:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Pravda o piatich Kubáncoch

rubrika: bez prekladu 2008

 

 

 

Kuba má, na rozdiel od mnohých iných krajín, unikátny postoj k svojim bývalým občanom - emigrantom, špeciálne k emigrantom v USA. Štvťročník Correo de Cuba, vydávaný v spolupráci s kubánskou emigrantskou komunitou v diaspóre, poskytuje kontinuálne obraz o vzťahoch medzi materskou krajinou a jej bývalými občanmi žijúcimi teraz v Spojených štátoch amerických. Písali sme o nich aj v januárovom čísle nášho Spravodajcu.

Všade na svete ľudia opúšťali a opúšťajú svoju vlasť z rôznych dôvodov a hľadajú iné destinácie pre svoj ďalší život. USA sú cieľovou krajinou pre ľudí takmer z celého sveta. Aj státisíce Slovákov našlo v USA, ale aj na iných kontinentoch, svoju druhú vlasť. Ich vzťah k materskej vlasti je rôzny, ale prevažne je tento vzťah srdečný a vrelý, nezabudli na putá, ktoré ich k nej viažu a nedopustia, aby ju niekto znevažoval. Je vecou materskej krajiny, aby im tento vzťah príslušne odplatila, napr. aj uľahčením styku s rodinami.

Sú samozrejme jedinci, ktorých vzťah má opačný charakter, prevláda v ňom nevraživosť a urobia si z tohto aj biznis.
V USA teraz žije cca 1,5 milióna kubánskych emigrantov, z toho takmer 2/3 (asi 990 tisíc) ich žije na Floride. Na jednej strane tieto čísla môžu vyvolávať údiv, na druhej strane zobrazujú postoj abrax kubánskej vlády k emigrácii svojich občanov, ktorí sa rozhodli žiť v inej krajine. Existuje totiž aj oficiálny dohovor medzi vládou USA a kubánskou vládou o možnom vysťahovaní 25 000 kubánskych občanov ročne do USA. Ak sa toto číslo nedodržujeme to vždy z dôvodov prieťahov pri udeľovaní víz zo strany USA. Dôvody odchodov môžu byť rôzne. Rodinné, pracovné, vidina ľahšieho života a iste aj politické.

Globalizovaná svetová propaganda však iba kubánskym občanom, ktorí sa rozhodli žiť v inej krajine, chce slovu emigrant nasilu vtlačiť akýsi pejoratívny prívlastok. Je tomu tak preto, že ultrapravicová časť emigrácie sa správa nepriateľsky voči svojej materskej vlasti - správa sa tak, ako sa nespráva v podstate žiadna iná inonárodná komunita trvalo žijúca v USA.

Ultrapavicové militantné skupiny emigrantov spojené s Batistom sa už od víťazstva Revolúcie všemožne snažia rôznymi formami narušiť občiansky a hospodársky život krajiny a masívnou propagandou dosiahnuť, aby realita kubánskeho života bola v očiach svetovej verejnej mienky maximálne deformovaná. Metódami ich práce sú bojová činnosť (Playa Giron), diverzná činnosť (bomby v hoteloch, atentát na lietadlo so 73 cestujúcimi), príprava vrážd a vraždy kubánskych funkcionárov v zahraničí aj na Kube, (len na Fidela Castra bolo pripravených vyše 100 atentátov), rozširovanie infekcií u ľudí a zvierat, sabotáže v priemyselných objektoch a v poľnohospodárstve a pod.

Treba však vidieť aj skutočnosť, že čim militantnejšie je ich konanie voči Kube, tým viac rastie nesúhlas ostatných kubánskych emigrantov s takýmito aktivitami, pretože títo sa naopak snažia prispieť svojim dielom k urovnaniu vzťahov medzi Kubou a USA. Je známy napr. ich negatívny postoj k reštrikciám Spojených štátov v prípade obmedzenia návštev ich rodín na Kube.

Vláda USA však nemá záujem na zlepšení vzťahov s Kubou a vynakladá obrovské prostriedky na rôzne protikubánske akcie (viď Bushov plán na ovládnutie Kuby, ktorý počíta s výdavkami 80 miliónov USD na podvratnú činnosť pre roky 2007 a 2008 a s jeho zvýšením od roku 2009 o 20 miliónov, ďalších 35 miliónov pre Rádio Marti a TV Marti a 8 miliónov pre program USAID, ktorá je organizovaná CIA a miamskými militantnými skupinami).

V rámci celosvetového boja proti terorizmu a v snahe odhaliť a eliminovať pripravované akcie týchto skupín proti Kube, boli zo strany Kuby podniknuté opatrenia na objasnenie podhubia ich činnosti, ako aj zistenia ich ďalších plánov. Tak by sa boli odhalili aj konkrétni iniciátori a podporovatelia, ktorí túto činnosť organizujú a financujú.

V rámci tejto obrannej stratégie suverénnej krajiny sa päť kubánskych vlastencov -Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labaňino Salazar a René González Sehweret - odhodlalo infiltrovať do uvedených militantných organizácií v Miami. Ak by bola táto misia úspešná, svet by sa bol dozvedel podrobnosti o ich teroristických plánoch voči Kube.

Nestalo sa tak, pretože neostala nečinná ani FBI, ktorá skupinu PIATICH po zrade v septembri 1998 dešifrovala a následne zatkla. Protikubánske kruhy jasali a následne rozpútali propagandistickú kampaň - označujúc skupinu PIATICH za teroristov a nebezpečných nepriateľov severoamerickej spoločnosti so snahou vyvíjať nátlak na verejnú mienku a americkú justíciu. V tejto atmosfére bol v Miami pripravovaný súdny proces, pričom ani ich advokátom nebolo umožnené oboznámiť sa podrobne so všetkou dokumentáciou, ktorá bola v uvedenej kauze predložená.

Väzneným nebola umožnená ani normálna ľudská komunikácia so svojimi rodinami na Kube. Súd vyhovel návrhu obžaloby a po siedmych mesiacoch ich, ako agentov cudzej krajiny - za konšpiráciu na prípravu vraždy, na vykonanie špionáže a na uskutočnenie zločinu proti Spojeným štátom - odsúdil na desiatky rokov, dokonca na niekoľkonásobné doživotné väzenie. Po vynesení rozsudku boli uväznení v rôznych väzniciach -v samotkách a s vysokým stupňom ostrahy, čo sú veľmi ťažké podmienky na prežitie.

Napriek tomu, že sa ihneď po vynesení rozsudku proti nemu odvolali s poukázaním na svoju nevinu, dodnes pokračuje ich neúspešný boj na amerických apelačných súdoch. Taktiež bola predložená žiadosť, aby súdny proces, ktorý sa konal v Miami v podmienkach hlbokej nevraživosti proti obžalovaným, bol anulovaný a preložený do iného mesta. Traja sudcovia, ktorí boli určení na zaujatie stanoviska k tejto žiadosti, akceptovali predložené argumenty.

Tento súd okrem iného konštatoval nasledovné: "uznáva argumenty obhajoby, vzťahujúce sa na akcie teroristov proti Kube" a ďalej „dôkazy dali podnet, aby boli prijaté na prerokovanie tajné aktivity nielen obvinených, ale aj viacerých kubánskych skupín v exile a ich polovojenské operácie, ktoré rozvíjajú v oblasti Miami" a ešte je zrejmé, že tieto skupiny môžu spôsobiť ujmu sudcom, ktorí vynesú, z ich pohľadu nevýhodný, rozrozsudok" - a vymenúva skupiny, ktoré sa na tejto činnosti podieľajú. Sú to najmä: Alpha 66, Brigáda 2506, Hermanos al rescate atď.

Uvedené argumenty neboli nič platné, pretože prevažná časť pléna toho istého súdu rozhodla o zamietnutí požiadavky na uskutočnenie nového súdu mimo územia Miami. Pretože ich vina, v zmysle obžaloby, nebola dostatočne zdôvodnená a preukázaná, odvolávacie súdne procesy sa odďaľujú a neľudské podmienky väznenia pokračujú, zdvihla sa celosvetová vlna solidarity s požiadavkou urýchlenej revízie súdneho procesu, aby mohli byť oslobodení a vrátiť sa k svojim rodinám. V mnohých štátoch sveta boli zriadené „Výbory na obranu PIATICH". Vyše 600 významných nositeľov Nobelovej ceny, svetových spisovateľov, politikov, vedcov, umelcov, hercova pod. podpísalo petíciu adresovanú vláde Spojených štátov so žiadosťou o ich oslobodenie.

Spoločnosť priateľov Kuby na Slovensku už niekoľkokrát vyjadrila svoj protest proti nespravodlivému väzneniu piatich kubánskych vlastencov. Odsudzuje najmä spôsob súdneho procesu a hrubé porušovanie ich zákonných a ľudských práv od okamžiku ich zadržania a počas väznenia, najmä vo vzťahu k ich rodinným príslušníkom, ktorí nemajú možnosť ich pravidelne navštevovať. Naše kluby listami adresovanými na piatich väzňov vyjadrili im svoju solidaritu a povzbudzovali ich k trpezlivosti a vytrvalosti, nakoľko sme presvedčení, že pravda nakoniec zvíťazí a budú prepustení. Pre informáciu širokej verejnosti sme vydali brožúrku 'Neuveriteľná história piatich mužov uväznených v Spojených štátoch amerických, ktorí bojujú proti terorizmu", kde sú uvedené všetky detaily tohto prípadu.

Denne prichádzajú z celého sveta správy o protestných akciách proti ich väzneniu a za ich oslobodenie. Dokonca dňa 10. septembra 200713 primátorov Kalifornie odoslalo Štátnemu departamentu list so žiadosťou o udelenie víz manželke Gerarda Gonzaleza, ktorý sa nachádza vo väznici Victorville (Kalifornia) a manželke Reneho Gonzaleza, ktorý sa nachádza vo väznici Marianna (Florida), kecľže tieto nemohli navštíviť svojich manželov už deväť, resp.sedem rokov.V liste sa uvádza, že "primátori kalifornských miest nevidia dôvod, prečo by sa tieto rodiny nemohli navštevovať". A ďalej: Všetci piati Kubánci boli odsúdení za to, že pozorovali kubánsko-amerických extrémistov pôsobiacich v Miami zapletených do teroristických činov proti Kube". V týchto momentoch prebieha apelačný proces a neexistuje dôvod, aby im bola odmietnutá návšteva.
Kópie listu boli zaslané ministerke zahraničných vecí Condolezze Riceovej, budúcecemu generálnemu prokurátorovi Paul D. Clementovi, senátorkám za Kaliforniu Diane Feinsteinovej a Barbare Boxerovej a predsedníčke Dolnej snemovne Kongresu Nancy Pelosi.

Z posledných správ je zrejmé, že americká vládna administratíva sa snaží všetky protesty medzinárodného hnutia proti ich väzneniu ignorovať, a preto budeme spoločne s medzinárodným hnutím v našom úsilí pokračovať až do ich oslobodenia.
Z uvedeného dôvodu sa pripájame k celosvetovému hnutiu, ktoré v dňoch 8.septembra až 12. októbra t.r. bude svojimi akciami protestovať proti im udeleným trestom a ich väzneniu.

 


Stanislav Igor Simončič

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|