:: www.prop.sk
:: ww.protiprudu.info

CITÁTY
 

Prológ k úvahe občana o politickom systéme

01.08.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

Motto:
„Sloboda je prázdny prízrak, keď trieda môže beztrestne moriť triedu. Majetok úžerníkov je vari cennejší ako ľudský život?"
Jacques Roux – chudobný kňaz, ktorý tieto slova
vyslovil 25.júna 1793, z tribúny Konventu


Som radovým občanom tohoto štátu, som teda jeho základnou sociálnou jednotkou (ZSJ) na ktorej tento štát vraj stojí a padá. Je nás takmer 5,5 milióna ale nie všetci máme čas, podmienky a vzdelanie na sebauvedomenie. Mne táto spoločnosť také podmienky vytvorila a preto z času na čas rozmýšľam a píšem nie o sebe ale o ZSJ, o jej poznaní, o reálnej slobode, o živote. Základom toho čo nás ako ZSJ spája i rozdeľuje sú naše sociálne teda ekonomické väzby. Z uvedeného dôvodu som sa preto doposiaľ venoval predovšetkým ekonomike a jej dopadu na ZSJ.

V roku 1988 som protestoval proti poštátneniu nášho spoločného majetku v predtuche, že dôjde k jeho rozkradnutiu. Neuspel som vtedy, neuspel som (mimo iného) ani u prezidenta Havla a neuspel som ani na súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Najväčšia lúpež voči ZSJ v histórii sa rozbehla a prebieha dodnes.

Keď sa pripravovalo zriadenie II. Dôchodkového piliera protestoval som znovu v predtuche (či lepšie po zrelej ekonomickej úvahe) o negatívnych následkoch na ZSJ a znovu bezúspešne. II. Pilier, druhá (po privatizácii) najväčšia ekonomická hlúposť, tak dopadla na Slovenský ľud! Toto sú jej následky:

Účastníci II. Piliera si sporia na dôchodok v súčasnosti vo výške 776000.- tis. EUR ročne. Tieto prostriedky chýbajú v I. Pilieri a tak štát musí v tejto výške dotovať I. Pilier (sociálnu poisťovňu). Ak by štátu padali tieto prostriedky „z neba“ bol by som ticho, ale tomu tak nie je. Štát každému občanovi (vrátane deti a dôchodcov) z jeho účtu na spoločnom majetku v tomto roku odpíše 150.- EUR (776000 tis. EUR / 5412 tis. občanov) a cez sociálnu poisťovňu vyplatí dôchodcom. Táto čiastka sa v priebehu 20 rokov zvýši asi na dvojnásobok aby po ďalších 20 rokoch sa blížila k nule. Nie je pritom podstatné či ten odpis bol z podielu na majetku ktorý bol rozpredaný, či o toľko sa zvýšili dane alebo si SR požičala. Toto sa týka každého občana (detí, pracujúcich, dôchodcov ale aj stúpencov II. Piliera).

Poznámka: Polopatistický povedané občan teda aj dieťa, dôchodca, študent dostane (ak sa štát nezadlží alebo nerozpredá spoločný majetok) cez spoločenskú spotrebu (lieky, vzdelanie, zdravotná starostlivosť, zvýšenie daní a pod.) o 150 EUR (4500 SK) v tomto roku zo spoločenskej produkcie menej. Alebo ešte ináč denne príde ZSJ o liter mlieka či slušný peceň chleba (42 centov).

Tento stav potrvá minimálne 40 rokov, pričom priemerný ročný náklad občana na konečné sformovanie II. Piliera sa v priemere zvýši na cca 1,25 násobok. Každý občan takto príde o majetok
ktorý mu spravuje štát v súčasných cenách v cca hodnote (150x1,25x40) 7500.- EUR (226000.- Sk). Vo výpočte nie sú zahrnuté úroky či dividendy. Ak by spoločnosť si na tento účel peniaze požičiavala potom len pri 2% úroku strata na majetku občana sa zvýši o ďalších 3000 EUR a celková strata na 10500.- EUR (316000.- Sk – jedná garsónka alebo trojizbový byt pre 4 člennú rodinu). Ide o hrubé počty z mne dostupných podkladov. Nová vláda by však mala podať občanom podrobnú analýzu o následkoch o ktorých nikto pri formovaní II. Piliera nehovoril a nehovorí ani dnes.

Aké poznanie z týchto dvoch najväčších lúpeži voči ZSJ plynie

Súčasní ekonomický „experti“ delia ekonómiu na makro a mikro ekonómiu. Neviem či je to preto, že sú nekompetentní alebo takto si pripravujú podmienky na pohodlné šafárenie s majetkom tohoto
národa. Ekonomika slovenského ľudu je totiž len jedna a je to sumár osobného a spoločenského (v terajšej dobe štátneho) kapitálu! Ak štát má dlh, tak tento dlh sa rozpočítava na jednotlivcov. O tejto
skutočnosti sme pred voľbami mnohokrát počuli a teda tomu rozumie každý občan a teda aj pravicový ekonómovia. Už menej sa hovorí aký majetok Slovenského ľudu spravuje štát (teda nielen fiškálneho ale majetku celkom!!!) a koľko z neho rozpredal či lepšie povedané rozhajdákal.

Bolo by namieste aby vláda pravidelne predkladala národu stav majetku ktorý spravuje (za socializmu sa to robilo), prepočítaný na jednotlivého občana. Len tak budeme vedieť ako hospodáril
s naším kapitálom Dzurinda, Fico či nová vláda. Nuž a samozrejme tento odpočet by mal podliehať prísnemu auditu.

Poznámka: Dzurinda nemusel požičiavať lebo rozpredal, Fico požičiaval ale nerozpredával, avšak nikto nevedel pred voľbami kto z nich hospodáril rozumnejšie, pretože občan žiadnu súvahu nevidel. Nuž a nová vláda bude vyzerať asi lepšie lebo si nepožičia ale rozpredá ďalší majetok. K čomu som po tejto úvahe dospel?

Zbytočne sa ja trápim a analyzujem ekonomické základy nášho spoločného domu, zbytočne predkladám v mene ZSJ protesty či návrhy, keď do nich cez deravú politickú strechu tečie znovu a
znovu. Naviac ZSJ je u nás len hračkou počas volieb a lacnou pracovnou silou ale ináč obyčajný „pes“ ktorého hlas do „neba“ sa nedostane. Nuž a tak mi neostáva nič iné ako sa nabudúce pozrieť
na našu strechu, teda na politický systém!

 


V Michalovciach 29.7.2010
Andrej Sablič

 

© 2003 - 2006 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku| Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768|