:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Počet obetí Srebrenice: 1919-1923

04.04.2010

 

 

 

Dr. Simic rozbíja dôkazy haagskeho súdu

Dr. Ljubiša Simic, ktorý mal ako patológ a súdny expert úplný prístup k súdnym dôkazom vzťahujúcim sa k „Masakre v Srebrenici“, vedecky preukázal podvod týkajúci sa tejto kauzy; celkový počet obetí, počet popravených, časy a príčiny smrti, to všetko vypovedá o príbehu celkom odlišnom od oficiálneho mýtu.

Historický projekt Srebrenica, mimovládna organizácia so sídlom v Holandsku dávajúca si za cieľ vytvoriť ucelený záznam násilných udalostí v regióne v rokoch 1992-95 ako alternatívu k čiastkovým správam, zorganizovala v spolupráci so belehradským Sabor Dveri diskusiu za okrúhlym stolom v obci Banja Luka. V rámci podujatia odzneli aj výsledky analýzy Dr. Simica, ktorému, ako súdnemu expertovi obhajoby obžalovaných Srbov, boli odovzdané všetky dôkazy, ktoré mala obžaloba v Haagu k dispozícii.

Dôkazný materiál haagskeho tribunálu tvorí 3568 pitevných správ vyhotovených západnými špecialistami (napriek tomu, že všetky odborné činnosti sa vykonali na území Srbskej republiky v Bosne, žiadny srbský odborník, lekársky či iný, nemal povolenie ich čo len sledovať) na pozostatkoch z 13 masových hrobov v okolí 40-50 km mesta Srebrenica.

Počet pitevných správ sa nerovná počtu tiel

Prvá vec, ktorú Dr. Simic považuje za obvyklú mýlku, je názor, že 3568 pitevných správ sa rovná 3568 telám, čo nie je pravda napriek tomu, že haagsky tribunál na tom trvá.
Vychádzajúc z pravidla, že iba 75 a viac percent telesných pozostatkov možno považovať za jedno telo, Dr. Simic zistil, že asi polovica haagskych správ zo Srebrenice sa zakladá iba na niekoľkých kostiach – v mnohých prípadoch len na jednej, občas dokonca nekompletnej – čo, jednoducho povedané, „nemôže predstavovať podklad pre akékoľvek zmysluplné súdne závery“.

V snahe odhadnúť celkový počet tiel v inkriminovaných masových hroboch s prijateľnou presnosťou, Dr. Simic spočítal pravé a ľavé stehenné kosti podľa hypotézy, že stehenné kosti sú jedny z najodolnejších a preto aj najvhodnejších na odhadnutie skutočného počtu tiel. Výsledkom sčítania je 1919 pravých a 1923 ľavých stehenných kostí. Touto analýzou Dr. Simic vyvracia tvrdenia amerického ministerstva zahraničných vecí o 8000 telách v 13 masových hroboch v okolí Srebrenice, ako sa pravidelne uvádza od roku 1995.

Po druhé, súdne dôkazy haagskej obžaloby neobsahujú testy DNA. Vedecky teda nie je možné určiť ani etnickú skupinu ani identitu mŕtvych, okrem skutočnosti, že sa jedná o mužov. Dr. Simic tiež zistil, že väčšina pozostatkov skúmaných odborníkmi z NATO bola v stave, ktorý neumožňuje súdne určiť príčinu smrti. Na základe takýchto dôkazov nie je možné pred súdom hovoriť o zosnulých ako o popravených ani o obetiach vojnových zločinov či masakry.
Podotkol tiež, že mnohé pozostatky vytiahnuté z masových hrobov roku 1996 (menej ako rok po  údajnej masakre v Srebrenici) boli v štádiu úplného rozkladu. Keďže úplný rozklad ľudského tela prebieha 5-10 rokov, stanovenie času smrti týchto osôb na júl 1995 je z vedeckého hľadiska nemožné.

442 popravených neznámej totožnosti

Po preskúmaní všetkých pitevných správ a údajov z Haagu vytvoril Dr. Simic päť skupín, v ktorých prezentuje svoje zistenia:

- Prvá skupina (422 tiel) zahŕňa osoby spútané a/alebo so zaviazanými očami, čo naznačuje popravu.

- Pri 655 telách bolo preukázané zranenie nábojom, avšak čisto na tomto základe nie je možné preukázať, či sa jednalo o popravu, smrť na bojisku alebo samovraždu.

- Pri 477 telách by bolo možné prehlásiť, že sa nejedná o popravených. Prítomnosť šrapnelov a iných kovových úlomkov v telách skôr naznačuje, že smrť nastala na bojisku.

- Pri 411 telách nebolo kvôli ich nekompletnosti možné prehlásiť, či bola smrť zavinená popravou. Keďže v tejto skupine sú aj pozostatky, v ktorých neboli nájdené vôbec žiadne stopy po projektiloch, nie je pri nich dokonca možné určiť ani príčinu smrti.

- Až 44,4 % správ, konkrétne 1583, bolo založených iba na niekoľkých kostiach. Berúc do úvahy fakt, že ľudské telo sa skladá z viac ako 200 kostí, správy v tejto skupine nemajú vôbec žiadnu výpovednú hodnotu. Dokonca ani súdni znalci obžaloby nestanovili pri 92,4% správ v tejto skupine príčinu smrti.

 


http://de-construct.net/?p=9034
Na webovej stránke je možné si stiahnuť kompletnú správu Dr. Simica

Súvisiace:

Srebrenica po 13 rokoch, fakty a mýty

 

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|