:: www.prop.sk
:: ww.protiprudu.info

CITÁTY
 

Kosovo, medzinárodná mafia a Saturnove kruhy

26.07.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 
Desiati sudcovia OSN Medzinárodného súdneho tribunálu, ktorí sa zhodli v názore, že vyhlásenie o nezávislosti Kosova zo dňa 17. februára 2008 nie je v rozpore s medzinárodným právom, sú prinajlepšom šarlatáni; prinajhoršom sú to služobníci sivých, zlovestných síl, ktorým ide o vytvorenie kosovského mafiánskeho štátu na Balkáne.  Veď napokon, hocikto sa môže vyhlásiť za kráľa planéty Saturn a potom vydávať osvedčenia a predávať jeho kruhy.  

"Rozsudok" medzinárodného súdu o štatúte nezávislosti Kosova má asi taký dopad na medzinárodné právo a tvorí asi takú právnu vedu ako názor študenta práva v prvom ročníku na nejaký hypotetický prípad v akademickej debate. 

Tento "rozsudok" nepredstavuje nič viac, než len nezáväzné vyjadrenie sa 14-tich sudcov, ktorí sa nechali počuť na medzinárodnom súde.  Oboznámenie s výsledkom tej rozpravy museli odročiť, pretože zúčastnení sa nijako nevedeli zhodnúť.  To nie je zistenie skutkovej podstaty veci, to nie je rozsudok; to je len vyjadrenie názoru a to ani zďaleka nebolo jednomyseľné (formuláciu názoru museli odročiť, pretože v apríli boli názory natoľko rozdielne, že človek sa zamýšľa, čo sa asi deje v kuloároch).  

Zaujímavé je, že Spojené štáty tomuto "vyjadreniu názoru" prisudzujú veľkú dôležitosť, ale pritom tomu súdu odmietli podpisom priznať plnú jurisdikciu zo strachu, že by ich vlastných vojakov a predstavigteľov mohli obžalovať z vojnových zločinov.  Ako teda môžu Spojené štáty vytĺkať kapitál z organizmu, ktorého plnú jurisdikciu neuznávajú?  

A čo sa týka toho trápneho a smiešneho vyjadrenia názoru na medzinárodnom súde, desiati sudcovia, ktorí sa zhodli, že výhlasenie o nezávislosti Kosova v roku 2008 neporušilo medzinárodné právo, sa dopustili dvoch vecí: po prvé, z vlastnej vôle podporili medzinárodné teroristicko/mafistické hnutie, ktoré prišlo s otázkou nezávislosti Kosova a po druhé, naivne spadli do pasce tým, že sa snažia kamuflovať ako rozsudok obyčajné konštatovanie všeobecne známeho faktu: výhlásenie o nezávislosti Kosova očividne neznamená viac, ako keď nejaký mastičkár zapichne v svojej predzáhradke zástavu na žrdi a prehlási sa za cisára Zoglandu alebo keď nejaký osvietený lunatik začne s parcelovaním a predávaním Saturna.  A jeho kruhov.

Pre tých z nás, čo študujeme a držíme sa medzinárodného práva, sú k dispozícii jednoduché precedensy a normy, ktoré treba nasledovať.  69 zo 192 členských štátov  OSN uznali Kosovo (koľké z nich na to naviedol alebo ich tomu donútil Washington?), čo značí, že 123 tak neurobilo. 

123 : 69, to je veľký rozdiel.  Tí desiati sudcovia sa síce môžu pridať k pätolizačským zbabelcom, ktorí nemajú hrdosť, národného ducha, ani mravnú silu, aby sa odvážili vysloviť vlastný názor, ale faktom je, že normy o teritoriálnej integrite majú veľmi pevné základy v medzinárodnom práve - nie na "súde", ktorého jurisdikciu uznávajú len niekoľkí a iní nie, ale v medzinárodných dohodách, podpísaných tými, ktorí sa teraz pokúšajú robiť opak, len aby mohli na Balkáne vytvoriť mafiánsky štát.  

Westfálsko v roku 1648 položilo základy teritoriálnej integrity; charta OSN, CSCE a helsinský záverečný akt zacementovali legálnu normu o neporušiteľnosti hraníc a teritoriálnej integrite štátov.

Podľa týchto zásad platí, že Kosovo a Metohija je a vždy bola provinciou Srbskej republiky, ako ju uznala rezolúcia BR OSN č. 1244 a charta OSN, kapitola 1, článok 2.7. 

"Nič, čo sa nachádza v súčasnej charte, neumožňuje Organizácii spojených národov intervenovať v záležitostiach domácej jurisdikcie toho-ktorého štátu."  

Nezávislosť, to nie je hra alebo len slovo, ktoré možno brať na ľahkú váhu.  Nezávislosť nejakého obyvateľstva alebo národa, to je proces, ktorému predchádzali stovky, ak nie tisíce, rokov dejín, ktoré sú zase založené na prebiehajúcom procese, testoch a skúškach tých najkomplexnejších socio-kultúrnych, etnických a historických vektorov.   Súčasné vyjadrenie tohto zle definovaného a neuznávaného orgánu je alebo by malo byť jeho rozsudkom smrti, keďže žijeme vo svete, kde zákonné predpisy definujú hranice správania a tie treba rešpektovať a treba sa ich držať.  Kosovo, to je Srbsko.  

Uvidíme, ako ďaleko Generálne zhromaždenie OSN zájde v nadchádzajúcej debate a v záverečnom vyhlásení k tejto otázke; uvidíme, nakoľko ľudstvo pokročilo na civilizačnej ceste alebo do akej miery si váži medzinárodné právo.  Veď napokon, hocikto sa môže pustiť do predávania Saturnových kruhov.  Aj vy si jeden kúpite?  

 


Timothy Bancroft-Hinchey, Pravda: "Kosovo, the International Mafia and the Rings of Saturn"  
http://english.pravda.ru/world/europe/114343-kosovo_law-0

Vyhlásenie Panslovanskej únie k posudku Medzinárodného súdneho dvora OSN o legálnosti odtrhnutia Kosova od Srbska

 

 

 

 

© 2003 - 2006 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku| Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768|