:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Názor na chystanú novelu zákona 190/2003 o zbraniach a strelive

03.10.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 


Milí priatelia, iste ste postrehli, aká tragédia sa odohrala koncom augusta v Devínskej Novej Vsi. Tragédia, ktorá obletela celý svet. K tejto téme sa vyjadrovať nebudem, vyšetrovanie nie je ešte skončené, hoci už teraz sa vynára oveľa viac otáznikov ako odpovedí.
Bez ohľadu na to, či vás téma zaujíma alebo nie, či ste proti zbraniam alebo nie, musíte si položiť otázku: „Čo sa sleduje pripravovanou novelou zákona?“. Bezpečnosť občanov? To bohužiaľ nie. Uvedomujete si vôbec, aké dôsledky by zmena zákona priniesla? Jednalo by sa o porušenie hneď niekoľkých ústavných práv. Dovolím si tvrdiť, že ak by táto zmena zákona prešla parlamentom bol by to ďalší dôkaz vysokej neprofesionality, ľahostajnosti voči nám občanom a prejavom skrytých záujmov, ktoré sa hnusia každej zdravej  spoločnosti.

Získanie zbrojného preukazu
Aby ste pochopili, v čom je návrh zmeny zákona zlý, musíte si prečítať terajšie znenie zákona 190/2003. Ten si môžete stiahnuť z webu JASPI. K návrhu zmeny sa tak isto ľahko dostanete. Alebo si vybavte zbrojný preukaz. V skratke:
Zájdete na okresné riaditeľstvo policajného zboru, na úsek zbraní a streliva. Poviete, že chcete podať žiadosť o zbrojný preukaz. Prinesiete príslušné potvrdenia a preukážete potrebu držať zbraň.
Do 60 dní od podania žiadosti sa koná skúška odbornej spôsobilosti pred štvorčlenou komisiou kde ukážete znalosť zákona o zbraniach a strelive, ďalších zákonov a predpisov, zdravotníckeho minima a bezpečnej manipulácie so zbraňou. Ak skúšku vykonáte, predseda komisie povie, kedy si budete môcť prísť po vytúženú kartičku. Ani potom však nebežíte veselo nakupovať zbrane a strelivo. Na každú strelnú zbraň kategórie B (to je väčšina strelných zbraní) potrebujete od polície nákupné povolenie a po nadobudnutí zbrane ju musíte priniesť na políciu na zaevidovanie. Ku zbrani sa vytvorí preukaz zbrane, kde je okrem iného napísané miesto uloženia. Ak nemáte skupinu na nosenie, zbraň musíte mať bezpečne uloženú v mieste uloženia. Žiadne pobehovanie po susedoch a výlety, bez povolenia to nepripadá do úvahy.
A teraz realita:
Ak vás príslušník neodradí hneď na začiatku, určite bude mudrovať pri vypisovaní žiadosti. Určite vám povie, že skupinu A nepotrebujete. Tá jediná umožňuje nosenie zbrane v stave umožňujúcom okamžité použitie, čiže na obranu mimo miesta trvalého bydliska. Ak ho predsa len presvedčíte, môžete očakávať problémy. Môžu si vás predvolať na vysvetlenie. Polícia sliedi po susedoch a snaží sa zistiť, čo ste zač. Odpis z registra trestov im zrejme nestačí. Beda, ak nezdravíte susedky...
Pozrite si § 19, tam sú presne stanovené podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti. Ak sa predsa len dostanete cez toto sito, môžete očakávať problémy na skúške odbornej spôsobilosti. Ak im ležíte v žalúdku, určite spravia všetko pre to, aby ste nevyhoveli. To nie sú bájky, to je prax.

Hra so slovíčkami
Dobre priatelia, predpokladám, že ste si zákon pozreli. Čiže viete, že samočinná zbraň je zbraň, ktorá na jedno stlačenie spúšte vystrelí niekoľko krát a že patrí do skupiny A – zakázaná zbraň. A že zakázanú zbraň môžete mať iba na výnimku ministerstva vnútra. Tak isto viete, že samonabíjacia zbraň na jedno stlačenie spúšte vystrelí len raz. Tak isto viete, že zbrojný preukaz sa vydáva na 10 rokov a poznáte cenu poplatkov, ktoré vydanie sprevádzajú. Prejdime rovno k veci.
Návrhom zmeny zákona sa zakážu len samočinné zbrane, ktoré boli „znehodnotené“ na samonabíjacie a ktoré sa dajú ľahko zmeniť opäť na samočinné. Vážení to je blud do neba volajúci. Rovnakým bludom je i to, že chystaná novela sleduje stiahnutie pušiek SA vz.58 „znehodnotených“ na samonabíjacie, lebo sú nebezpečné. Strelivo do týchto pušiek je slabšie ako strelivo do bežných poľovníckych guľovníc (Obr.1).

Obr.1 Porovnanie výkonnosti streliva: modrá pre strelivo do SA vz. 58, ostatné farby pre bežné poľovné ráže

Text zmeny znie takto:
V § 4 ods. 2  písmeno b) znie:
„b) samočinná zbraň alebo samonabíjacia palná zbraň, ktorá má rovnaký alebo podobný vzhľad ako samočinná zbraň alebo ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane,“.
Vysvetlenie: keďže každá moderná pištoľ (napr. Obr.2) , väčšina samonabíjacích pušiek a brokovníc je odvodená od vojenskej, čiže samočinnej verzie, alebo má podobný „agresívny“ vzhľad, dôjde k presunu takmer 90% percent legálne držaných zbraní na Slovensku do skupiny A – zakázaná zbraň. Kto však reálne posúdi, či terajší majetok držiteľov zbrojných preukazov bude zakázaná zbraň?
Po 30.6.2011 by nám zostali len drahé pomalé a nepraktické revolvery a opakovacie dlhé zbrane s rovnakými neduhmi. Nemusím pripomínať, že strelivo je do nich drahšie.
Ďalšia vec: žiadny puškár registrovaný na úseku zbraní a streliva so záznamovou knihou registrovanou na polícii vám bez povolenia nevykoná na zbrani zásah do nabíjacieho mechanizmu, ktorý nie je v príslušnej vyhláške uvedený ako povolený. Tým by sa on i vy dopustil trestného činu. Prerobenie zbrane naspäť na samočinnú z nej urobí nelegálnu zbraň. A nelegálne zbrane predsa nie sú žiadnym zákonom regulované ...

Obr.2 V ľavom stĺpci samonabíjacia pištoľ, v pravom samočinná verzia tej istej zbrane

     Zmena zákona hovorí, ako so zbraňami podľa § 4 ods. 2  písmeno b) naložiť, viď:

„72d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(3) Ak držiteľ zbrojného preukazu alebo držiteľ skupiny G zbrojnej licencie zbraň uvedenú v odseku 2 do 30. júna 2011 neprevedie na oprávneného držiteľa  alebo nezabezpečí jej zničenie, znehodnotenie alebo výrobu rezu zbrane, je povinný odovzdať zbraň v tejto lehote  do úschovy policajnému útvaru.“.
Vysvetlenie: podľa Ústavy je majetok súkromnej osoby nedotknuteľný (Článok 12, ods. 2, Článok 20). Touto úpravou dôjde k hrubému zásahu do práva na majetok. Navyše minister vnútra neuvažuje o žiadnom odškodnení a nariaďuje zbaviť sa strelných zbraní na vlastné náklady. Otázne je, ako by chcel odškodniť majiteľov prerobených SA vz. 58 s rôznymi drahými doplnkami, prípadne majiteľov dovozových pušiek AR15 za tisíce eur. Boli by ste ochotní ako daňoví poplatníci sa na takomto odškodnení spolupodieľať?
Legálnych držiteľov zbraní je viac ako 150 tisíc a väčšina z nich má viac ako jednu zbraň, ktorá by podľa návrhu zmeny zákona spadala do kategórie A. Tak isto sa spomína, že od 1. Januára 2011 nebudeme môcť tieto zbrane držať v stave umožňujúcom okamžité použitie. V praxi to znamená, že zbraň bude musieť byť uložená na zabezpečenom mieste, zásobník bez nábojov na inom mieste pod iným zámkom. Ak vás nedajbože v dome niekto prepadne, budete musieť útočníka poprosiť, aby počkal kým si legálne držanú zbraň nabijete a pripravíte sa na obranu. Ak má navrhovaná zmena zákona takto zvýšiť bezpečnosť občanov nech sa páči, ale nie v mojej krajine.
Ďalej tu máme problém psychotestov. Povinné už raz boli, ale zrušili sa. Nedokážu predvídať skratové konanie zajtra, nie to o päť rokov.  Psychológ sa vám psychotestom zaručuje za momentálnu psychickú spôsobilosť. Nezaručuje sa, že ste spôsobilí na držanie zbrane a streliva, za to sa zaručuje váš doktor. A keďže sa nezaručuje, nenesie ani zodpovednosť, iba inkasuje. Preto komora psychológov tak silno tlačí na povinné testovanie.
Výborné argumenty sú uvedené na stránke http://www.dfens-cz.com, heslo Mýty a fakta o zbraních II. Autor uvádza konkrétne pramene. Ak neveríte stránke, zavolajte psychológovi.
Len tak mimochodom, váš doktor má právo vás poslať na psychotest ak pochybuje o vašej psychickej spôsobilosti (mňa doktorka poslala, lebo som v mladosti navštevoval poradňu).
Nevinne znejúcou úpravou sa skráti platnosť zbrojných preukazov na päť rokov. Preukazy vydané pred platnosťou tohto návrhu skončia 31.12.2015. Pritom zákaz retroaktivity je jeden zo základných právnych princípov demokratickej spoločnosti zaručujúci právnu istotu. Ja som si zaplatil za 10 rokov platnosti. Na mojom zbrojnom preukaze je uvedené, že skončí platnosť 20.5.2020. Kto mne a ostatným zaplatí majetkovú ujmu? O tom už návrh novely zákona nehovorí. Rovnako nehovorí o zmene poplatkov pri platnosti päť rokov.

Zníži počet legálne držaných zbraní mieru kriminality?
V krátkosti zhrniem, o čo sa pokúša novela zákona 190/2003.

  1. Zakázať všetky samonabíjacie zbrane so vzhľadom alebo mechanizmom odvodeným od samočinnej zbrane
  2. Na vlastné náklady zničiť, znehodnotiť alebo na polícii uložiť zbraň spomenutú v ods. 1.
  3. Zaviesť povinné psychotesty
  4. Skrátiť platnosť i teraz platných zbrojných preukazov na 5 rokov

Dovolím si tvrdiť, že bezpečnosť obyvateľstva sa nezvýši ani jedným prijatým bodom. Ba naopak, represiami a sťažovaním dostupnosti sa môže bezpečnosť znížiť. Ako príklad nech slúži Veľká Británia. V Británii zákonom The Firearms (Amendment) (No. 2) Act 1997 zakázali akékoľvek legálne držané zbrane. Zašli až tak ďaleko, že športoví strelci musia trénovať buď v Severnom Írsku alebo zahraničí.  Kvôli Olympijským hrám  v roku 2012 sa chystá špeciálne nariadenie, aby vôbec mohli prebehnúť strelecké súťaže. Od prijatia zákona síce klesol počet trestných činov spáchaných so strelnou zbraňou, vzrástol však počet násilných trestných činov (www.dailymail.co.uk, heslo The most violent country in Europe).
Po príklady nemusíme chodiť ďaleko. Autor cyklu Mýty a fakty o zbraních vychádzal z čísel Policie ČR a Statistického úřadu (Obr.3).

Obr.3 Prehľad trestnej činnosti v ČR za rok 2006

Ak by sme chceli situáciu aplikovať na slovenské pomery, skúsme predeliť výsledky dvojkou. Teoreticky sa v roku 2006 uskutočnilo 47 trestných činov s legálne držanou zbraňou na zhruba 150 tisíc držiteľov zbrojných preukazov. Má vôbec význam z toho rátať percento?
Ja som sa na stránkach ministerstva vnútra nedostal k podobným číslam, ale na webe občianskeho združenia Legis Telum je uvedené:
V roku 2009 bolo legálne držanou zbraňou spáchaných 22 trestných činov (a v tomto čísle sú obsiahnuté aj nedbalostné TČ, nielen úmyselné, teda aj "nehody"). Tieto TČ tvoria len 0,264% násilných trestných činov, a 0,02% všetkých trestných činov. Stále si myslíme, že väčšina legálnych držiteľov zbraní sú psychopati a násilníci ktorí tvoria hlavný problém pre našu spoločnosť?
Mnoho ľudí argumentuje tým, že ak by sme „povolili zbrane“, budeme ako v USA. Možnosť držať zbraň sa líši od štátu k štátu. Vedzte milí priatelia, že v USA sú len tri štáty, ktoré držbu zbrane neregulujú žiadnym zákonom. Sú to Aljaška, Arizona a Vermont. Na stránke http://www.disastercenter.com/crime/ sa dozvieme štatistiky trestných činov v USA. Pre porovnanie uvediem čísla „nekontrolovaného“ štátu Arizona s „kontrolovaným“ štátom Maryland (povolenie dávajú iba za určitých podmienok).

štát

obyteľstvo

násilná t.č

majetková t.č

vraždy

Arizona

6 595 778

26 929 

234 582 

354

Maryland

5 699 478 

33 623 

182 422 

438

Tab.1 Porovnanie trestnej činnosti vo vybraných štátoch USA za rok 2009

V štáte Maryland sa nachádza mesto Baltimore. V roku 2004 tam na 100 tisíc obyvateľov pripadalo 43,5 vrážd, čo je osem násobok federálneho priemeru.
Myslím, že existuje zjavná súvislosť medzi počtom násilných trestných činov a dostupnosti legálnych strelných zbraní. Kto neverí a chce sa presvedčiť, nech si vyhľadá štúdiu s názvom WOULD BANNING FIREARMS REDUCEMURDER AND SUICIDE? prípadne navštívi stránku:
http://www.law.harvard.edu/students/orgs/jlpp/Vol30_No2_KatesMauseronline.pdf
Dobre vážení, pochopili sme, že navrhovaná úprava zákona bezpečnosť na uliciach nezvýši, skôr naopak. Ak vás nepresvedčili riadky vyššie, možno zaváži fakt, že ministerstvo zvolilo pri vypracovaní zákona zrýchlený legislatívny postup – návrh zákona bol predložený 7.9, medzirezortné pripomienkovanie sa skončilo 16.9, 22.9 bolo odoslané na rokovanie vlády. Prečo taká rýchlosť? Kvôli bezpečnosti obyvateľstva?
Právo na obranu
Bez ohľadu na to, aký je váš názor na zbrane, musíte si uvedomiť nasledovné – účelom legálne držanej zbrane je v prvom rade ochrana života a majetku. Na ochranu života a majetku sa vedie obranná streľba. Zmyslom obrannej streľby je zastaviť útok, nie zabiť útočníka. Ak sa obranná streľba vydarí, zachránia sa životy dva! Naproti tomu účelom nelegálne držanej zbrane je hlavne útok na život či majetok. Nelegálna zbraň nepodlieha žiadnemu zákonu. V žiadnom médiu som po 1.9 nepočul vyhlásenia, že sa bude bojovať proti nelegálnym zbraniam, ktoré sú skutočnou hrozbou. Počul som len, že hrozbou pre bezpečnosť občanov je tých 150 tisíc bezúhonných držiteľov zbrojných preukazov s čistým registrom trestov.
Občan má právo brániť svoj život všetkými dostupnými prostriedkami. I legálne držanou zbraňou. Legálne držaná zbraň je prejavom dôvery štátu v občana. Štát, ktorý toto právo svojim občanom upiera im nedôveruje a preto si sám nezaslúži dôveru. A to už nie je demokracia. Povinnosťou občanov je demokraciu chrániť hoc i so zbraňou v ruke.
Ľudia často hovoria, že zbrane by mala mať iba polícia a armáda, slušným občanom nie sú zbrane k ničomu. Bohužiaľ nežijeme v slušnom štáte a nie všetci sa správajú rovnako. Ak si myslíte, že polícia tu je na vašu ochranu, mýlite sa. Ani sa tým netaja, čítajte zákon 171/1993 o Policajnom zbore:
§ 2 Úlohy Policajného zboru
(1) Policajný zbor plní tieto úlohy:
a) spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
Ak niekto spolupôsobí pri ochrane môže to znamenať, že sa nečinne prizerá ako vám zlodeji kradnú auto ale násilníci bijú príbuzného. To nie je vtip, to je žiaľ bohu častá realita.
Aby som vás nezavádzal, polícia spolupôsobí pri ochrane preto, lebo ochrana je vecou samospráv. Presne tých samospráv, ktoré nemajú peniaze ani na verejné osvetlenie... Preto istá skupina ľudí radšej vezme svoju ochranu do vlastných rúk. Žiadny ústavný činiteľ, ktorý ma pridelenú ochranku by nemal toto právo upierať ľudom bez ochranky.
Hodí sa sem ešte jedna úsmevná anekdota, ktorá je žiaľ smutnou skutočnosťou: v situáciách kedy ide o sekundy príde polícia behom niekoľkých minút ...

Právo na voľno časové aktivity
Niekto šije, niekto vzpiera a niekto vo svojom voľnom čase strieľa. Ak sa presadí zmena zákona, tak ľudia dostrieľajú. A to doslova. Ak sa vás to netýka a je vám to jedno, berte do úvahy aspoň toto:

  1. Strelecky aktívny človek je často krát lepšie trénovaný ako väčšina policajtov
  2. Strelecky aktívny človek je väčšinou prínosom pre bezpečnosť susedov
  3. Slovensko je v týchto disciplínach celkom úspešné

Argument, že strelecký šport alebo poľovníctvo nemajú žiadny prínos pre túto krajinu je síce závažný, ale ľudia tolerujú, ba podporujú, oveľa väčšie kraviny. Napríklad rôzne automobilové preteky zaťažujú životné prostredie, vyčerpávajú prírodné zdroje a rušia obyvateľov. Štát z nich má oveľa väčšie príjmy a preto ich toleruje. Alebo také futbalové zápasy, kedy sa musia povolať policajné zložky. Ja i ostatní tieto koníčky tolerujeme a nikto z nás proti nim nevedie štvavú mediálnu kampaň s cieľom zakázať ich.    
Milí priatelia, treba si uvedomiť, že človek je tvor omylný a to žiadna vláda žiadnym zákonom nezmení. Ak sa stane nejaké nešťastie, treba hľadať hlavne príčiny a neprijímať unáhlené a neodborné závery.

 


Rudolf Kotrčka (prípadné otázky rád zodpoviem na: rudolf.kotrcka@gmail.com)

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|