:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Názor na udalosti v Devínskej Novej Vsi a možné následky

11.09.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 

Milí občania,

Určite vám neunikla informácia o tom, čo sa pred niekoľkými dňami odohralo v Devínskej Novej Vsi. Zhruba 50 ročný občan dlhou guľovou zbraňou pripravil o život niekoľko osôb a ďalšie zranil. Táto tragická udalosť môže priniesť ešte tragickejšie ovocie, ktorého trpkú chuť si plnými dúškami vychutnáme všetci – obmedzenie alebo zakázanie držať alebo nosiť zbraň. Úprimne vás žiadam, nenechajte si toto právo vziať za žiadnu cenu. Nespoliehajte sa na to, že vás niekto ochráni. Túto zodpovednosť máte jedine vy sami !
Na začiatok si poďme vysvetliť pár nejasností. „Nezávislé médiá“ informovali o tom, že v Devínskej Novej Vsi strieľal šialenec zo samopalu.

  1. „nezávislé médiá“ a zodpovedné osoby vôbec nezaujíma/-lo, čo dotyčného občana viedlo k jeho činu (neriešila sa príčina problému, rieši sa iba jeho následok)

  2. Občan nestrieľal zo samopalu ! Samopal je dlhá guľová zbraň strieľajúca pištoľové náboje. Preto je jej účinok a dostrel nižší. Občan strieľal z armádnej pušky SA vz. 58, ktorá bola znehodnotená na paľbu  jednotlivými strelami.

  3. Občan nestrieľal z legálne držanej automatickej zbrane ! Na Slovensku sa na legálne získanie automatickej palnej zbrane vzťahuje výnimka, ktorú udeľuje Ministerstvo vnútra (a verte, že ju neudelí len tak hoci komu a už vôbec nie súkromnej osobe).

Čo je horšie, omylov sa dopustil i minister vnútra JUDr. Lipšic. V jeho prípade je prešľap o to závažnejší, že sa ho dopustil ako šéf rezortu, ktorého sa vydávanie a kontrola zbraní priamo týka. Navyše ako diplomovaný právnik by sa mal orientovať v zákonoch a preto tvrdenie, že zakáže automatické zbrane na športové účely je podľa mňa, ako súkromnej osoby, šírenie poplašnej správy, ohováranie a v neposlednom rade znak neprofesionality.
Ani tu nebudem rozoberať zásah polície, ktorý bol všetkým, len nie profesionálnym.

Rôzne „nezávislé“ a „mienkotvorné“ médiá veľmi rady venujú priestor podobným prípadom. Nejde pritom vôbec o objektívne informovanie (viď môj pokus o objasnenie hore).  Ide o živenie pseudohumanistických a pacifistických nálad v obyvateľstve. Vždy sa treba pozrieť, kto vlastní tieto média a komu by konkrétny krok prospel. Priatelia, bojkotujte masmédiá, nedajte sa strhnúť nemysliacim davom a odpovedzte si sami. Najjednoduchší spôsob je prečítať si aktuálne znenie zákona č. 190/2003 Z. z. Potom vás už nikto za nos ťahať nebude. Pohovorte si s niekým zo streleckej obce. Zaujímajte sa o získanie zbrojného preukazu. Je to vaše právo, ktoré vám (zatiaľ) nikto vziať nemôže !

Mimochodom, ak zbierate funkčné náboje, tak podľa zákona musíte mať vybavený zbrojný preukaz, inak sa dopúšťate trestného činu. Akákoľvek debata o benevolentnosti nášho zbrojného zákona je scestná. Zákon v aktuálnom znení je prísny dostatočne, ba až príliš. Jeho ďalším sprísnením si my, slušní občania, narobíme viac škody ako úžitku.

Ak patríte do skupiny ľudí, ktorí neuznávajú súkromnú ochranu a radi by ste rozhodli za nás ostatných o odobratí legálne držaných strelných zbraní obyvateľstvu, prosím venujte pozornosť nasledovným riadkom.

Aj keď sa to môže na prvý pohľad zdať, polícia tu nie je na vašu ochranu. Tá je tu v prvom rade na ochranu systému, štátu, režimu ... a v poslednom rade na ochranu občana. Ak ste optimisti a neveríte posledným dvom vetám, zamyslite sa aspoň nad týmto: ľudia by si mali konečne uvedomiť, že polícia nemôže byť vždy a všade a že ľudia sa nemôžu spoliehať na to, že sa o nich vždy niekto postará.

V krajinách kde je zakázané alebo obmedzené držanie súkromných zbraní je oveľa vyššia kriminalita, ako v krajinách, kde tak nie je. To je nevyvrátiteľný fakt. Je paradoxom, že sú to väčšinou „vyspelé západné“ krajiny, ktorým sa tak veľmi chceme podobať.  Ide hlavne o Veľkú Britániu, kde vás môžu uväzniť už len za nosenie obyčajného vreckového nožíka, Nemecko, Austráliu a ďalšie krajiny, na ktoré sa dívame ako na vzory. Toto nie sú vykonštruované údaje, to sú fakty ku ktorým sa viete dostať, len treba hľadať.

Znepokojujúce je i to, že právo na držanie zbrane resp. právo na sebaobranu sa snažia oficiálne spochybniť i na pôde OSN, viď správa spravodajky Barbary Frey s názvom Prevention of human rights violations committed with small arms and light weapons. Autorka uvádza, že neexistuje žiadne právo na sebaobranu. Ja vravím, že právo na sebaobranu všetkými možnými prostriedkami musíme zachovať ! 

Ak by bolo medzi nami viac držiteľov zbraní, nemusela sa dráma v Devínskej Novej Vsi vyvinúť tak, ako sa vyvinula. Legálny držiteľ zbrane by útočníka zastavil skôr, než by prišla na miesto špeciálna zásahová jednotka. 
Prosím zamyslite sa nad riadkami vyššie, nenechajte sa klamať a v prípade otázok ma neváhajte kontaktovať. Odpoviem vám v rámci svojich znalostí a možností.

 

 


Rudolf Kotrčka, držiteľ zbrojného preukazu (rudolf.kotrcka@gmail.com)
Keď postavíte zbrane mimo zákon, budú ich mať len tí, ktorí stoja mimo zákon

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|