:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Otvorený list exprezidentovi Michalovi Kováčovi

29.08.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 


Vážený pán Kováč, v Slovenskom rozhlase ste nedávno vyhlásil v súvislosti s požiadavkou na zrušenie Mečiarových amnestií, že na spravodlivosť nie je nikdy neskoro.  Máte úplnú pravdu, na spravodlivosť nie je naozaj nikdy neskoro.

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov ako jediná organizácia, združujúca bývalých politických väzňov a obete komunizmu na Slovensku, dôsledne žiadala o zrušenie hanebných amnestií, ktoré znemožnili vyšetrenie závažných zločinov, na ktoré sa podľa charty OSN nesmie vzťahovať amnestia. Náš zásadný postoj potvrdzuje aj konanie pred ECHR, Lexa vs. Slovenská republika, kde sme boli týmto súdom pripustení ako tretia strana. Podrobnosti uvádzame na našej webovej stránke v rubrike „Nepotrestané zločiny“. http://www.szcpv.org/05/remias.html
Touto formálnou účasťou však nebolo v našej moci ovplyvniť rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý povýšil práva zločincov nad práva obetí zločinov.

Každá minca má však dve strany. Ak nemáme predstierať, že sa na Slovensku len hráme na právny štát a článok 149 Ústavy SR platí  skutočne a bez rozdielu pre všetkých  občanov, tak v tom prípade je Vašou morálnou povinnosťou, navyše ako bývalého prezidenta,  byť vzorom pre dodržiavanie zákonnosti. Vaše konanie však tomu nezodpovedá. 

Dožadovať sa zrušenia Mečiarových amnestií máte morálne právo, len ak požiadate v prvom rade o zrušenie Vami udelenej milosti vlastnému synovi, ktorou ste 12. decembra 1997 zastavil jeho trestné stíhanie v SR.

Zjavným zneužitím právomoci verejného činiteľa ste týmto napľul do tváre všetkým slušným občanom Slovenskej republiky, ktorí po novembri 1989 ešte naivne verili v spravodlivejšie spoločenské zradenie než aké tu bolo za bývalého režimu.

Kauza Technopol v ktorej Váš syn figuroval ako obvinený za účasť na podvode presahujúcom dva milióny dolárov a pre ktorú bol na neho 11. novembra 1994 Interpolom vydaný medzinárodný zatykač, bola príčinou Mečiarom a Lexom zbabraného únosu Vášho syna z ktorého sa po únose stala obeť zločinu. Keby si títo  samoľúbi diletanti a amatéri objednali na únos dvoch gangstrov a zaplatili im za to, tak by sa z tejto kauzy nikdy nestala medzinárodná blamáž a zneužitie spravodajskej služby.

Je všeobecne známe, že na základe tých skutočností a udelenia milosti, Krajinský súd v Mníchove 26. februára 2000, zastavil konanie voči M. Kováčovi ml., pretože bol nútený konštatovať, že sa nedá očakávať odsúdenie Vášho syna, ktorého trestná činnosť bola už v tom čase krytá diplomatickou imunitou, ktorú mu zabezpečila bývalá vláda M. Dzurindu. V žiadnom demokratickom štáte by nebolo prípustné, aby vláda marila spravodlivosť tým, že z páchateľa vyrobí obeť, ktorú navyše odškodní dobre plateným miestom v diplomacii a imunitou.

Vážený pán Kováč, ak sa domáhate spravodlivosti, vyzývame Vás v mene obetí komunizmu ako aj občanov Slovenskej republiky, aby ste sa verejne vyjadril k faktúre uverejnenej na webovej stránke http://necenzurovane.cwahi.net/08/fakturanti.html -Fakturanti z vysokej politiky, kde na faktúre -vypracovanie projektu na predaj a odbyt piva a nealkoholických nápojov za 2 .136.000.-Kčs, figuruje okrem podpisu I. Lexu aj Váš podpis. Je výsmechom ideálom novembra 1989, že ako bývalý bankár z čias socializmu, ste podozrivé praktiky prevádzal ako hlavný vysoký funkcionár Mečiarovho HZDS, ešte v čase keď ste sa s ním spriahol a bolo to pre Vás výhodné.

Na tejto webovej stránke je uverejnené pod názvom: Hlboká sonda do „svedomia“ exprezidenta Michala Kováča http://necenzurovane.cwahi.net/kovac/labus1.html , aj iné mimoriadne závažné svedectvo o ktorom slovenské nesvojprávne média zbabelo mlčia.

Príbuzní nebohého bývalého politického väzňa Emila Labusa, korí sú našimi členmi sa dodnes nedočkali dedičstva, ktoré otcovi Emila Labusa –Valentínovi Labusovi v roku 1924 zanechal gróf Zamoysky. Ešte v čase kedy ste počas bývalého režimu pôsobil v bankovej sfére sa na Vás v dobrej viere obrátila sestra Emila Labusa a odovzdala Vám všetky doklady o prevode dedičstva vo výške 250 000 DM z banky v NSR do ČSSR. Po jej smrti ste si tieto doklady ponechal a dodnes ste ich nevydal pozostalým.

Ako je zrejme z úprimného listu pani Svitanovej, ktorý pripájame v prílohe, všetko nasvedčuje tomu, že kauciu za svojho syna, ktorá prepadla Nemecku, a trovy právnikom ste vyplatil možno aj práve z dedičstva Valentína Labusa. Keby rodina náhodou nevidela dokument týkajúci sa dedičstva v Slovenskej televízii v súvislosti s kauzou Vášho syna, nikdy by si nedovolila Vás obviniť. Tento dokument sa z archívu STV záhadne stratil a rodina sa v súdnom spore nemôže domôcť práva a spravodlivosti, pretože Vy ste „stratil“ pamäť a všetko čo tvrdia, popierate.

Vážený pán Kováč, prešli sme peklom komunistických väzníc a spoznali čo je to lámanie charakterov, zrada a podlosť. Máme dostatok životných skúseností, aby sme rozoznali, či je hodnoverný list zúfalej prostej ženy, ktorá ak niečo vlastní, tak len čistú a jednoduché vieru v Božiu spravodlivosť, alebo slovo človeka, ktorého podpis je na pochybnej faktúre, človeka ktorý vypláca miliónové kaucie a zneužíva prezidentskú právomoc na zakrývanie skutkov svojho syna.

Veríme preto tomuto listu a slovám jednoduchých ľudí, ku ktorým ste sa nezachoval čestne. Je výlučne len Vás a Vašom svedomí, či chcete odísť z tohto sveta bez pocitu viny. Vedzte však, že nad dočasnou svetskou spravodlivosťou je vždy vyššia spravodlivosť, ktorú nemôže nikto z nás smrteľníkov ovplyvniť. Ak ste skutočným kresťanom, ako sa na verejnosti prezentujete, majte na pamäti, že smrť je len ukončením pozemskej cesty a zhodnotením skutkov človeka. Kresťan sa smrti preto nemá báť. Jedine čoho sa má skutočný kresťan báť je večná smrť jeho duše!
                                            

 


Za Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
František Bednár

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|