:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Náboženská svoboda a zachování demokracie na Ukrajině

25.09.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

Angela Merkelová
Kancléřka Německa

 

Vážená paní kancléřko,
dne 30.8.2010 se u Vás uskutečnila návštěva našeho prezidenta Viktora Janukoviče, při níž jste sledovala vysloveně své zájmy. Masmédia Vás citují: „Máme zájem na prodloužení demokratických procesů, které se týkají svobody slova a svobody tisku. Velmi otevřeně jsme spolu diskutovali o této otázce.“

Ptáme se: Proč jste pozvala prezidenta na tento rozhovor? Co se skrývá za Vašimi frázemi o demokratických procesech, svobodě slova a tisku? Zločinná ideologie Lisabonské smlouvy, kterou jste Vy podvodem prosadila do zákonů Evropy, je nyní lstivě vnucována i Ukrajině. Opět nečestným způsobem, ne objektivní formou pravdivého informování lidu, aby bylo zjevné, co se vlastně myslí tzv. gender rovností. Vám ve skutečnosti šlo o prosazení homodiktatury, „sňatků“ homosexuálů a adopce dětí homosexuály!

Pod pláštíkem tzv. svobody slova má být Ukrajina donucena, aby dala všechna masmédia plně k dispozici jednostranné kampani za prosazení homodiktatury. Za frázemi o svobodě je v podstatě totální popření svobody. Podobně jako Hitler, když mluvil o míru, a dělal pravý opak. Stejným demagogem a podvodníkem, ba ještě horším, jste Vy.

Lstivým prosazením Lisabonské smlouvy ničíte svobodu slova, svobodu projevu, svobodu křesťanského vyznání i křesťanské morálky! V Německu ani ve školství ani v kultuře ani v masmédiích nejsou dodržovány zákony týkající se svobody křesťanství. Nic na tom nemění, že odpadlá katolická a protestantská hierarchie k tomu mlčí, a tím schvaluje masový odpad od křesťanství a totální popření podstaty Kristova učení.

Je směšné, že Vy voláte k zodpovědnosti prezidenta Ukrajiny! Navíc ani žádný konkrétní argument antidemokracie nemáte. Prezident Ukrajiny by měl pozvat Vás a žádat po Vás vyúčtování za to, že v Německu je pod Vaším vedením zlikvidována pravdivá demokracie a nastolena homodiktatura. Na rozdíl od Ukrajiny jde v Německu o zjevné porušování lidských práv. Rodiče, kteří chtěli své děti chránit před morální devastací, byli pronásledováni a museli z Německa utéci, jinak by jim děti vzali a oni by skončili ve vězení. Zločiny a antihodnoty Lisabonské smlouvy už byly v Německu uzákoněny, a tím je automaticky likvidována svoboda slova i projevu. Tuto svobodu má v masmédiích jen určitá kasta! Opozice už nemá možnost bránit skutečná práva a skutečné svobody! Připomínáme, že samotná Lisabonská smlouva je zločinem proti lidskosti. Ve své podstatě demoralizuje děti i mládež, a tak systematicky ničí základ společnosti.

Vrchol zločinnosti je, že homosexuálové mohou adoptovat děti, aby je mohli morálně zneužívat, devastovat a démonizovat. Hitlerova třetí říše byla zaplacena milióny lidských životů, ale k prosazení takové zvrácenosti, ničící lidskou přirozenost už u dětí, ani tam nedošlo! Vám se podařilo lstivým a ďábelským způsobem oklamat veřejnost a pomocí psychologických intrik, slibů, různých tlaků, úplatků i jiných nečestných a podvodných metod prosadit zákony, které ničí lidskou přirozenost!

Za tento zločin byste měla být veřejně odsouzena jako masový zločinec k nejtěžšímu trestu. V Německu i v Evropě už tato ideologie antihodnot LS začíná přinášet ovoce smrti. Vy, paní Merkelová, ve svém pokrytectví ještě voláte prezidenta Ukrajiny a vytváříte umělý dojem, jakoby on ničil demokracii. Vy však demokracií nazýváte homodiktaturu, a to je zvrácenost. Vaše manipulace s pojmy a frázemi je obdivuhodná, je znakem profesionálního lháře, podvodníka a demagoga.

Prezident Ukrajiny by Vás měl vést k zodpovědnosti, a to nejprve za zničení kořenů demokracie ve všech státech Evropy, kterým jste podvodem vnutila Lisabonskou smlouvu, a tak zavedla homodiktaturu.
Aspoň některé případy porušení demokracie, konkrétně v EU:

 1. Německo: Rodina Romeike se svými pěti dětmi byla nucena emigrovat z Německa do Ameriky. Rodiče nepouštěli děti do školy, neboť jim tam byly vnucovány antihodnoty, které jsou neslučitelné s křesťanstvím. Chtěli je vyučovat doma. Soud v Karlsruhe za to Romeike zbavil rodičovských práv, což rodiče donutilo urychleně opustit Německo. Podle slov otce rodiny Uwe Romeike byly děti ve škole pronásledovány za své náboženské přesvědčení. Škola, co se týká náboženství, nezaujímá neutrální pozici, ale otevřeně antikřesťanskou. Rodiče svědčí: „Učebnice jsou plné nepřístojností, rouhání a dokonce proklínání a děti se dozví více o upírech a vědmách než o Bohu.“

        Podobně manželé Andre a Frauki R. z Hamburgu po dobu 5-ti let bojovali s úřady, aby jim dovolily vyučovat svých pět dětí doma. Byly jim ukládány pokuty, a otec rodiny byl na týden uvězněn. Hned, když se dostal na svobodu, rodina urychleně utekla do Rakouska, kde je dovoleno domácí vyučování dětí.

Další manželský pár nedovolil svým dětem jít do školy kvůli hodinám sexuální výchovy. Podle slov rodičů děti na hodinách sexuálně stimulují. Postupně se k nim přidalo ještě šest rodin: nakonec 15 dětí přestalo navštěvovat školu. Rodiče je chtěli vyučovat doma, ale vláda to nedovolila. Následovaly pokuty po 500 euro. Nakonec 5 rodin dalo své děti do soukromé církevní školy v Heidelbergu, ale jedna z rodin ani na tento kompromis nepřistoupila. Místní soud zbavil otce i matku rodičovských práv a určil dětem opatrovníky. Matce s dětmi se podařilo utéci do Rakouska.

Rodiny z jednoho křesťanského společenství z Bavorska rovněž zakázaly dětem navštěvovat školu. Týkalo se to celkem 32 dětí. Příčinou byly rovněž hodiny sexuální výchovy a výuka Darwinovy evoluční teorie, popírající Boha Stvořitele.

Rodiče museli zaplatit pokutu 130 000 euro a následovala policejní operace, plná dramatických scén, s cílem násilně odvést děti do školy na hodiny sexuální výchovy. Jeden z otců byl na dva týdny uvězněn.

 1. Itálie: Na příkaz soudu EU Itálie musí všechny kříže a náboženské symboly ze škol a nemocnic vyřadit, ač jsou spojeny s italskou kulturou a téměř dvoutisíciletou tradicí. Naproti tomu téměř na všech billboardech se objevuje pornografie a nikdo nemůže vyžadovat žádné její omezení.

 2. Španělsko: V roce 2010 soudce F. Calamita, otec sedmi dětí, který oddaloval adopci dítěte dvěma lesbám, byl vyhozen ze zaměstnání a musel zaplatit pokutu v celkové výši 104 000 euro.

 3. Anglie: Zdravotní sestra v Anglii, která měla na krku křížek, byla za to vyhozena ze zaměstnání a přestože se odvolávala k různým soudům, prohrála. Naproti tomu satanisté nosí na výsměch křesťanství obrácené kříže, a to na veřejnosti.

 4. Skotsko: Při pouliční misii jistý pastor hlásal evangelium. Přišla za ním nějaká žena a zeptala se, zda homosexualita je hříchem. On odpověděl, že ano. Ona hned zavolala policii, která ho zatkla a odvedla do vazby. Kde je zde svoboda slova a náboženská svoboda? Náboženskou svobodu snad mají muslimové či hinduisté a buddhisté, ale ne křesťané. V EU jde o christianofobii.

 5. Irsko: Úředník, který nechce oddat dva homosexuály, je potrestán 6-ti měsíci vězení a pokutou 2000 euro.

 6. Švédsko: Pastor, který v kázání pověděl, že homosexualita je hříchem, byl uvržen do vězení. Kde je zde svoboda slova? Kde tu je náboženská svoboda?

Cílem pozvání našeho prezidenta bylo psychologicky jej zmanipulovat a výhružkami i sankcemi ze strany Evropské unie a Německa jej paralyzovat, aby prakticky dovolil zradu národa, ztrátu suverenity i pozvolné předání moci Evropské Unii. To vše se má uskutečnit pomocí přijetí takových zákonů, které nejen umožní lstivý puč, ale zároveň povedou obyvatele k morální a duchovní genocidě! Pokud Vám jde o demokracii a svobodu slova, proč nevoláte prezidenta Nigérie? V tomto roce zde došlo k velikému masakru křesťanů. Proč nevoláte k zodpovědnosti prezidenta Pákistánu? Tam neustále teče krev nevinných křesťanů.

Jsou perzekuováni, mučeni a brutálně zabíjeni! Proč nevoláte prezidenta Indie, kde tisíce křesťanů musí utíkat do lesů a jsou bez domovů? Ani slovo! Nechceme jmenovat další. Co se týče svobody slova, klademe otázku: Kdo vlastně má na Ukrajině v rukou masmédia? Jsou to zahraniční společnosti, které propagují západní ideologii a pod rouškou svobody demoralizují ukrajinský národ! Ale i to je vám málo! Vy byste chtěla zcela neomezenou propagaci homosexuální zvrácenosti! Zákony o homofobii v Lisabonské smlouvě jednostranně ruší svobodu slova a zavádějí diktaturu. Zde už není žádný dialog, ale jen monolog spojený se sankcemi.

Citace: „Domluvili jsme se, že jestliže v budoucnu budou otázky nebo problémy, budeme o tom otevřeně hovořit.“
Odpověď: Vaše vyjádření je podobné tvrzení vlka, že se takzvaně domluvil s beránkem, že když nastanou nějaké problémy, budou je společně řešit. Problém vyvstane hned – vlk má hlad a řešení problému je likvidace beránka. To je i vaše politika. Vy jdete v totálně jiné linii než jde ukrajinský národ a pravá demokracie. Ukrajina chce zachovat morální a všelidské hodnoty.

Vy prosazujete homodiktaturu, antihodnoty a demoralizaci, a tím ničíte lidskou přirozenost v kořeni! V této linii Ukrajina jít nechce! Jde v opačné linii. Ukrajina chce pravou demokracii, pravou svobodu, pravou morálku a pravé duchovní hodnoty, které jsou postaveny na bázi Božích zákonů a zdravého křesťanství. To, co Vy nazýváte „domluvili jsme se“, znamená, že svazujete prezidenta a nutíte ho jít Vaší antihodnotovou a sebevražednou cestou.

Stahujete Boží prokletí nejen na Německý národ, ale i na celou Evropu. Vy jste hrobařem Evropy a budoucí generace to na sobě brzy zakusí. Ukrajina o tuto Vaši službu nestojí, i když jí své pohřební služby vnucujete!

K manipulaci prezidentem Ukrajiny jste také použila tzv. „mezinárodní organizaci Reportéři bez hranic“, kteří měli za úkol vytvářet veřejné mínění, že na Ukrajině je omezena svoboda slova a ohrožena demokracie.

Celá návštěva měla tedy tento úmysl: postavit prezidenta do role obžalovaného, který i v budoucnu musí dávat velký pozor, aby se nevyhnul normám Merkelové, jinak přijdou tresty!
Tyto dny mají být na Ukrajině zavedeny nové zákony, které prosazujete Vy, paní Merkelová. Za nimi je duch Lisabonské smlouvy. Na Ukrajině byl již za předchozí vlády Timošenko připraven určitý proces ztráty národní suverenity a zároveň i přijetí těchto antihumánních zákonů! Na Ukrajině se našlo několik zrádců, kteří za úplatky a kariéru přijali tuto zrádnickou ideu (Ministerstvo pro rodinu, ...). V rámci pravé demokracie a ochrany suverenity státu by měli být všichni tito zrádci postaveni před ukrajinský soud a potrestáni nejtěžšími tresty. Jedině tak se zachrání suverenita státu a bude ochráněn celý národ před morální, duchovní a fyzickou genocidou.

Paní kancléřko, připomínáme Vám, že jste exkomunikována a upadla jste pod Boží prokletí dle Gal 1,8-9 za prosazování antihodnot, které protiřečí evangeliu a celému křesťanství!
Čiňte pokání, jinak připravujete peklo na zemi i po smrti nejen sobě, ale i miliónům svedených křesťanů i nekřesťanů EU.
Biskupský synod UPHKC
+ Metoděj OSBMr, + Markian OSBMr, + Samuel OSBMr, + Eliáš OSBMr
Lvov, 4.9. 2010
Kopie:

  • Prezidentu Ukrajiny V. Janukovičovi
  • Prezidentu Ruska D. Medvěděvovi
  • Prezidentu Běloruska A. Lukašenkovi
  • Poslancům parlamentu Ukrajiny
  • Poslancům Dumy Ruska
  • Papeži Benediktu XVI.
  • Biskupům pravoslavných církví
  • Masmédiím Německa a Ukrajiny

   


  http://www.community.org.ua/dwnld/czmerkel-religfreedom.doc

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|