:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

O čo týmto ľuďom ide?

26.09.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 

Vážený pán predseda parlamentu Richard Sulík,
dovoľujeme si Vám pripomenúť iniciatívu výtvarnej a umenovednej obce, ktorá kriticky reagovala na umiestnenie sochy Svätopluka na Bratislavskom hrade ešte pred jeho odhalením.
V prílohe Vám zasielame list adresovaný členom OZ Svätopluk, v ktorom uvádzame dôvody prečo nemôžeme v našom verejnom priestore akceptovať toto "dielo". Pod otovrený list sa podpísalo vyše 100 osobností umeleckého života. 
Ako nového predsedu parlamentu Vás vyzývame k odstráneniu sochy z areálu hradu. Dúfame, že pri Vašom rozhodovaní vezmete do úvahy aj názor odbornej verejnosti, ktorá vo veľkej miere odsúdila toto politické gesto predchádzajúcej vlády.
S pozdravom
Mgr. art. Michal Moravčík ArtD.
Mgr. et Mgr. art. Jana Kapelová
v Bratislave, 20. júla 2010
na vedomie:
členovia Výboru NR SR pre kultúru a médiá
denník SME
.týždeň
Plus 7 dní
agentúry SITA, TASR

Otvorený list
Vážení predstavitelia OZ Svätopluk:
Vážený pán prezident Ivan Gašparovič,
Vážený pán predseda Národnej rady Pavol Paška,
Vážený pán predseda vlády Róbert Fico.

 

My, členovia slovenskej výtvarnej a umenovednej obce, vyjadrujeme hlboký nesúhlas s Vaším zámerom umiestniť jazdeckú sochu "kráľa" Svätopluka od dvorného sochára KSS Jána Kulicha v areáli Bratislavského hradu.
Autora sochy, popredného funkcionára, ktorý bol úzko spojený s normalizáciou v ČSSR, a člena ÚV KSS, už po niekoľkýkrát verejne rehabilitujete a bagatelizujete jeho normalizačné zásahy do slovenskej kultúry a umeleckého školstva (ako konsolidačný rektor Vysokej školy výtvarných umení v období rokov 1973-89 bránil množstvu výrazných talentov v štúdiu). Inštalovaním sochy od najväčšieho normalizátora potvrdzujete, že dvadsaťročný vývin v našej spoločnosti po roku 1989 nesmeroval k sebareflexii, ale k opätovným deformáciám a tichému návratu starých kádrov.
S nevôľou sledujeme zapĺňanie najvyšších štátnych inštitúcií dielami autorov normalizácie slovenského umenia, akými sú Ján Kulich (busta Jozefa Miloslava Hurbana/NR SR, socha Vítanie/pred budovou NR SR), Ladislav Berák (busta Andreja Hlinku/NR SR) či Ľudmila Cvengrošová (busta Alexandra Dubčeka/pred budovou NR SR). Na takéto inštitúcie nemôžeme byť nikdy patrične hrdí. Politikmi objednané diela zrkadlia mentalitu svojich zadávateľov, sú výsmechom a diskreditáciou odbornej verejnosti. Vysielajú o Slovensku zlý signál do sveta. Vizuál slovenskej politickej elity je aj po viac ako dvadsiatich rokoch od Nežnej revolúcie evidentne normalizačný.
Ďalším otáznym faktom je obsahový námet sochy, ktorým chcete doháňať 19. storočie. Vypovedá o tom, že zadávateľ vnucuje občanom nielen svoj zlý vkus, ale i svoju národnú nezrelosť. Nepotrebujeme dobiehať 19. storočie, potrebujeme diela, ktoré nás prinútia uvažovať (napr: anglická sochárka Rachel Whiteread - pamätník Holocaustu/Viedeň) a ktoré zanechajú svedectvo o svojej dobe. Svojím krokom ste toto myslenie u občanov Slovenska opäť nepodporili.
Vytvárajme diela, ktoré nebudú historizujúcim paškvilom! V predvolebnom čase a bez odbornej diskusie ste do verejného priestoru arogantne umiestnili ďalší pseudosymbol, ktorým demonštrujete návrat k normalizačnej estetike.
Vyzývame verejných predstaviteľov na odbornú diskusiu o zmene formovania a definovania verejného priestoru súčasným výtvarným jazykom, ktorý bude reálne reflektovať našu politicko-sociálnu a kulturno-umeleckú situáciu.
v Bratislave 4. júna 2010

1. prof. Tomáš Štrauss, CSc., teoretik umenia
2. prof. akad. mal. Rudolf Sikora, vedúci Ateliéru súčasného obrazu, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice
3. Aurel Hrabušický, kurátor a teoretik umenia, Slovenská národná galéria, Bratislava 
4. prof. Juraj Bartusz, vedúci Ateliéru slobodnej kreativity 3D, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice
5. doc. akad. mal. Blažej Baláž, vedúci Katedry pedagogiky výtvarného umenia, Trnavská univerzita, Trnava
6. Mgr. Zuzana Bartošová, PhD., teoretička umenia
7. doc. Ilona Németh, ArtD., vedúca Ateliéru „IN“, Katedra intermédií a multimédií, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
8. prof. Dezider Tóth, akad. mal., vedúci Neateliéru, Katedra maľby a iných médii, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
9. Mgr. Petra Hanáková, kurátorka a teoretička umenia, Slovenská národná galéria
10. doc. akad. mal. Adam Szentpétery, vedúci Katedry umení a intermédií, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice
11. Mgr. Fedor Blaščák, PhD., filozof
12. Mgr. art. Michal Moravčík, ArtD., odborný asistent, Trnavská univerzita, Trnava
13. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD., odborný asistent, Katedra socha, objekt, inštalácia, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
14. doc. Anton Čierny, mim. prof., vedúci Ateliéru priestorových komunikácií +, Katedra intermédií a multimédií, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
15. PhDr. Vladimír Beskid, riaditeľ Galérie Jána Koniarka, Trnava
16. Mgr. Daniel Grúň, PhD., teoretik umenia, Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
17. prof. Ladislav Čarný, akad. mal., Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
18. Mgr. art. Zbyněk Prokop, vedúci Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice
19. Mgr. Zuzana Bodnárová, teoretička umenia
20. Mgr. art. Jana Kapelová, doktorandka, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
21. MgA. Tomáš Džadoň, doktorand, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
22. Mgr. art. Dalibor Bača, pedagóg, Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Bratislava
23. Mgr. Richard Gregor, kurátor Galérie Cypriána Majerníka, Bratislava, šéfredaktor novín Jazdec
24. Mgr. Juraj Čarný, prezident AICA-Slovakia, riaditeľ galérie SPACE, šéfredaktor časopisu Flash Art CZ/SK
25. Mgr. Mária Rišková, teoretička umenia
26. Mgr. art. Svätopluk Mikyta, odborný asistent, Kabinet kresby, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
27. Mgr. Ladislav Snopko, riaditeľ kultúrnych zariadení Petržalka, Bratislava
28. Mgr. art. Eva Filová, výtvarníčka
29. PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, prodekan, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice
30. Mgr. art. Štefan Papčo, doktorand, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
31. Mgr. art. Radovan Čerevka, doktorand, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
32. Mgr. art. Martin Špirec, asistent, Ateliér +- XXI, Katedra maľby a iných médií, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
33. Mgr. art. Martin Moflár, asistent, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice
34. Mgr. art. Eva Moflárová, asistentka, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice
35. Mgr. art. Marián Straka, asistent, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice
36. doc. Igor Benca, akad. mal., dekan, Fakulta výtvarných umení, Akadémi umení, Banská Bystrica
37. Mgr. art. Peter Janáčik, asistent, Fakulta výtvarných umení, Akadémi umení, Banská Bystrica
38. Mgr. art. Martin Knut, výtvarník, člen Dozornej rady Vysokej školy výtvarných umení, Bratislava
39. Mgr. art. Erik Binder, výtvarník
40. Mgr. art. Jaroslav Kyša, výtvarík
41. Martina Slováková, študentka, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
42. Mgr. art. Magdaléna Kuchtová, výtvarníčka
43. Mgr. Dávid Čársky, vedúci Kabinetu kresby, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
44. Mgr. art. Lucia Blašková, divadelná dramaturgička a režisérka
45. Mgr. Lydia Pribišova, redaktorka časopisu Flash Art ČS, doktorandka, Univerzita La Sapienza, Rím
46. Mgr. art. Nora Ružičková, ArtD., asistentka, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
47. Mgr. Silvia Klimáčková, doktorandka, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
48. Mgr. art. Markéta Nováková, asistent, Ateliér keramiky, Katedra úžitkového umenia, Vysoká škola výtvraných umení, Bratislava
49. Mgr. Marcela Lukáčová, Slovenské národné múzeum, Bratislava
50. doc. Mgr. art. Dušan Zahoranský, výtvarník a kurátor
51. Bc. Lenka Klimešová, študentka, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
52. Bušíková Alena, študentka, Trnavská univerzita, Trnava
53. Bc. Katarína Gábliková, študentka, Trnavská univerzita, Trnava
54. Helena Veličová, študentka, Trnavská univerzita, Trnava
55. Mgr. art. Eva Devečková, asistentka, Katedra textilu, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
56. doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc., riaditeľka, Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky, Univerzita Komenského, Bratislava
57. Mgr. Bohunka Koklesová, teoretička umenia, študijná prorektorka, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
58. Mgr. Miroslava Keratová, teoretička umenia a kurátorka
59. Bc. Katarína Morháčová, študentka, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
60. MgA. Martin Kochan, výtvarník
61. Mgr. Peter Zajac, kurátor, Galéria Jána Koniarka, Trnava
62. Mgr. art. Patrik Kovačovský, odborný asistent, Katedra socha, objekt, inštalácia, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
63. Mgr. art. Roman Ondák, výtvarník
64. PhDr. Jana Juráňová, publicistka a spisovateľka
65. Jozef Ondzík, fotograf
66. Otis Laubert, výtvarník
67. Mgr. Andrej Jaroš, teoretik umenia, šéfredaktor magazínu Season Report
68. Mgr. art. Svetlana Fialová, výtvarníčka
69. Mgr. Miroslava Sikorová, kurátorka, Považská galéria umenia, Žilina
70. doc. Ján Hoffstädter akad. soch., vedúci Katedry Socha, objekt, inštalácia, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
71. Mgr. Michaela Sečanská, teoretička umeni
72. PhDr. Ján Abelovský, CSc., výkonný riaditeľ Aukčnej spoločnosti SOGA
73. Mgr. art. Lucia Dovičáková, výtvarníčka
74. Mgr. art. Vladimír Eliáš, výtvarník
75. Mgr. Lucia Gavulová, teoretička umenia, kurátorka, doktorandka, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
76. Mgr. Jaroslav Varga, výtvarík, doktorand, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
77. Mgr. Kristína Zvedelová, historička umenia
78. Mgr. art. Ján Kostolanský, výtvarník
79. Mgr. art. Adam Berka,  architekt
80. Viktor Feher, Kulturpark, Košice
81. Mgr. art. Dorota Kenderová, doktorandka, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
82. Mgr. art. Miroslav Kohút, doktorand, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
83. Mgr. art. Mira Podmanická, doktorandka, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
84. Mgr. art. Monika Pavlechová, výtvarníčka
85. Mgr. Martin Kratochvil, PhD., odborný asistent Katedra výtvarenj tvorby PdF UMB Banská Bysrica
86. Mgr. Július Barczi, historik a teoretik umenia, Vysoká škola výtvarných umení; Aukčná spoločnosť SOGA 
87. Milan Mikula, grafický dizajnér, výtvarník
88. Mgr. Lenka Panušková, Ph.D., historička umenia, AV ČR, Praha
89. Juraj Bartoš, fotograf
90. doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., vedúci Katedry dizajnu, Fakulta umení,
Technická univerzita, Košice
91. Mgr. Zuzana Labudová, asistentka, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice
92. Mgr. art. Michal Dankulinec, výtvarník
93. Mgr. art. Eva Tkáčiková, Východoslovenská galéria, Košice
94. Mgr. Lucia Spirková, historička umenia, Východoslovenská galéria, Košice
95. doc. akad. mal. Milan Rašla, prorektor Vysokej školy múzických umení, Bratislava
96. doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD., historička umenia a architektúry, Univerzita Komenského, Bratislava
97. Sandra Tordová, OZ Proti Prúdu
98. Štefan Oliš, študent, Trnavská univerzita, Trnava
99. Mgr. Matúš Porubjak, PhD., Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava
100. Mgr. art. Jana Farmanová, výtvarníčka
101. Peter Birčák, prekladateľ
102. Mgr. art. Marián Grolmus, výtvarník
103. MgA. Pavla Sceranková, výtvarníčka
104. Lucia Sceranková, výtvarníčka
kontakt:
Mgr. art. Michal Moravčík ArtD. - 0903/183 528
verejnypriestor@gmail.com


čp

 

 

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|