroku sa hneď dozvie celý svet.

Napríklad brazílsky prezident Luiz Inacio Lula da Silva nedávno hostil britského premiéra Gordona Browna. Okrem iného hovorili aj o tom, ako zachrániť ekonomiku a podľa Sky News, britský premiér vraj zažil "veľmi nepríjemnú chvíľu", keďže brazílsky prezident mu povedal, že za globálnu finančnú krízu môžu "bieli ľudia s modrými očami".
Keby pán prezident Lula nebol takým okatým ignorantom vedel by, že biele obyvateľstvo nielenže je rovnako obeťou súčasnej krízy, ale že to už dávno nerozhoduje ani o vlastných záujmoch, nieto ešte o záležitostiach ostatného sveta. Opak je pravdou: "biely človek s modrými očami" je zo všetkých rás najťažšie skúšaný. Práve toto obyvateľstvo cudzí kati už dlho pribíjajú na kríž.

Keď svet upadne, čo sa periodicky deje, najťažšie to vždy postihuje tých najlepších, pretože tí na nízke štandardy nie sú zvyknutí a ťažko to znášajú. Z pohľadu menej vyspelých sú "naivní", keďže tak ľahko sadajú na lep, ale to neznačí, že zlým sa to prepečie len preto, lebo sa im ľudské zákony podarilo obísť či zmanipulovať!

To skutočne nie je náhoda, že dnes sa už v prevažnej väčšine európskych rodín vôbec neudržiava kontinuita tradičného európskeho poznania. Všetky spoločenské systémy, vnútené cudzími, boli dizajnované tak, aby to nebolo možné. Preto sa spomienky na našu pôvodnú kultúru udržali už len v ľudovej tradícii. Keď v ľuďoch systematicky ubíjate vedomie a celé pokolenia im vnucujete falošný pohľad na svet, napokon sa vám podarí dosiahnuť, že na svoju minulosť zabudnú a že na tom útlaku sa časom začnú podielať aj ich vlastní ľudia.

Tak sa vám podarí podrobiť si nič netušiace obyvateľstvo bez jedinej kvapky krvi. A práve k tomuto v Európe došlo.
Ale tí, čo teraz vykrikujú naučené poučky o ľudských právach a tolerancii, by sa mali lepšie zamyslieť, pretože keby boli bieli skutočne takí vypočítaví sebci a netolerantní rasisti, ako hovoria, nemohlo by dôjsť k tomu, aby sa teraz o svoj domov delili s toľkými cudzincami. Ani jeden cudzinec, tobôž nie ilegálny imigrant, by na ich území nemohol zostať. Ak dnes na území Európy žijú to preto, lebo nás k tomu niekto dotlačil. Než sme sa nazdali, našli sme sa obsadení, naše spoločnosti podkopávané zvnútra a my a naši potomkovia odstrčení do kúta bez možnosti uplatniť sa v lepších zamestnaniach ako sú umenia, médiá, atď. A väčšina Európanov by ani nevedela vysvetliť, ako k tomuto neblahému stavu došlo.

Intelektuáli európskej verejnosti celé desaťročia prízvukovali, že za prílev cudzích imigrantov do Európy môžu ziskuchtiví domáci podnikatelia, ktorí ich uprednostňovali preto, lebo boli ochotní pracovať za nižšie mzdy. Ale keď sa nemecký sociál-demokrat Willy Brandt verejne priznal, že jeho strana sa dopustila chyby presadzovaním cudzej imigrácie, hneď sa ozvali aj nemeckí podnikatelia, ktorí užasnutej verejnosti povedali, že vlády ich vyložene vydierali a hrozili zničením podnikov, ak nebudú zamestnávať imigrantov. Takže nie sebectvo a vypočítavosť Európanov, ale úmysel elít rozložiť severnú hemisféru je príčinou, že naša civilizácia teraz zaniká.

"Anti-rasisti" v Amerike napríklad hovoria, že Spojené štáty musia prijímať imigrantov (aj ilegálnych) preto, lebo pôvodne odcudzili územia Indiánom. Ale komu v treťom svete vzalo územie Rusko, Švédsko, Island alebo Slovensko? A predsa aj tieto krajiny nútia prijímať imigrantov z tretieho sveta a zabraňujú im, aby deportovali tých, ktorí do krajiny vstúpili ilegálne. Nehovoriac o tom, že samotní imigranti pochádzajú z krajín, ktoré dodnes nedoprajú občanom ani základné ľudské práva a cudzích migrantov nemilosrdne vyháňajú. Ale to liberálom očividne neprekáža, čo potvrdzuje, že tu ide predovšetkým o rozloženie bielej civilizácie a niektorí sa to ani nehanbia otvorene hovoriť. Napríklad harvardský profesor Noel Ignatjev verejne hlása, že "cieľ odstrániť bielu rasu je natoľko žiadúci, že človeku sa ani nechce veriť, že by proti tomu mohol niečo namietať niekto iný, než uvzatí bieli supermacisti"? A akým spôsobom ten cieľ realizujú?

Démonizujú belochov a vnášajú do svetovej populácie presvedčenie, že za všetko zlé vo svete môže len biela rasa. Robia kampane za prijímanie imigrantov, ale len do severských krajín; ostatné krajiny ich nezaujímajú. Ak sa niekto z domácich opováži poukázať na fakt, že belosi sú vytláčaní z výhodnej práce vo vlastnej domovine a ak sú zamestnaní, tak väčšinou len v málo platených zamestnaniach niekde na okraji spoločnosti, v dôsledku čoho potom mnohí sklamane odchádzajú zo života predčasne, označia ho za supermacistu alebo rasistu. Ubližovať bielemu obyvateľstvu je "žiadúce", hovorí pán Ignatjev.

Takže môžu za súčasnú finančnú krízu "bieli ľudia s modrými očami", ako hovorí pán Lula da Silva? Za tú môžu očividne tí, ktorí aj európskemu obyvateľstvu neľútostne ubližujú, pretože tým záleží len na ich vlastnej agende.
Keby nejaká organizácia bielych prišla s takými požiadavkami, ako americká Nová strana čiernych panterov, vláda by ju okamžite zakázala a jej členovia by skončili vo väzení. Americká "pozitívna diskriminácia" napáchala veľké škody predovšetkým na černošskom obyvateľstve; tá akcia totálne zlyhala: namiesto aby černošské obyvateľstvo pozdvihla, morálne a spoločensky ho znemožnila a ubila v nich snahu vlastným úsilím sa presadiť v spoločnosti.

Dnes sedí vo väzeniach viac černochov, než príslušníkov akejkoľvek inej rasy a niektorí ich vodcovia si už uvedomujú, že je to práve dôsledok benevolentného prístupu spoločnosti, ktorá od nich nevyžadovala patričné výkony. V rámci tej akcie ustanovili všade kvóty podľa rasy a dôsledkom tej politiky je teraz "rozmanitosť" v podnikoch a školách, ktorá so sebou priniesla hlboký úpadok štandardov. A farební, ktorí sa medzitým dostali aj do vedúcich postavení, teraz otvorene diskriminujú biele obyvateľstvo. A to je celkom prirodzené. Nemôžete očakávať, že menej vyspelí budú prejavovať cnosti, aké sa u iných vyvíjali tisícročia. A s podporou takých liberálov, ako pán Ignatjev, môžu svoj rasizmus voľne prejavovať a nik ich za to v tlači nevyhreší. Pretože pán Ignatjev v úsilí odstrániť bielu rasu z povrchu zeme nie je sám.

Napríklad černošský hebrejský duchovný Ješua Baal teraz verejne káže, že bielu rasu v roku 2012 skonzumujú ultrafialové ohne, na základe čoho sa vraj planéta konečne dočká mieru a ľudstvo sa opäť vráti do raja (očividne do raja farebných, keďže bieli už medzitým budú v pekle). A vraj Mel Gibson sa mýlil, keď povedal, že všetky vojny na planéte doteraz vždy vyvolali Židia, pretože za to je zodpovedný jedine biely človek. Aj černošskí stúpenci cirkvi Nation of Islam teraz hovoria, že biely človek nemá dostatočne vyvinutú odolnosť voči prebiehajúcim zmenám v životnom prostredí, ako majú ľudia s tmavou pleťou, preto sa práve tá rasa teraz zo sveta stratí.

I keď rozumnejší sa nad týmto všetkým len zhovíevavo usmejú, nemali by sme to brať na ľahkú váhu. Pretože to nie je náhoda, že majiteľ spoločnosti Microsoft Bill Gates (veľký stúpenec Obamu) alebo známy investičný bankár Warren Buffet vydávajú milióny na podporu multikulturalizmu, rôznych ne-bielych organizácií a imigrácie z tretieho sveta do severských krajín a pritom zároveň štedro financujú židovské programy na "posilnenie židovskej etnickej identifikácie" a na snahy o udržanie Izraela ako "štátu jedného jediného etnika". Autor John Williams s prekvapením píše, že málokto z týchto židovských "filantropov" si uvedomuje, že taká neférová politika voči bielemu obyvateľstvu nemôže viesť k ničomu inému, než k etnickým zrážkam, aké Amerika ešte nezažila.

Takže o to tu v skutočnosti ide?
Európa podľahla cudzím nátlakom a zvodom do tej miery, že mnohí Európania teraz urputne bránia jej "kresťanské" korene a neuvedomujú si, že ide o cudzie náboženstvo, ktoré nám bolo vnútené. Ak by sa Európa mala niečoho držať, tak jedine svojich vlastných tradícií, lenže tá už na svoju minulosť beznádejne zabúda a to nie je náhoda. To sa deje systematickým vymazávaním všetkých dostupných zmienok o našej minulosti a znevažovaním a prisvojovaním si výdobytkov nášho ducha. Viete napríklad o tom, že Hollywood kedysi nakrútil film "Herkules", v ktorom však v skutočnosti zobrazujú známy grécky mýtus, nie biblický príbeh, a len jedna bezvýznamná postava sa volá "Herkules"? Lenže tým do podvedomia verejnosti nepriamo vnášajú predvedčenie, že bieli "barbari" vlastne ani žiadnu kultúru nemajú a všetko sa krúti len okolo Blízkeho východu. Vzdelanejší vedia, o čo ide, ale niet sa čo čudovať, že priemerní Američania sú už načisto popletení.

Táto kampaň trvá už tak dlho a je taká rozvetvená a systematická, že väčšina obyčajných ľudí už ani nevie čia je.
Richard Carrier píše, že dávno pred objavením sa Mojžišových desiatich "božích" prikázaní v našom svete, našich predkov poučovali mudrci a filozofi, akí v semitskej populácii ani nemajú obdoby. Solóna v roku 594 pred n.l. poverili vypracovaním ústavy Atén, ktorá je dodnes vzorom pre naše demokracie. V židovskej populácii nikto nikdy s takým nápadom neprišiel. Tak kto je tu barbar?

Mojžišových desať prikázaní, to sú pravidlá, aké vyspelá spoločnosť už ani nepotrebuje, pretože buď sú pre ňu úplne samozrejmé alebo už dávno neplatia, pretože sú dizajnované pre primitívnejšiu spoločnosť. A nemýľte si jeho pôvodné zákony s neskoršími verziami, ktoré sa objavovali podľa toho, ako to kedy náboženským organizáciám vyhovovalo! Sú naozaj "božie", keď ich v priebehu času podľa svojej ľubovôle upravovali ľudia?

Naši vlastní filozofi a učitelia nám vždy poskytovali základné životné pravidlá, ktoré majú stále univerzálnu platnosť a lepšie sa hodia pre vyspelejšiu spoločnosť. Napríklad desať Solónových "poučení" je dobre známych, keďže nám ich v pojednaní "Životy popredných filozofov" zanechal Diogenes Laertius.
1. Dôveruj dobrému charakteru viac, než sľubom.
2. Nikdy nevypovedaj lživo.
3. Konaj dobré skutky.
4. Nenadväzuj priateľstvá náhlivo, ale ak ich máš, nevzdávaj sa ich unáhlene.
5. Najprv sa nauč poslúchať, než začneš rozkazovať.
6. Keď radíš, nikdy neodporúčaj, čo je príjemné, ale to, čo je skutočne osožné.
7. Neváhaj vyjadriť svoj rozumný názor pred vrchnosťou.
8. Nespolčuj sa s ľudmí, ktorí robia zlo.
9. Cti si bohov.
10. Ber ohľad na svojich rodičov.

Ak si tí, ktorí vytvorili Európsku úniu, nevyvolia pravdu ako základný kameň spoločnosti a nebudú stavať na pravých európskych hodnotách a tradíciách; ak sa cudzí, ktorí žijú na území Európy, nezmieria s prirodzeným postavením byť len skromným pozorovateľom, vítaným hosťom, ochotným učiť sa a nie si osobovať právo nanucovať svoje štandardy hostiteľskej krajine, projekt zjednotenej Európy sa beznádejne rozpadne. Pretože tak končia všetky ľudské projekty, ktoré nezodpovedajú božím zákonom a zámerom. Prosperitu a blahobyt nemôžete vybudovať surovým potláčaním pravdy a vnucovaním a rozmnožovaním zla.

Ako napísal Američan Patrick J. Buchanan: "Tento európsky zmätok potvrdzuje, čo vlastenci dávno vedia. Demokracia a voľný trh, to nestačí. Suchopárne dokumenty - bez ohľadu na to, aké výrečné a abstraktné sú tie idey, bez ohľadu na to, aké krásne - nikdy neutvoria národ. Istú skupinu obyvateľstva, t.j. národ, utvárajú unikátne dejiny a dedičstvo, jazyk a literatúra, piesne a ľudové príbehy, tradície a zvyklosti, krv, zem a mystické akordy pamäte. Európska únia existuje len na papieri; je to len intelektuálny výmysel. Tá na rozdiel od národa nemá srdce, ani dušu. Keď napokon kvôli nejakej neriešiteľnej spornej záležitosti zanikne, niektorým to možno bude ľúto. Ale nikto za ňou plakať nebude."
Všetko, čo je budované na lži a za čím je zlý úmysel, nutne zanikne. A ešte nikdy sa v dejinách vesmíru nestalo, aby vinník unikol trestu. A keď niekto tupí a ničí niekoho druhého len preto, lebo je cnostnejší, preto naša úbohosť popri ňom príliš vyniká, za to sa platí mimoriadne tvrdo. Aj za ukrižovanie Krista sa platilo. A keď má niekto na svedomí zánik jednej celej veľkej civilizácie, za to sa bude platiť nieže krvou, ale svojou vlastnou dušou.

 


Pavol Hriňovský, Kanada
komentár k článkom:
Western Voices: "White People With Blue Eyes Caused The Credit Crunch"
http://www.wvwnews.net/story.php?id=6827
Western Voices: "Taking The Bigots To Task"
http://www.wvwnews.net/story.php?id=6830
Western Voices: "Hating Whites"
http://www.wvwnews.net/story.php?id=6671
New Black Panther Party: 10 Point Platform
http://www.newblackpanther.com/platform.html
"White Male Engineers as a Target of the Hostile Elite"
http://www.theoccidentalobserver.net/authors/Williams-Gates.html
"Blonde Hair, Blue Eye Holokaust: Caucasians Extinct in 2012"
http://blackhitler.wordpress.com/2008/01/26/blonde-hair-blue-eye-holokaust-caucasians-extinct-in-2012/
Richard Carrier: "The real Ten Commandments"
http://www.infidels.org/library/modern/features/2000/carrier2.html

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made |