:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Kľúčové pasáže z vyšetrovacej správy

14.10.2009

 

Práve zverejnená bruselská správa o gruzínsko-ruskej vojne v auguste 2008 musela dať poriadnu morálnu facku absurdnému dramatikovi a notorickému vypisovačovi rôznych otvorených listov V. Havlovi, naposledy práve listu na obhajobu Saakašviliho vojnového dobrodružstva. Bruselská komisia len zistila fakty, ktoré boli už dávno známe a ktoré si len niektoré médiá tvrdošijne ohýbali, ako sa im hodilo.
              


Kritika Gruzínska, Ruska a medzinárodného spoločenstva

Brusel – Niektoré kľúčové pasáže zo správy o gruzínsko-ruskej vojne z augusta 2008 zverejnenej v stredu v Bruseli:

"Komisia nie je v stave považovať gruzínske tvrdenia týkajúce sa širokorozvinutej ruskej invázie v Juhoosetsku pred 8. augustom 2008 za preukázané. Existuje však rad správ a zverejnení aj z ruskej strany o poskytnutí výcviku a vojenského vybavenia ruskou stranou pre juhoosetské sily pred konfliktom z 8. augusta 2008. (...)

Vyvstáva otázka, či nasadenie sily Gruzínskom v Juhoosetsku, začínajúc odstreľovaním Cinnvali v noci zo 7. na 8. augusta, bolo oprávnené medzinárodným právom. Nebolo (...)

Z ilegálneho charakteru gruzínskeho vojenského útoku vyplýva, že reakcia Juhoosetska na svoju obranu  zodpovedá medzinárodnému právu na sebaobranu. Každá operácia juhoosetských síl, ktorá presahuje odrazenie gruzínskeho útoku, predovšetkým konanie voči ľuďom gruzínskeho pôvodu  v , alebo mimo Juhoosetska, musí byť považované za porušenie medzinárodného práva a medzinárodného vojnového práva (...)

Žiadne dôkazy pre vojenský útok Moskvy
Neexistoval žiadny súbežný vojenský útok Ruska pred začiatkom gruzínskej operácie. Gruzínske tvrdenia o rozsiahlej prezencii ruských ozbrojených síl v Juhoosetsku 7./8. augusta nemohla komisia zistiť.
Po prvé, zdá sa, že nie sú žiadne pochybnosti, že potom, keď ruské mierové jednotky boli napadnuté, malo Rusko právo brániť sa vojenskými prostriedkami, ktoré boli útoku primerané. Preto bolo ruské nasadenie sily na obranné účely v prvej fáze konfliktu legálne.

Obranné opatrenia "potrebné a primerané"
Po druhé treba zistiť, či následné ruské vojenské nasadenie hlboko vo vnútri Gruzínska, bolo ako obranné opatrenie proti prvému gruzínskemu útoku potrebné a primerané. Hoci treba priznať, že nie je jednoduché toto ohraničiť, zdá sa, že časť ruskej vojenskej akcie prekročila rozumné hranice sebaobrany (...)
V konkrétnom prípade nebolo ruské konanie zamerané výlučne na záchranu ruských občanov, ale výrazne prekročilo túto hranicu s rozšírenou vojenskou operáciou v ďalších častiach Gruzínska. Z toho treba vyvodzovať, že ruské vojenské nasadenie mimo Juhoosetska sa konalo mimo medzinárodné právo (...)

Zločiny v Juhoosetsku a v nárazníkovej zóne
Mimo tých konaní, ktoré sa stali od 7. do 12. augusta, existovali aj konania, ktoré sa uskutočnili po vstúpení kľudu zbraní do platnosti a ostávajú vážne otázky na spoluzodpovednosť vojsk, ktoré vtedy situáciu kontrolovali a ktorých úlohou bolo chrániť civilné obyvateľstvo. Väčšina týchto zločinov počas konfliktu v auguste 2008 a počas týždňov kľudu zbraní sa stali v Juhoosetsku a v hraničiacej, tzv. nárazníkovej zóne (...)

Nedostatok okamžitých a dostatočne rozhodných konaní medzinárodného spoločenstva a do istej miery málo inovatívny prístup k mierovému procesu zo strany medzinárodných organizácií, prispeli ku vypuknutiu krízy. Tak sa zvyšoval sled chýb, nedorozumení a premárnených príležitostí na všetkých stranách až do toho bodu, v ktorom nebezpečie explózie násilia sa stalo skutočnosťou. Pri hodnotení treba rešpektovať predchádzajúcu históriu vojny v uplynulých rokoch práve tak, ako aj narastajúce napätia v mesiacoch a týždňoch bezprostredne pred vypuknutím nepriateľstva." (APA)

 


Schlüsselpassagen aus dem Untersuchungsbericht  http://derstandard.at/druck/1254310265000/Dokumentation-Schluesselpassagen-aus-dem-Untersuchungsbericht

Súvisiace:
Nekrátené CNN interview s Vladimírom Putinom

Diskusia: (existujúca)

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|