:: www.prop.sk
:: ww.protiprudu.info

CITÁTY
 

Mienka analytika: Spôsob činnosti židovskej mafie a olúpenie Ruska

01.08.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 


    V médiách sa mnoho debatuje o etnických mafiách. Spomína sa talianska, albánska, čečenská a iné, no tamer nikto nespomína "židovskú mafiu", uprednostňujúc nazývať ju podľa iného etnika, napr. zločinecká skupina Semiona Mogileviča sa nazýva "ruskou mafiou". Etické mafie sa najčastejšie skúmajú z hľadiska kriminalistiky, no nie politiky. To tiež nezodpovedá skutočnosti. Poďme odstrániť nerozumné a nečestné tabu.

Ak mňa ako Rusa sa spýtajú na môj vzťah k ruskej mafii, odpoviem dvojako: - či sa skúma ruská mafia alebo len "ruskojazyčná". Je to veľký rozdiel. Čiapka je od Seňka? Nie je to abstraktná otázka, ako v prípade "otca ruskej mafie" Semionom Mogilevičom a jeho okolia.
- po druhé, priznávam sa, že vôbec nemám rád zločincov, vrátane Rusov.

Možno ma pokladať za odborníka na ruskú mafiu? Skupina odborníkov a náhodní okoloidúci, ktorí ma vidia ako Rusa, majú právo na obavu byť zavlečeným do takej debaty odborníkov iných národností. A ja súhlasím s takou logikou... Nepokladám všetkých Arménov zodpovednými za činnosť arménskej mafie. Prirodzene
nemožno hriechy židovskej mafie prekladať na plecia všetkých Židov.(Židovskí mafiozovia zámerne prenášajú útoky na seba na všetkých Židov). Rozum našepkáva dať hranicu medzii etnickou mafiou a etnikom. Hranica je nejasná, no jestvuje.Po tomto úvode i začneme...

Židovské zvláštnosti
Rusko prežilo NÁRODNÚ KATASTROFU nie od vonkajšieho okupanta s tankmi a raketami, ale v mieri od vnútornej degradácie štátnosti a morálnych základov spoločnosti. Najväčšiu úlohu v tom zohrala židovská mafia. Keď sa zrúti štátnosť a základy spoločnosti, vláda nad ruinami a základným vlastníctvom sa presúva k nerozloženým štruktúram. Etnické mafie sú najmenej zraniteľné pri zničení základov života pôvodných národov. V dôsledku celého radu
príčin, ktoré nie sú porovnateľné s inými, nasilnejšou na svete je židovská mafia. Uvádzam rad najvýznamnejších osobitností židovského svetonázoru, ktoré umocňujú moc židovskej mafie:
- olúpenie gójov (=inovercov) sa neosudzuje požiadavkami Talmudu (v iných náboženstvách sú tiež podobnosti). Či je to spojené s útokmi na židov v dejinách a aké sú príčinno- následné vzťahy medzi židmi a inými národmi a prípustnosti parazitovania na "prenasledovateľoch"- to je téma na osobitný rozhovor
- Židia nemajú skon byť verným svojmu jazyku (ivrit alebo jidiš) a dávajú dokonca prednosť medzi sebou používať jazyk toho etnika, v ktorom žijú - Židia pracujú na úžitok nežidovskej štátnosti, kde žijú, no s povinnou organizáciou svojho osobitného výsadného stavu v nej. Klasickým príkladom sú USA.

Pri tomto Židia majú sklon chápať svoju etnickú otázku ako hlavnú (často sa odvolávajú na "nepriateľskosť okolia"), podporujúc svojich vždy a všade, kde vidia "židovskú krv v žilách".

- Židia rýchle určujú "svojich podľa krvi" a podľa presvedčenia, pričom úplne odmietajú iným národom právo poukazovať na túto vážnu vec v ich vzájomných stykoch. Ak niekto má odvahu poukázať na židovstvo niekoho alebo na židovský základ nejakej
skupiny (zdá sa, že nie je to tak?), hneď sa mohutne šermuje slovami "antisemita" a"fašista". Vždy sa to robí útočne a s veľkým zápalom konfrontácie, čo hneď stavia druhú stranu do úlohy obvineného a ospravedlňujúceho sa. Skúste za takej situácii
pristúpiť k hodnoteniu zločinov židovskej mafii.

- treba spomenúť, že Židia len v Rusku nazývajú sa etnikom a v celom ostatnom svete sú akoby "rozpustení" v miestnom obyvateľstve, ktorí sa sa pripájajú k "svojim" odvolávajúc sa na slobodu viery a svedomia.  Preto v západnej Európe sa nehovorí o
Židoch, ale o Angličanoch, Francúzoch, Talianoch atď. židovskej viery. Tým, ktorí nesúhlasia, zatvárajú ústa uvedenými spôsobmi.

- jestvuje medzinárodná solidarita a spolupráca medzi židovskými organizáciami s najmohutnejším vzájomným prelievaním financií zo zahraničia, a to často na škodu poriadkom v iných krajinách

Židovskí "boxeri" a olúpenie Ruska
A teraz bezprostredne k olúpeniu Ruska. Možno mnoho hovoriť o židovskej základnej zložke v komunistickom hnutí, o boji s veľkoruským šovinizmom a ukrajinizácii Malej RUSi, Novej RUSI a Červenej RUSI. Rusko zázrakom sa vyhlo zámeny cyriliky na latinku. Každý Žid v Rusku vedel o židovstve J. V. Andropova - okem nežidov. Nežidia sa ukázali hluchými a slepými v tejto otázke.
A tak ďalej... No pozastavím sa na židovskej zložke v olúpení Ruska počas posledných 25 rokov.

Som presvedčený, že nielen mňa prekvapil rozmach vzlet a upevnenie sa jeľcinizmu, kde politický opilec, ktorý sa silne držal moci, bol obkolesený málo rozhľadenými chrapúňmi židovskej národnosti so silnými spojeniami na zahraničné politické a finančné kruhy. Naša krajina mala vždy mnoho rozumných a poriadnych ľudí. Prečo a ako na povrch vyplávala práve táto pena a odkiaľ sa u nich objavila v rukách taká politická moc? Všetko tajné sa postupne stáva zjavným. Čoraz viac sa objavujú svedectvá, že po krachu Štátneho výboru pre mimoriadny stav (v r. 1991) sa najvýznamnejším ukázal celý rad"záložných" a predtým nepravdepodobných plánov na úplné zničenie Sovietskeho
zväzu a rozkradnutie sovietskeho majetku.

Boris Berezovskij tvrdí, že "vláda Ruska dala polovicu Ruska siedmym súkromným bankám" a v tých "určených Kremľom" miliardárov- bankárov "v žilách tečie židovská krv". B. Berezovskij vysvetľuje ten nadprirodzený úspech "vyvolených Bohom" nie volebným rozdaním národného majetku mafiou Gajdara a Čubajsa z jeľcinovského
Kremľu a ich všestrannou "šikovnosťou dať úder", čo nedokážu ani Rusi, ani Tatári, ani Jakuti...

Preslávený je výrok Čubajsa  "...my sme si zvolili banditský kapitalizmus." Títo "my" nie sú ani v najmenšom ruský národ, ale banditská skupinka, ktorá rozostrieľala snem a získala moc.

Spôsob židovského vplyvu
Aký je v skutočnosti mechanizmus olúpenia Ruska židovskou mafiou? Ako pravidlo, všetko tajné sa po istom čase stáva známym. A prekrúcači dejiín neskryjú šidlo v mechu, dobre opíjaným zlodejom.
Uvediem niekoľko publikácií na túto tému:
"Jed pre Rusko", autorka Rachel Douglasová, 26. 3. 2010, v ruskej podobe
http://zavtra.ru/cgi//veil//data/10/860/21.html.
Anglická pôvodina
http://www.larouchepub.com/eiw/public/2010/2010_10-19/2010-12/pdf/06-08_3712.pdf
V článku sa uvádza, že Židia Rotschildovia a George Soros v spolupráci s vedúcim liberálnym ekonómom Ralphom Harrisom takmer desaťročie pripravovali skupinu "mladoreformátorov" Gajdara- Čubajsa pre rozkradnutie- privatizáciu Ruska.

"Ešte jedno slovo o Gajdarovi", 22. 1. 2010
http://www.mk.ru/politics/article/2010/01/21/416001-esche-odno-slovo-o-gaydare.html
Tu účastníci údalostí Jurij Lužkov a Gavriil Popov trvajú na tom, že
presadzovateľa Bielovežskej zmluvy (ktorá ukončila jestvovanie ZSSR- pozn. prekl.) a stúpenca šokovej terapie Jegora Gajdara Jeľcinovi do vedúcich hospodárskeho bloku Ruska nástojčive presadzovali americkí politici.

"Medvedia služba Harvarda Rusku", autor Vladislav Krasnov, 7. 7. 2006
http://www.rada.org/deservice.html. V nej sa poukazuje o veľkolepej podpore (napriek normám, prijatých na Západe a v USA) skupiny Gajdara-Čubajsa tajnými službami USA a s nimi spojenými tajnými službami ekonómami Harvardskej univerzity.

Či treba spomenúť, že americký finančný a politický establishment- to je to, čo ústami Ariela Šarona znie ako "Židia riadia Ameriku a Američania to vedia". Ani u jedinej inej etnickej mafii alebo hocijakých iných štruktúrach na Zemi nebolo TAKÝCH zásob na vplyv v rozkladajúcom sa hnití straníckej nomenklatúry v
Sovietskom zväze (= Rusku).

Zaujímavé, že na začiatku 90. rokov v kongrese USA na jednom zasadnutí sa tvrdilo, že " pokiaľ je Čubajs v Rusku pri moci- to je zárukou smerovania Ruska v smere amerických záujmoch"... Je treba k tomu ešte niečo dodať? Snáď len vyhlásenie samotného Čubajsa, že "  od r. 1991 po dnes tá istá skupina sa nachádza v Rusku pri moci."

Holocaust odložil skúmanie "židovskej mafii"
Medzinárodné židovstvo sa v prvom rade opiera o židovskú lobby v USA. Tejto etnickej mafii bola v r. 1910 (asi tlačová chyba, v skutočnosti to bolo neskôr- pozn. pekl.) monografia automobilného kráľa Henryho Forda "Medzinárodné židovstvo" http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=4963&page=1 . No vtedy do
politického slovníka nevošiel fenomén "etnických mafií." Druhá svetová vojna a jej výsledky s holocaustom (s etnickým zničení Židov fašistami), ktorý zhrozil svet, vylúčil na mnohé roky z politiky a politológie skúmanie tohto javu v dejinách pozemských civilizácií. Bez poznania tohto javu je politológia určená na kastráciu, ako teória evolúcii bez vírusológie.

Poznamenávame, že že židovská moc dávno prerástla židovské tlačenie americkej meny Federálnym rezervným systémom USA, ktorej pôvodcovia sú Rotschildovia. (Veď FRS bol organizovaný židovskými bankármi na čele s Rotschildovcami a doteraz
nepatrí štátu). Starec bankár Rotschild dal závety svojmu potomstvu na pokračovanie rodu.  Muži sa majú ženiť so Židovkami, a dievčatám sa odporúča vydať sa za európskych šľachticov, pričom si majú uchovať svoje náboženstvo.

Vtedy deti budú Židmi a získajú šľachtické výsady. Mimochodom, ženy boľševických vodcov boli výlučne Židovky. V Rusku je zvykom určovať národnosť podľa otca (ako v stredoveku podľa pravidiel šľachticov). Ako prvý D. A. Medvedeva nazval budúcim prezidentom Ruskej federácie hlava celosvetového zväzu bucharských židov, nejaký Ališer Usmanov už v r. 2003, Žid A. B. Čubajs predstavoval Medvedeva v tomto postavení v januári 2007 v švajčiarskom Davose. A V. V. Putin také vyhlásenie urobil až v jeseni 2007. Pekná chronológia? Je dôležité pripomenúť, že podľa názoru mnohých prameňov matka i manželka D. A. Medvedeva sú Židovkami.

Židia v úlohe prezidentov a predsedov vlád
Všetko ide a mení sa vo svetovej politike. Prerazilo sa niečo nové. Nábožensko prestalo mať rozhodujúcu úlohu v občianskej spoločnosti. Spolu s tým začal pôsobiť reformátorský gijur (obrátenie nežda na židovské náboženstvo). Okrem toho, Židia sa naučili rozpoznávať "svojich" nielen podľa príslušnosti k judaizmu alebo podľa židovského pôvodu matky. Jednoducho stačí mať "židovskú krv v žilách" podľa otca (ako v prípade Michaila Chodorkovského).

Je prijateľné v židovskom spoločenstve i "šábesgójstvo" (Šábesgój- nežidovský sluha pre žida, nepracujúceho v sobotu). K šábegójstvu židovským hodnotám sa priťahujú nielen cez ženu- Židovku, no i bežným úplatkom alebo zastrašovaním. Všimnite si činnosť grófa Šeremetieva a jemu podobných vo vedení Ruských krajanov za hranicami RF.  Berúc to do úvahy, poznamenávame, že v dnešnom svete Ždia začali riadiť nielen nepriamo cez finančnú správu a "šedých eminencií" typu A. B. Čubajsa alebo Hernyho Kissingera. Židia a "nositelia židovskej krvi" sa priamo začali stávať
prezidentami a predsedami vlád. D. A. Medvedev nie je jediný v tomto pláne...

Sakozy nie Maďar, ale potomok maďarských a gréckych Židov. V tom veľkú úlohu zohralo to, že počas volieb vo Francúzsku americkí Židia s pomocou CIA USA dali de Villepina do domáceho väzenia a pretlačili Sarkozyho za prezidenta Francúzska. Židmi sú aj predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a ešte nedávna predsedníčka ukrajinskej vlády Julia Grigianová-Tymošenková.

Zaujímavé je, že africká babička Baraka Obamu sa volá Sára, jeho žena je židovka a jej príbuzný Capers Funnye je jeden z najznámejších černošských rabínov v južnej časti Chicaga. V súčasnosti (článok bol napísaný v máji) opozičná labouristická strana V. Británii si volí nového predsedu. Z akéhosi dôvodu hlavnými kandidátmi sú bratia David a Ed Milibandovci. Podľa veku a ešte nedávnej takmer neznámosti mali by byť začínajúcimi pomocníkmi u starších druhov, no niekto ich náhle neznámo odkiaľ starostlivo vytiahol na ministerské posty vo vláde Gordona Browna. A teraz labouristi sa budú priamo riadiť židovskou mládežou.

Potreba poznania "etnických mafií" politikmi
Židovská mafia počas dlhročného úspešného pôsobenia získala mnoho skúseností, ako sa vyhnúť potrestaniu za svoje hrozné zločiny. V Rusku je to manipulovanie vedomia spoločnosti prostredníctvo médií, v ktorých dominuje židovská mafia, a tiež uvedúc do činnosti funkcionárov Kremeľskej "vertikály moci", smerovky obvinení sa nasmerujú na Kaukazcov a prišelcov zo Strednej Ázie, ktorí sa dostali do biedy v dôsledku zničenia a rozkradnutia ZSSR. Je jasné, že nie títo nešťastníci, ktorí sú nútení
sebe a svojím rodinám hľadať kúsok chleba na prežitie, sú vinní v národnej katastrofe Ruska, no židovskej mafii je vhodné, čiastočne hovoriac v mene "obyčajných ruských obyvateľov", poukazovať na to, ako Moskvu zaplavujú "čierni" a nezákonní prisťahovalci". V Moskovčanoch vytvárajú záporný vzťah k "nájazdovým Ukrajincom". Rusko a jej hlavné mesto od ponižovania niekdajších "limitovaných
prisťahovalcov" prešli úsiliami židovskej mafie k otrokárstvu nelegálnych gastarbeiterov.

Ako by to bolo málo, vyťahuje sa aj strašidlo akoby tvoriaceho sa "ruského fašizmu", ktorý sa zrodil v polovici 80. rokov. No ako môže byť významné "fašistické hnutie" v Rusku, ktoré prežilo Vlasteneckú vojnu? Zreteľne sa podstrkujú "chlapci pre bitku".

Mnoho ruských politikov chápe škodlivosť židovskej mafie pre Rusko, hoci to vyjadrujú skôr na bežnej "kuchynskej" úrovni, no niektorí (veľmi nepočetní) z nich krajne exhaltovane vyjadrujú "porozumenie" pre postoj fašistov k Židom, nazývajúc sa "ruskými fašistami." No rozširovanie a finančná podpora tohto javu sa robí práve v záujme židovskej mafii- je ľahšie pre odporcov mafii dávať nálepku "fašistov". V medzinárodnom pláne židovská mafia má záujem, aby sa nedosiahlo očakávaného spojenia krajín východoslovanskej civilizácie, má záujem, aby Rusi boli rozdelení s útržkami nezávislosti (ešte od dávnych čias- rozdeľuj a panuj), aby sa nedosiahlo v dejinách jedinečné a mimoriadne potrebné spojenectvo s Iránom
atď.

Preložením obvinení z chorých hláv židovských mafiozov na iných sa dosahuje to, že Boris Berezovskij sa môže zadúšať od spokojnosti, hovoriac, že je zaručená beztrestnosť ich zločinov, pretože je "len 3% antisemitizmus" v ruskej spoločnosti.

Bez poznania javu etnických mafií (v prvom rade židovskej), sa nedá pochopiť súčasná politika a nemôže sa dosiahnuť jej zlepšenie. Bolo by to tak, ako keby sa mala skúmať súčasná medicína a zdravotníctvo bez poznania vírusológie a vírusov. Všeobecný § v trestných zákonoch " o sprisahancoch" (po anglicky- conspiracy) bez upresnenia je viditeľne nedostačujúci. Čím skôr politici
pochopia a prijmú túto skutočnosť, tým väčšia bude možnosť vyhnúť sa národným katastrofám v živote krajín a ich pôvodného obyvateľstva. Či už ako v zlom čase revolúcií alebo v bežnom mierovom živote.

 


Nikolaj Boťko
http://www.otechestvo.org.ua/main/20105/2118.htm

 

© 2003 - 2006 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku| Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768|