:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Legis Telum

11.09.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

Legis Telum - Združenie vlastníkov strelných zbraní

 V roku 2009 bolo legálne držanou zbraňou spáchaných 22 trestných činov (a v tomto čísle sú obsiahnuté aj nedbalostné TČ, nielen úmyselné, teda aj "nehody"). Tieto TČ tvoria len 0,264% násilných trestných činov, a 0,02% všetkých trestných činov. Stále si myslíme, že väčšina legálnych držiteľov zbraní sú psychopati a násilníci ktorí tvoria hlavný problém pre našu spoločnosť?

 

 
Vážená strelecká verejnosť, spoluobčania,

v pondelok 30. augusta nastala zlomová udalosť, ktorá nemá v histórii nášho samostatného Slovenska obdobu. Čin jednotlivca, ktorého neriešené problémy vyústili do skratového jednania, má hrozivé následky. Mŕtvi, zranení. Žiaľ reakcia, ktorá prišla z viacerých strán, je priam hysterická. Skoro nikto nečaká na výsledky vyšetrovania. Nikto doteraz nepozná motív vraha. Máme k dispozícii iba nepresné a kusé informácie, čo vlastne a ako sa stalo. To však nebráni médiám a niektorým „odborníkom“ vydávať nepremyslené, unáhlené prehlásenia a vyjadrenia. Deje sa veľmi zlá vec. Nepátra sa po príčinách, ale riešia sa iba čiastkové následky. S veľkou pravdepodobnosťou to spôsobí, že dnes navrhovanými opatreniami sa podobným excesom do budúcna nezabráni. Pripravované zmeny povedú iba k postihovaniu slušných občanov.

Tragickú udalosť z Devínskej Novej Vsi nie je možné zjednodušovať, zľahčovať ani marginalizovať. Nie je však prípustné, aby bola zneužitá. Dochádza k veľmi nebezpečnému zovšeobecňovaniu. Nikto, kto z pohľadu Zákona č. 190/2003 o zbraniach a strelive nepreukáže, že je bezúhonný a spoľahlivý (!), Zbrojný preukaz nedostane. Každý, kto skúšky na držanie Zbrojného preukazu absolvoval potvrdí, že nejde o žiadnu formalitu.  Ľudia, ktorí majú k zbraniam z rôznych dôvodov pozitívny vzťah a žiadny trestný čin nespáchali,  sú v posledných dňoch označovaní niektorými „odborníkmi“ a médiami za psychopatov, „skorozločincov“ a potenciálnych masových vrahov.

Legis Telum - Združenie vlastníkov strelných zbraní neustále sleduje situáciu. Monitorujeme média a na ich požiadanie poskytujeme vyjadrenia. Okrem toho spracovávame za pomoci českého LEX-u vecné podklady k problematike psychotestov a zákazom okolo zbraní. Snažíme sa komunikovať s MV SR, kde by tieto argumenty mohli padnúť na úrodnú pôdu. Rovnako kontaktujeme ochotných poslancov NR SR, ktorí môžu tlmočiť naše pripomienky. Žiaľ aj niektorí strelci nás svojimi vyhláseniami pre média „hádžu cez palubu“. Neuvedomujú si, že ak dnes na Slovensku budú zakázané samonabíjacie guľovnice športovcom, tak po inom excese sa to isté môže stať poľovníkom. A pri ďalšom probléme bude nasledovať čo? Opakovačky? Krátke zbrane? Vzduchovky? Nože? Vo viacerých krajinách EU môžeme vidieť, kam takýto postup môže dospieť. A aké to má dôsledky pre spoločnosť a najmä bezpečnosť občanov. Či si to pripúšťame alebo nie, zbrane majú v spoločnosti svoju nezastupiteľnú funkciu. V športe, zberateľstve, výkone práva poľovníctva, ale i na obranu. Ideálna spoločnosť je o uvedomelých a zodpovedných ľuďoch, nie o štruktúre zákazov. Pracujme s ľuďmi a na ľuďoch, nie na zákazoch. Tieto snahy už tu neraz boli. Spoločenské zriadenie vládnuce formou zákazov je označované ako totalitné.

Každý, kto aspoň trocha rozumie problematike zbraní a ich konštrukcii chápe, že zákaz, ktorý sa podľa oficiálnych vyjadrení pripravuje, neprinesie žiadne pozitíva. Ani pre držiteľov Zbrojných preukazov, a už vôbec nie pre bezpečnosť spoločnosti. A v súvislosti s existenciou nelegálnych zbraní, ktoré sú žiaľ i na Slovensku, to môže celý problém iba zhoršiť.

Strelecká verejnosť musí spojiť svoje sily. Nejde tu iba o početnú skupinu zhruba 150 000 držiteľov Zbrojných preukazov. Sú to aj ľudia, ktorí vlastnia voľne nadobudnuteľné strelné zbrane (predovkári, vzduchovkári, hráči paintballu,  airsoftu a pod.). Sú nás bez preháňania rádovo státisíce. Preto každý, kto sa chce pridať, nech nás kontaktuje, či už ide o jednotlivcov, športové kluby, asociácie alebo zväzy. Menom čím väčšieho počtu ľudí budeme vystupovať, tým silnejší bude náš hlas.

Legálne vlastníctvo zbraní učí človeka viacerým veciam. Okrem iného rozvíja jeho logiku, vecný prístup, opatrnosť a dáva mu vysoké právne povedomie. V zmysle týchto cností chceme ako predstavenstvo občianskeho združenia LEGIS TELUM pokračovať v hájení práv bezúhonných a spoľahlivých občanov. Nedáme sa strhnúť k emotívnym vyjadreniam a unáhleným krokom, pretože tie, nie len pri manipulácii so zbraňou, vedú k nešťastiam.

 


Za predstavenstvo Legis Telum – Občianske združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z.  Ing. Ľudovít Miklánek, predseda predstavenstva
http://www.legistelum.sk/
V Bratislave dňa 4.9.2010
Kontaktujte nás na legistelum@legistelum.sk alebo info@legistelum.sk

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|