:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Politici vo Švédsku nemajú žiadne výhody

25.09.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 
Švédi nemajú veľké nároky, pokiaľ ide o luxus a bohatstvo a to platí aj pre
švédskych politikov, ktorí sú integrálnou a aktívnou súčasťou populácie.  Už veľmi skoro, viac než pred sto rokmi, mierila sociálna štruktúra Švédska smerom k takej sociálnej organizácii života, kde by členovia komunity mali rovnocenné sociálne postavenie. 

Sociálna rovnosť bola a stále je hlavným cieľom politickej a sociálnej organizácie vo Švédsku.  To je príčinou, že politici, dokonca aj ministri, neočakávajú výnimočné, špeciálne výhody.  
Ministri aj na najvyšších postoch v mnohých prípadoch cestujú tým istým autobusom, vlakom alebo metrom ako obyčajní občania.  Od každého sa očakáva, že bude používať verejnú dopravu a všeobecne, že si bude prať svoje šaty, upratovať svoj dom, nakupovať a to sa týka aj politikov, ministrov a poslancov.  Keď niektorý z politikov alebo ministrov využije situáciu a svoje politické kontakty a snaží sa, napríklad, získať lepší byt v strede mesta, je isté, že sa vo funkcii dlho neudrží. 

Sociálny tlak a tlač sa už o to postará.  Prirodzene, mnohí ministri, ako aj iní občania, môžu mať súkromné autá a žiť v pohodlných domoch, ktorí si však takmer bez výnimky kúpia na pôžičku z banky a splatia ich svojou celoživotnou prácou.  

Švédsko bolo začiatkom 19. storočia chudobnou poľnohospodárskou krajinou, ktorá sa vtedy len pomaly industrializovala.  Keď v roku 1911 vznikli odbory, tie prišli s presadzovaním práva žien voliť a v roku 1920 aj s požiadavkami na sociálne  reformy v súvislosti so zdravotníctvom, bývaním, atď.  To postupne vyústilo do situácie, že dnes si politici musia sami prať svoje prádlo v práčovniach, inštalovaných v obytných domoch, kde bývajú alebo v práčkach vo svojich domoch, pretože vo Švédsku dnes už neexistuje žiadne domáce služobníctvo.  Tak veru.  

Švédski poslanci nemajú k dispozícii vodičov, ani žiadnych poradcov.  Mnohí z nich žijú len v malom byte a spia na rozkladacej posteli alebo nocujú vo svojej kancelárii v parlamente.  V parlamente majú svojich zástupcov rôzne strany a regióny zo všetkých kútov krajiny a mnohí z nich nemajú v Stockholme žiadnych priateľov, svoj vlastný byt alebo ubytovanie, preto majú v kancelárii pohodlný gauč, aby v nich mohli aj prenocovať.  Keďže všetci majú dobrý plat, nemali by mať ťažkosti cez víkend vycestovať za svojou rodinou vo vzdialených oblastiach, čo väčšina z nich aj robí.   A pokiaľ ide o zvláštne výhody, tak na to zabudnite, pretože tu, vo Švédsku, nič také neexistuje.  

 


(krátené)
Anna Malm: "In Sweden, politicians are without perks"  
http://english.pravda.ru/world/europe/15-09-2010/114912-sweden_politicians_perks-0/  

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|