:: www.prop.sk
:: ww.protiprudu.info

CITÁTY
 

Krátky sumár priorít novej vlády

01.08.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 

Vláda zrejme chce rozšíriť naše okupačné jednotky v Afganistane.
"Vláda SR udrží vysokú angažovanosť ozbrojených síl v operáciách medzinárodného krízového manažmentu pod vedením medzinárodných organizácií a pri tvorbe síl vysokej pripravenosti NATO a EÚ. Svoje úsilie bude v súlade s prioritami zahraničnej a obrannej politiky Slovenskej republiky koncentrovať na pôsobenie v menšom počte operácií nasadzovaním kompaktných kontingentov budovaných na základe organických jednotiek. Prehodnotí mieru zapojenia Ozbrojených síl SR do operácií medzinárodného krízového manažmentu s cieľom ďalšieho posilnenia ich príspevku do operácie ISAF v Afganistane v súlade so stratégiou medzinárodného spoločenstva postupného odovzdávania zodpovednosti afganským inštitúciám. "

Zruší sa zákon o dvojakom občianstve

"V oblasti nadobudnutia štátneho občianstva vláda SR stanoví prísne pravidlá a kontrolu jeho udeľovania. Zmení zákonnú úpravu, ktorou Slovenská republika reaguje na zákon Maďarskej republiky o dvojakom občianstve, tak, aby zmena eliminovala nežiaduce negatívne účinky tohto zákona na občanov Slovenskej republiky. Vláda SR zlepší služby občanom Slovenskej republiky dlhodobo pracujúcim a študujúcim v zahraničí, predovšetkým zrýchlením a zjednodušením matričných a iných administratívnych úkonov."

"Umožní voľby cez internet vrátane jediného elektronického identifikátora občana."

"Vláda SR bude širšie využívať a rozvíjať potenciál spolupráce orgánov verejnej správy s neziskovým sektorom. Vytvorí  potrebný legislatívny rámec na to, aby sa neziskové organizácie mohli efektívnejšie podieľať na uspokojovaní potrieb občanov,  zvyšovaní kvality ich života a kvality spravovania spoločnosti a demokracie posilnením účasti v rozhodovacích procesoch. "

Samozrejme pod neziskovými organizáciami sa myslia len tie ktoré šíria demokraciu a sú spomenuté v téme na prope - Kto za koho kope.

"Vláda SR sa zasadí o posilnenie nezávislosti kontroly územnej samosprávy"

Veľmi dobré pre južné okresy :D
Veľmi dobré pre oslabenie právomocí štátu.

"Modernizácia verejnej správy predstavuje dlhodobý a zložitý proces. Musí ju sprevádzať debyrokratizácia jej štruktúr a aparátu. Vláda SR uskutoční kroky smerujúce k zoštíhleniu a zefektívneniu verejnej správy. "

Zrejme preto znovu vytvorili ministerstvo životného prostredia- aby ušetrili :D

"Zasadí sa za budovanie dôvery rómskej komunity k inštitúciám štátu (integrácia Rómov do Policajného zboru SR, obecnej polície), a to aj jej zvýšenou ochranou pred úžerníctvom. "

Budovanie Rómskej polície. Tlieskam toto je Sulíkov návrh. Len to bude potrebné nejako zákonne upraviť keďže 90 percent Rómov nemá potrebné vzdelanie. Ja by som to vyriešil nasledovne, Rómovi na prácu policajta stačí základná škola. Verím že tento zákon nebude diskriminovať biele obyvateľstvo. My sa s tým zmierime aj keď sa dajú kvóty, napríklad že dvaja z troch policajtov musia byť Rómovia.

"Vláda SR vyhlasuje, že akékoľvek prejavy extrémizmu v našej spoločnosti nemajú miesto. Využije všetky zákonné právomoci a nástroje v boji proti extrémizmu vrátane personálneho a odborného posilnenia štruktúr boja s extrémizmom a ďalej ich skvalitní. Vláda SR dostupnými prostriedkami zabráni tomu, aby extrémisti brali do svojich rúk iniciatívu v riešení problémov rómskej komunity. Vláda SR bude presadzovať nulovú toleranciu k individuálnemu, skupinovému a inštitucionálnemu násiliu páchanému v rozpore s princípmi ľudských práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohovormi. Po vykonaní analýzy súčasného stavu schváli novú koncepciu boja proti extrémizmu."

Skvelý novodobý fenomén extrémizmus!!!

Si proti slobodomurárskej vláde ktorá sa podvodmi a klamstvami dopracovala až do parlamenu! ÁNO? Si extrémista! Vyhlasuješ, že využiješ občiansku neposlušnosť lebo niekto chce odstrániť pamätník či sochu, ktorá pripomína odkiaľ prišiel, koľko vytrpel a čo musel prekonať slovenský národ ? ÁNO? Si extrémista.
Nepáči sa ti, že sa u nás robia párty všakovakých zvrátencov? - Si extrémista.
Nepáči sa ti že ľudia platení zahraničím pôsobia vo verejnom živote, vláde a štátnej správe? To ty si extrémista, to nie oni sú zradcovia a oportunisti.

Si proti drogám, pašerákom a ich predajcom? Si extrémista.

 


IVANsK, z diskusie na ::prop

 

© 2003 - 2006 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku| Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768|