ProtiPrúdu
Nezávislý internetový spravodaj

V časoch všeobecnej lži je hovorenie pravdy revolučným činom. G. Orwell  
www.prop.sk


Plán na svetovú domináciu

 

 

Ich plán na ovládnutie sveta odhaľuje, že prezident a jeho kabinet plánovali útok na Irak už skôr.
Správu, ktorú objavil Sunday Herald (2) (3) (4) napísala pre Biely dom organizácia PNAC a jej neokonzervatívci.

O kľúčových spojencoch ako Británii sa vyjadruje ako o "najefektívnejších a najspoľahlivejších prostriedkoch zaisťujúcich americké globálne vodcovstvo."

Mierové sily opisuje ako "tie, ktoré si vyžadujú americké vedenie a nie vedenie OSN."

Vyjadruje obavy z Európy ako budúceho možného rivala USA.

Volá po zmene režimu v Číne a zvýšení amerických síl v juhovýchodnej Ázii.

Volá po zriadení "americkej vesmírnej jednotky" za účelom kontroly vesmíru a totálnej kontroly internetu, na zabránenie používania internetu nepriateľom Američanov.

Naznačuje, že napriek vyhrážkam vojny proti Iraku, USA zvažuje výrobu biologických zbraní.

Na Severnú Kóreu, Lýbiu. Sýriu a Irán ukazuje ako na nepriateľské režimy.

Tam Dalyell o PANC povedal:
"Je to odpad pravicových síl preplnených kuracími jastrabmi - mužmi, ktorí nikdy nevideli hrôzy vojny, avšak milujú myšlienku vojny... Je to plán na americké ovládnutie sveta - nový svetový poriadok podľa ich ideálov. Sú to myšlienkové procesy fantastov, ktorí chcú kontrolovať svet. Som zdesený, že britský ministerský predseda má spojenia s ľuďmi, ktorí majú takýto morálny kredit."

Obnovenie americkej obrany - Stratégia, zdroje a východiská pre nové storočie
(Správa Projektu pre Nové americké storočie - Project for New American Century - PNAC, september 2000)
Rebuilding America´s Defences - Strategy, Sources a Recourses for a New Century
(Acrobat Reader)

Tento a mnohé iné dokumenty je možné prezrieť si na samotnej stránke organizácie PNAC - http://www.newamericancentury.org/
Priama adresa dokumentu Rebuilding America´s Defences - http://www.newamericancentury.org/defensenationalsecurity.htm

Projekt pre Nové americké storočie bol založený v roku 1997 a je to nezisková, výuková organizácia, ktorej cieľ je zabezpečiť podporu amerického globálneho vedenia. Prezidentom projektu je William Kristol.

Riaditeľmi sú Robert Kagan, Devon Gaffney, Bruce P. Jackson a John R. Bolton. Gary Schmitt je výkonným riaditeľom.
Ronald Kagan, Gary Schmitt a Thomas Donelly sú spoluautormi.

"...Požadujeme armádu, ktorá je silná a pripravená čeliť súčasným a budúcim výzvam, zahraničnú politiku, ktorá odvážne podporuje americké princípy, národné vedenie, ktoré akceptuje globálnu zodpovednosť Spojených štátov.

"Amerika dnes nemá žiadneho globálneho rivala. Americká stratégia by mala byť namierená na zachovanie a predĺženie svojej výhodnej pozície tak ďaleko do budúcnosti ako je to len možné.!

"Existujú samozrejme relatívne silné štáty, ktoré nesúhlasia so súčasnou situáciou a chceli by ju zmeniť, ak by mohli, smerom, ktorý by ohrozil naše relatívne mierové, prosperujúce a slobodné podmienky, ktorým sa svet dnes teší. Uchovanie súčasnej strategickej situácie si vyžaduje globálnu vojenskú schopnosť dnes a tiež v budúcnosti. Avšak roky obmedzeného vojenského rozpočtu mali za následok erodovanie plánov Pentagonu na udržanie vojenskej prevahy v budúcnosti. S týmto na mysli sme na jar 1998 začali projekt, ktorého účelom bolo preskúmať obranný plán krajiny a jej zdrojov. Vyšli sme z predpokladu, že vojenské schopnosti by mali byť dostatočné na to, aby podporili americkú stratégiu, ktorej cieľom je využiť túto bezprecedentnú príležitosť. Defence Policy Guidance (DPG) v roku 1992 poskytol plán na americkú prevahu, čím zabránil vzostupu veľkého rivala a vytvoril medzinárodný bezpečnostný poriadok založený na amerických princípoch a záujmoch."

"Dnes majú Spojené štáty bezprecedentnú strategickú príležitosť. Nečelia žiadnej bezprostrednej hrozbe, sú požehnané bohatými a silnými spojencami v každom kúte sveta. Nachádzajú sa na počiatkoch najdlhšej ekonomickej expanzie vo svojich dejinách a naše politické a ekonomické princípy sú takmer univerzálne akceptované. Nikdy v dejinách nebol svetový bezpečnostný poriadok tak nápomocný americkým záujmom a ideálom."

"Výzva pre nová storočie je uchovať a podporiť tento "americký mier." (Pax Americana)

"Kým sa vynorí nová mocnosť, Amerika si môže dovoliť oddýchnuť od požiadaviek svetového vodcu. Ako boxer medzi zápasmi, môže Amerika relaxovať a tešiť sa dobrému životu a tento čas využiť na prípravu na ďalšiu veľkú výzvu. Úlohou armády počas studenej vojny bolo zabrániť sovietskej expanzii. Dnešná úloha spočíva v rozšírení "zón demokratického mieru" na odstrašenie nového svetového rivala... 90- te roky boli rokmi "obranného zanedbania." Pre budúceho prezidenta to necháva ohromnú výzvu: musí zvýšiť vojenský rozpočet na uchovanie amerického geopolitického vodcovstva... Spojené štáty si musia ponechať dostatočné sily k tomu, aby mohli rýchlo rozostaviť a vyhrať simultánne vojny veľkého rozsahu. Podobá sa to štandardu "dvoch vojen", ktorý bol základom amerických síl počas posledného desaťročia. Tento štandard však musí byť aktualizovaný o nové reality a potencionálne konflikty."

"Prakticky sa zastavil vývoj bezpečnejších a efektívnejších nukleárnych zbraní. (vývoj dnes ukázal, že tento program sa opäť rozbehol, pozri Tlač, september - prop.sk) Nukleárne zbrane ostávajú kritickým komponentom americkej vojenskej sily... Môže byť volané po redukcii týchto zbraní. Veľkosť a charakter našich nukleárnych zbraní by však nemal byť motivovaný numerickou rovnováhou s Rusmi ale držaním americkej strategickej prevahy. ....udržiavanie a nastolenie pre nás výhodného poriadku vo vitálnych regiónoch v Európe, na Strednom východe a východnej Ázii kladie na americkú armádu jedinečnú zodpovednosť. Táto by teda mala byť tvarovaná konceptom "dvoch veľkých vojen", ktorý bol prijatý ako jadro štatútu superveľmoci na konci Studenej vojny."

"Región (Európa) je stabilným avšak pokračujúca americká prítomnosť pomáha uistiť hlavné európske mocnosti, najmä Nemecko, že USA si ponechávajú v regióne svoje bezpečnostné záujmy. Toto je obzvlášť dôležité vo svetle pohybov smerom k vytvoreniu nezávislej európskej bezpečnostnej "identity". Je dôležité, aby Amerika nebola nahradená EU, čím by zanechala Spojené štáty bez hlasu v otázkach európskej bezpečnosti. "

...zahraničnú politiku, ktorá odvážne a cieľavedome podporuje americké princípy v zahraničí a vedenie, ktoré akceptuje globálne zodpovednosti Spojených štátov.

 

Udržujúc si potrebnú strategickú situáciu, v ktorej sa Spojené štáty dnes nachádzajú si vyžaduje globálnu a dôležitú vojenskú schopnosť dnes a tiež v budúcnosti.

 

Táto správa vychíádza z presvedčenia, že Amerika by si mala udržať a rozšíriť svoju pozíciu globálneho vodcu tým, že udží nadváhu svojich vojenských síl.

 

Kontrola nového "medzinárodného ľudu" ohľadne vesmíru a "cyberspace" (internetu - prop.sk) a vydláždenie cesty na vytvorenie novej vojenskej služby - amerických vesmírnych jednotiek - za účelom kontroly vesmíru.

 

Dnešná úloha je zabezúpečiť a rozšíriť "zóny demokratického mieru" za účelom zabránenia vzniku nového rivala...

 

Prezident USA stojí pred veľkou úlohou: musí zvýšiť výdavky na zbrojenie, aby udržal americké geopolitické vedenie...

Na projekte pracoval tím 27 ľudí. Medzi nimi aj nasledovní:

 • Alvin Bernstein
  National Defense University
 • Eliot Cohen
  Nitze School of Advanced International
  Studies, Johns Hopkins University
 • Devon Gaffney Cross
  Donors' Forum for International Affairs
 • David Epstein
  Office of Secretary of Defense,
  Net Assessment
 • Donald Kagan
  Yale University
 • Fred Kagan
  U. S. Military Academy at West Point
 • Robert Kagan
  Carnegie Endowment for International Peace
 • William Kristol
  The Weekly Standard
 • I. Lewis Libby
  Dechert Price & Rhoads
 • Steve Rosen
  Harvard University
 • Gary Schmitt
  Project for the New American Century
 • Abram Shulsky
  The RAND Corporation
 • Paul Wolfowitz
  Nitze School of Advanced International
  Studies, Johns Hopkins University
 • Dov Zakheim
  System Planning Corporation

Viac informácií a článkov o dokumente na stránkach: