:: www.prop.sk
:: ww.protiprudu.info

CITÁTY
 

Nástup Antikrista

04.08.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 


"Na zemi existujú temné tiene, ale svetlá sú v kontraste s nimi silnejšie."  
Charles Dickens

To je stará historka, veľakrát opakovaná, ale časť ľudstva sa stále nepoučila.  Pritom tá lekcia je veľmi jednoduchá a kým ju nepochopíme, stále sa budeme dopúšťať tých istých chýb.  
Pretože Ilumináti sú známi tým, že vytvárajú problémy - alebo dovoľujú, aby sa vyvinuli do štádia, kedy sa ľudia dožadujú: "Niečo sa musí urobiť!".   Vtedy vystúpia dopredu a ponúknu riešenie - také, aké by bolo prv neprijateľné, keby sa neobjavil problém, ktorý si súrne vyžaduje liek. 

To je staré-známe rúško: problém-reakcia-riešenie, ktoré používali v priebehu dejín.   To použili už v starom Ríme, keď Crassus zneužil vzburu otrokov na to, aby odstránil starú republiku a jej novo nadobudnuté slobody.  Crassus využitím hrozivej predstavy otrokov, pochodujúcich na Rím, presvedčil Rimanov, aby sa vzdali republiky v prospech cisárstva a práve tam sa dobrý nápad znetvoril.  Pretože aj keď Crassus sa cisárom nikdy nestal, v priebehu času sa niektorí cisári stali tyranmi, hoci pôvodne sa zamýšľalo dať istým jednotlivcom dočasne imperiálne moci preto, aby sa mohli vysporiadať s krízou.  

A tu, o dvetisíc rokov neskôr, použil prezident Roosevelt podobný trik, keď nahuckal Japoncov k útoku na americkú flotilu v Pearl Harbour.  Ako poukázali Michael Rivero a James Perloff, tajné služby amerického námorníctva dobre vedeli, že japonské loďstvo sa plaví smerom na Pearl Harbour, ale neinformovali o tom tam zakotvenú
americkú flotilu.  Roosevelt mal potom nutnú zámienku na zapojenie sa do II. svetovej vojny.  

A tento starý trik sa netýka len vojenských záležitostí.  Možno ho použiť aj v ekonomike, vysokom finančníctve či politike.  Podstatnými prísadami sú dôverčivosť verejnosti a jej zmierenie sa so situáciou, čo dnes ešte znásobujú poslušné a zaviazané médiá.  Keď máte k dispozícii také prvky, hocičo je možné.  A to nás
privádza k súčasnému rúcaniu sa globálneho trhu.   Niektorí vyjadrili pochybnosti ohľadom súčasnej ekonomickej krízy a niektorí
čitatelia majú podozrenie, že úverová kríza je zinscenovaná - ale kto z nej získava?  Takú otázku by sme si mali položiť vždy, keď narazíme na niečo, čo by mohlo byť konšpiráciou.  Kto z nej získa a akým spôsobom k výhode prídu?  I keď nie vždy ide len o finančný zisk, kto problém vyrieši, toho budú oslavovať ako záchrancu, ktorý svet vyviedol z ekonomickej katastrofy.  

Bez ohľadu na to, kto má aké vierovyznanie, je dobré pripomenúť si, čo rôzne náboženstvá učia o súčasnosti.  Kresťania hovoria o "konci času", o objavení sa falošných prorokov a dobe Antikrista.  Aj islam učí, že sa objaví podobná postava -"ad-Dadžál" alebo klamár, ktorý vláka ľudí do otroctva kombináciou dôverčivosti a diabolského úkladu.  Kresťanský exoterický mysliteľ Rudolf Steiner učil, že postava známa starovekým Zoroastriánom ako stelesnenie zla sa vtelí koncom 20. storočia.  Steiner ho nazýval Ahrimanom a povedal, že s najväčšou pravdepodobnosťouý sa objaví v Severnej Amerike a pred ním sa vtelia iní, ktorí mu dopomôžu k prominentnému postaveniu.  

Duchovne vyspelí ľudia podkopávajú Ahrimanovu moc, preto chce dostať ľudstvo do pasce čisto telesnej ríše.  Ide mu o zastavenie duchovného vývoja človeka chamtivosťou v podobe "konzumnej spoločnosti" alebo prostredníctvom jemnejších intelektuálnych zvodov, aké možno badať vo vedeckom materializme.  

Hoci starovekí Zoroastriáni ho nazývali Ahriman, Steiner povedal, že výstižnejšie by bolo nazývať ho Satanom.  Tu ide o tú istú postavu a tú treba odlišovať od Lucifera, pretože to je úplne iná bytosť.  Podobne ako moslimskí učenci, aj Steiner učil, že Ahriman-ad-Dadžál-Antikrist sa narodí ako človek a bude sa zdať až príliš ľudský. 

Jeho vtelenie bude protikladom narodenia Krista a keďže niektoré lekcie sú ľahšie a iné ťažšie, toto bude veľmi ťažká lekcia pre ľudstvo.  Ahriman-ad-Dadžál-Antikrist sa podľaq neho bude prejavovať chladnou, prenikavou logikou a pravdepodobne bude
excelovať v ekonomike alebo vo vedách.  Isté je, že vo vyvolenej oblasti dosiahne mimoriadne úspechy.  Takže súčasná ekonomická kríza predstavuje preňho vhodnú príležitosť vystúpiť na svetové javisko a nechať sa oslavovať, aspoň teda na začiatku, ako záchranca.  Potom už bude len pár krokov od bodu,  kedy prevezme velenie a odvtedy sa z reťazí uvoľní peklo.  Toho údajného
"záchrancu" bude vidno v jeho pravom elemente.  Bude stáť na čele obrovského globálnehio vzbĺknutia, ktoré bude mať na svedomí stámilióny, možno aj miliardy životov.  To budú nevinné obete jeho honby za panstvom: posvätná obeť v skutočnom holokauste, ktorý skonzumuje židov, kresťanov aj moslimov.  

Pokiaľ ide o Lucifera, ten sa podľa Steinera po prvý raz objavil v centrálnej Číne takmer pred 4000 rokmi.  O dvetisíc rokov neskôr sa na Blízkom východe v rámci základnej inkarnácie narodil Kristus.  A teraz, po ďalších dvetisíc rokoch, sa Ahriman rodí ďalej na Západe, v Severnej Amerike.  Ahriman a Lucifer predstavujú vlastnosti, ktoré má v sebe každý z nás, lenže bez vykupujúcich kvalít, ktoré
stelesňuje Kristus, môžu zničiť náš vývojový potenciál.  Preto je také dôležité vedieť rozoznať Ahrimana od Lucifera - už preto, že treba "poznať svojho nepriateľa".  S použitím kvalít, ktoré predstavuje Kristus, môžeme neutralizovať ich negativitu.  

Tiež nie je náhoda, že Kristus sa zemepisne a historicky narodil uprostred medzi nimi.  Prinajmenšom symbolicky nastoľuje medzi nimi rovnováhu.  Ako naznačujú ich mená, Lucifer je nositeľ falošnej duchovnej iluminácie; ten zavádza ilúziou, lákajúc človeka preč od skutočnej duchovnosti klamlivými ilúziami a jeho vplyv možno jasne
vidieť v súčasnom hnutí nového veku.  Ahriman chce človeka upriamiť len na materiálnu pláň.  Takže Lucifer odvádza ľudí od pravej duchovnosti podvodnými náhražkami a Ahriman chce človeka uväzniť v pasci fyzického sveta.  Ako bude neskôr jasné, miesto vtelenia Ahrimana je ideálne, aby sa mu toto mohlo podariť.  Ako
naznačuje samotný názov, "vedecký materializmus" sa obmedzuje len na veci, ktoré možno merať v zmysle substancie.  Keď niečo nemožno odmerať, odvážiť alebo nejakým iným spôsobom quantifikovať, tak potom to neexistuje, fyzicky, a podľa niektorých
 vedcov, práve to je doslova jediné, čo sa počíta.  
Ale nielen ezoterickí kresťania, moslimi a starovekí Zoroastriáni hovorili o príchode Ahrimana.  Na jeho vtelenie sa pripravujú aj jeho verní pätolízači na zemi a temní proroci.  

Rudolf Steiner dňa 27. októbra 1919 v Zurichu povedal:"Ahriman sa na svoje ciele vopred umne pripravuje; už od čias reformácie a
renesancie sa v modernej civilizácii ako reprezentatívny vládny typ objavuje ekonóm...  Vládcovia sú prosto len prisluhovači a presadzovači nápadov ekonómov. 

Nikto by si nemal predstavovať, že vládcovia modernej doby sú niečím iným, než agentami ekonómov.  Keď všetko to, čo sa predstavuje ako zákonnosť a spravodlivosť, podrobíte podrobnému skúmaniu zistíte, že je to  jednoducho len výsledok myslenia,
aké diktujú ekonómovia. ... vďaka vzniku panstva platenia za materiálne výrobky (t.j. peňazí) Ahriman dostáva do rúk ďalší podstatný prostriedok na zavádzanie ľudstva.  Ak si ľudia neuvedomia, že legislatívny štát, ktorý stráži ľudské práva a
organizmus ducha, musí udržiavať rovnováhu a upravovať ekonomický poriadok, nastolený ekonómami a bankármi, potom vďaka neuvedomelosti si Ahriman nájde dôležitý  nástroj na prípravu svojho vtelenia.  Jeho vtelenie sa naisto dostaví a neuvedomelosť uľahčí cestu jeho triumfiálnemu napredovaniu."  ("Vtelenie Ahrimana:
sedem prednášok Rudolfa Steinera, Rudolf Steiner Press)   Všimnite si, že Bank of England - matku všetkých centrálnych bánk a matricu pre americkú Federálnu banku rezerv - založili v roku 1694 po reformácii a renesancii.  Odvtedy sa stále zvyšuje moc požičiavačov peňazí, ako sú Rothschildovci, a to do takej miery, kde už teraz účinne kontrolujú vlády a politikov - presne ako poukázal
Steiner pred takmer storočím.  

 


(ukážka z článkov)
Rixon Stuart: "The Advent of the Anti-Christ"  
http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=9564  
Rixon Stuart: "The Advent of the Anti-Christ  II."  
http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=13156

 

© 2003 - 2006 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku| Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768|