:: www.prop.sk
:: ww.protiprudu.info

CITÁTY
 

Otázky pre vládu SR

01.08.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 


Pred schválením programového vyhlásenia vlády rád by som v mene občanov SR počul v NRSR i masmédiách odpovede na následovné otázky:

1. Koľko ročne stratí občan kvôli existencii II. Dôchodkového piliera a koľko za 40 rokov?

2. Je morálne aby všetci občania SR si odtrhovali od úst cca raňajky denne aby mohli prispieť 1 občanov na ich hazardnú hru?

3. Koľko ročne stratí občan SR na úplatkoch ktoré štát poskytuje práceschopným a nezamestnaným vrátane ich rodinných príslušníkov vo forme podpory v nezamestnanosti či sociálnych dávok? Toto nie je solidarita, sociálne cítenie či prirodzený jav, toto po skúsenostiach počas života v socializme je treba jednoznačne kvalifikovať ako odborná neschopnosť „NRSR>Vlády SR“ a úplatky od vlády týmto občanom aby mlčali o tejto skutočnosti!

4. Koľko stráca občan SR na daniach a odvodoch od nezamestnaných a z dôvodu, že právoplatný občania SR nepracujú doma ale za hranicami pre neschopnosť „NRSR>Vlády SR“ poskytnúť im prácu a ekonomickú ochranu?

5. Koľko stráca občan na úrokoch ak na krytie strát pod bodmi 1,3 a 4 si štát požičiava alebo na dividendách ak na ich krytie použije aktíva občanov SR? Metodický pohľad na spoločnosť a návod na výpočet je naznačený v priloženom prológu.

Na záver rada NRSR a Vláde SR, prestaňte hospodáriť s peniazmi a naučte sa znova hospodáriť s ľudskou pracovnou silou. Potom bude mať SR prebytok peňazí a nedostatok pracovných síl, nuž a uťahovanie opaskov sa skončí. Nuž a ak mi to niekto neverí tak buď je príliš mladý alebo nekompetentný ekonómom a ekonomické žezlo tohto národa mu nepatrí do rúk!

S pozdravom
Andrej Sablič, právoplatný občan SR
V Michalovciach 30.7.2010


Andrej Sablič

 

© 2003 - 2006 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku| Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768|