:: www.prop.sk
:: ww.protiprudu.info

CITÁTY
 

Nebite bezdôvodne naše deti

17.08.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 


To, čo predviedla slovenská polícia a jej ťažkoodenci pred Bratislavským hradom 7. augusta 2010 je prvé vystavené svedectvo novému ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi.

Občan Slovenskej republiky nemusí súhlasiť s niektorými názormi Ľudovej strany Naše Slovensko, napríklad so spôsobom ako by riešili rómsky problém, ale slobodomyseľný občan Slovenskej republiky musí pozdvihnúť vlastný PROTESTNÝ HLAS, ak Polícia SR, ktorú platíme z našich daní bije naše deti za prejavy vlastenectva a patriotizmu!

Pripomínam pánu ministrovi jeho vlastné slová, podľa ktorých slovenská polícia nebude potláčať právo na slobodu slova, pokiaľ nebude páchané násilie. Násilie však vyprovokoval a spustila práve slovenská polícia.

Ohlásená Národná púť k soche kráľa Svätopluka nebola nijakým bezpečnostným rizikom. Je pozoruhodné, že oficiálne parlamentné a vládne miesta vedia chrániť skupinky protislovenských aktivistov (aj ide zjavne o narkomanov), maďarského študenta Roberta Mihályho a uzavrieť ich na čestnom nádvorí Bratislavského hradu, a druhú skupinu, ktorá má vlastenecký postoj, zastaví pred Viedenskou bránou kohorta ťažkoodencov.

Vo vyspelých demokraciách polícia sprevádza pochod demonštrujúcich ľudí, vie organizačne zabezpečiť, aby obe skupiny oddelene mohli vyjadriť svoje názory. V demokracii, ktorá je tu pre všetkých občanov, je neprípustné jednu skupinu VEDOME PREFEROVAŤ a  druhú VEDOME POTLÁČAŤ.

Ak vieme platiť stovky policajtov na rizikové futbalové zápasy, a tí vedia oddeliť oba tábory fanúšikov, ako je možné, že Polícia SR nebola schopná zabezpečiť právo na zhromažďovanie občanov rovnako pre jednu aj druhú názorovú skupinu?

V Druhej hlave Ústavy SR v článku 16 (1) sa píše: „Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom. (2) Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. Ďalej v článku 24 odsek (1) Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania sa zaručujú, ďalej v článku 27 (1) Právo pokojne s a zhromažďovať sa zaručuje; 29 (1) Právo slobodne sa združovať sa zaručuje“ .

Zvláštne, že nik doteraz nepredvolal ani nepotrestal výtržníkov zo skupinky UM Roberta Mihályho za výtržníctvo, ktorého obsahom je zjavné hanobenie historickej a kultúrnej pamiatky, a to sochy Svätopluka... Opäť vidíme, že nový minister vnútra SR uplatňuje v praxi dva rôzne metre!

Viem, čo je rušenie verejného poriadku, ale každý zo svedkov udalosti, ale aj každý kto sledoval brutálny zásah Polície SR v masmédiách je zhrozený ich agresivitou! Osobitne nedôstojne boli porušené slobody zaručené Ústavou SR a Dohovorom o ľudských právach a slobodách, keď mladých ľudí skandujúcich svoje názory a postoje, polícia dokrvavila. Mladí ľudia, naše deti, pritom neničili verejný majetok, iba chceli v slobodnej a demokratickej Slovenskej republike vyjadriť svoj vlastný názor, na ktorý majú právo! Navyše vzdať úctu symbolu slovenskej štátnosti kráľovi Svätoplukovi. Tento zákrok vykazuje znaky správania vládcov v policajnom štáte.

Žiadam ministra vnútra SR, aby brutálny zákrok ihneď vyšetril! Registrujem, že sa tu vedome začína preferovať jedna názorová skupina na úkor druhej, že tu začína vládnuť strach za prejavené slovenské vlastenectvo, že sa mediálna totalita prenáša do občianskeho života, lebo sa premyslene vyvoláva nenávisť jedných voči druhým, namiesto toho, aby sa rešpektovali názorové prúdy slovenskej spoločnosti. Vyjadrujeme svoj protest ministrovi vnútra SR Danielovi Lišicovi proti policajnému zásahu, a proti správaniu starostu Starého Mesta v Bratislave Andreja Petreka vážny nesúhlas. Bolo zjavné, že stránil skupinke Roberta Mihályho a zneužil tak svoju funkciu verejného činiteľa. Je to hanba demokratického Slovenska! Pripomínam, ako ministrovi vnútra, tak aj starostovi Starého mesta, že v politike neexistuje ani definitívna výhra, ani definitívna porážka. Existuje len momentálny stav a ten sa môže veľmi rýchlo zmeniť.

 


JUDr. Milan Janičina,
predseda Panslovanskej únie

 

© 2003 - 2006 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku| Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768|