:: www.prop.sk
:: ww.protiprudu.info

CITÁTY
 

Podnet

23.08.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

Podnet

doc. JUDr. Ivan Gašparovič, Csc.,
prezident Slovenskej republiky
Hodžovo nám. 1
P.O. Box 128
810 00 Bratislava 1

JUDr. Dobroslav Trnka,
generálny prokurátor SR
Štúrova 2, 812 85 Bratislava

Doc. JUDr. Pavel Kandrač, CSc.
Kancelária verejného ochrancu práv
P. O. Box 1
820 04 Bratislava 24

Ústavný súd Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

Vec: Podnet
Pri spracovávaní „Úvahy o politickom systéme“ (viď prílohy) som dospel k záveru, že zákony ktoré sformovali II. Dôchodkový pilier sú v rozpore so všeobecnými právami občana a funkciami právneho štátu. Nakoľko štát sa dostal do úlohy lúpežníka a organizátora ekonomickej diskriminácie väčšiny občanov SR, obraciam sa na Vás, aby Ste tento stav zodpovedne posúdili a svoju funkciu využili na odstránenie tejto spoločenskej a právnej anomálie.

V Michalovciach 12.8.2010
Andrej Sablič
V písomnej podobe posielam poštou.
Na vedomie: STV a SR – ľudia by mali vedieť o dopadoch II. Dôchodkového piliera na svoje živobytie.
Co: Amnesty International Slovensko a iní.

 


Andrej Slabič

 

© 2003 - 2006 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku| Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768|