:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Roma Krisi - tradičný súd pre riešenie konfliktu Rómov

03.10.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 

Roma Krisi je tradičný súd pre riešenie konfliktu v prostredí Rómov. Pojem má grécky pôvod a súd ako taký je kľúčovou inštitúciou na presadzovanie rómskeho zákonníka. Funguje ako súdny orgán Rómov, v záujme, aby sa presadila súdržnosť komunity a jej vnútorná rovnováha. Veľa neobvyklých otázok v živote Rómov je riešených neformálne, prostredníctvom zapojenia ďalších členov z miestnych komunít. Ak sa však strany nevedia dohodnúť a problém zostáva nevyriešený, potom je zvolaná Krisi ako formálny nástroj na riešenie sporov.

V minulosti členom rómskeho súdu smeli byť a dokonca i vystupovať pred ním len ženatí muži. Len oni mali možnosť argumentovať, predkladať dôkazy na Krisi v záujme žien a slobodných mužov. Dnes sa už bežne stáva, že pred súdom vystupuje žena ako jedna z konfliktných strán, alebo ako svedok, ba niekde, napríklad v USA, ženy začali byť už aj sudkyňami – krisnitorkami.
Počas Romani kris sa diskusie vedú zásadne iba v rómskom jazyku, pričom sa využívajú výrazy inak nepoužívané v bežnej reči. Vzhľadom k tomu, že neexistuje absolútna pravda a každá strana má svoju vlastnú pravdu, rómsky súd sa usiluje predovšetkým o obnovenie vzájomného rešpektu medzi zúčastnenými stranami. Pritom sa ukladajú pokuty – glab?, ktorú hradí vinník. Ten zvykne byť často uznaný marie – za „nečistého“ a na určitú dobu vyhnaný – shudine/chhudine – zo spoločenstva. Zvyčajne na čas, kým vinník nezaplatí pokutu, alebo dovtedy, kým sa obnoví pôvodný stav veci.
Najextrémnejším trestom je, ak je človek vyhlásený za marie natrvalo, a tak naveky vyradený z rómskej komunity, čím Róm získa desivý osud medzi Rómami. Vyplatené pokuty sú zvyčajne odovzdávané chudobným Rómom. Trest môže zahŕňať aj neplatenú prácu pre miestne rómske komunity. Rozhodnutie Kris sú konečné, lebo nie sú k dispozícii žiadne vyššie rómske súdy. Morálny tlak rómskej komunity zabezpečuje ich dodržiavanie.
Hoci sa to zdá byť neuveriteľné, ale Róma kris stále existuje a podnes má veľkú váhu. Je súborom pravidiel, ktoré do života Rómov implementujú predovšetkým starší a múdri. Rozhodcovia, ktorých rozhodnutia sú automaticky prijímané a implementované do každodenného života dotknutých strán.

Jeden zo starších, múdrych
Kým slovenské súdnictvo začalo iba v ostatných rokoch využívať mediáciu ako mimosúdny spôsob urovnávania sporov, Rómsky súd Romani kris, ktorý pôsobí pri rómskej únii IRU, plní úlohu mimosúdneho zmierovateľa od nepamäti.

„Veľmi ma hnevá, keď sa rómski lídri urazia na vyjadrenia majority. Keď sa zlostia, ako sa opovažujú vyjadriť svoju mienku o Rómoch, ako si dovolia kritizovať ich. Na všetky úvahy alebo pripomienky majú naporúdzi slová – ,žijeme predsa v demokratickom štáte‘. Ako rómska komunita by sme si mali uvedomiť, že existujú zákony, ktoré treba dodržiavať vždy. Nie len vtedy, kedy nám to vyhovuje.“

Jozef Konty, 55-ročný prezident olašských Rómov na Slovensku, žije v Štúrove. Je jedným zo siedmich sudcov Romani kris – Rómskeho súdu, ktorý pôsobí pri Rómskej únii IRU. Jozef Konty je členom spomínaného rómskeho súdu už dvanásť rokov. Ako sám hovorí, u olašských Rómov sa dodržiavanie tradícií berie prísne. Podnes výrazne ovplyvňujú život olašských Rómov na Slovensku i inde vo svete. Problémy v obci rieši vajda. Medzinárodný Rómsky súd je najvyššou súdnou inštanciou a rieši závažné problémy, veľmi často obchodného charakteru. Ako v jednom z ostatných prípadov, ktorý sa riešil vo Švédsku a stranami v spore bol Nemec a Nór. Obchodné záležitosti o výške pol milióna eur komplikoval fakt, že uniesli dievčinu, alebo ináč povedané – ušli mladí a dievča bolo maloleté. Do problémov bola zainteresovaná polícia, obe strany sa vyhrážali.

Rešpektuje a uplatňuje sa toto právo aj na celom území Slovenska?
Na východe Slovenska, v osadách sa toto právo, žiaľ, neuplatňuje a ani nerešpektuje. A je to škoda, lebo rómske právo je odvodené od Desatora – od Desiatich Božích prikázaní. Vytvára mantinely, ktoré by človek nemal prekročiť. Rómsky súd je autoritou. Jeho rozhodnutie musia obe strany sporu rešpektovať.

Ako sa stane človek sudcom rómskeho súdu? Aké musí mať vlastnosti? Od koľkých rokov smie byť sudcom?
Sudcom sa človek môže stať po dosiahnutí veku 30-tich rokov. V prvom rade musí byť zvolený za vajdu a za druhé – musí byť nominovaný za krajského vajdu. Z nich je vybratých päť ľudí z celého Slovenska. Príkladom môže byť aj slovenské súdnictvo ako okresné, krajské a to najvyššie. Až potom môže človek kandidovať na členstvo medzinárodného rómskeho súdu Romani krisi.

Sudcovia podľa Vášho rozprávania veľa cestujú. Prepláca Vám niekto výlohy spojené s cestovaním, alebo si sudcovia cestovanie hradia sami?
Ak je rómsky sudca pozvaný na medzinárodný rómsky súd, sú mu preplácané všetky finančné výdavky.

Je post sudcu dedičný?
Môže a nemusí byť.

Sú nejaké pevné termíny, kedy sa koná Kris, alebo neviete, kedy a kde ten budúci bude?
Termíny nie sú, ale už napríklad vieme, že v blízkej budúcnosti sa uskutočnia dva, v Nórsku a v Nemecku. Dátum ešte nie je presne určený.

„Mnohí Rómovia sa oháňajú ľudskými právami. A ja sa pýtam, ako chceme riešiť ľudské práva detí, čo vyrastajú v chudobe, veľmi zlých hygienických podmienkach? Bez možnosti rastu a nádeje na lepší život? Ľudia, ktorí majú veľa detí, nad svoje možnosti, by si mali uvedomiť, že deti treba vychovávať v ľudských podmienkach. A tých rodičov, ktorí k tomuto uvedomeniu nevedia sami dospieť, by sme mali k nemu doviesť.“

Z počutia viem, že v prípade rómskeho súdu dôležitú úlohu zohráva prísaha. Vraj sa zvykne prisahať na svätý obrázok. V niektorých miestach sa prísaha skladá dokonca v chráme. Povedzte nám, prosím niečo o tom.
Áno, je to veľmi podobné prísahe na bibliu v Amerike.

Uplatňuje sa aj dnes v minulosti tak obávané vylúčenie človeka z komunity? Čo vlastne znamená?
Vylúčenie z rómskej komunity znamená, že človek sa ocitne vo svete sám. Ako keby bol nakazený. Nesmie inému Rómovi podať ruku, jesť s iným Rómom, rozprávať. Výnimkou je zmiernenie trestu len v prípade úmrtia blízkeho človeka.

Akým jazykom sa na medzinárodnom súde dorozumievate?
Na svete je olašských Rómov veľmi málo. Sú to lovári – kočovníci. Dohovoria sa spolu na celom svete, lebo naša reč je stará a predovšetkým pôvodná. Nepriberá cudzie slová. Dnes už nie je tajomstvom, že pôvod Rómov je v Indii. Odkiaľ sa vydali po svete rôznymi cestami. Olašskí Rómovia rátajú do desať ako Turci.

Znamená to azda, že tak ako reč, ani olašskí Rómovia sa nemenia? Nevyvíjajú?
Žiaľ, zmenili sa aj olašskí Rómovia. Skazila ich demokracia.

„Možno sa mi ujde veľká kritika za moje slová, ale ja viem, že ak sa rozhodnem chovať nejaké zvieratá, je mojou povinnosťou zabezpečiť im vhodné podmienky. V opačnom prípade budem musieť niesť následky. To hovoríme o zvieratách! A kde sú deti ako ľudské bytosti? Kde sú ich podmienky, zákonné práva, možnosti a ľudská dostojnosť?“

Akí sú podľa Vás olašskí Rómovia? Ako by ste ich charakterizovali?
S olašskými Rómami sa odjakživa spája zlato. Dedilo sa z otca na syna, vždy bolo po ruke. Kam kočovník prišiel, tam malo svoju cenu. Olašskí Rómovia majú radi zlato, ale aj ostré, živé farby.

Ste otcom dvoch dnes už dospelých detí. Povedzte nám niečo o nich.
Syn Dávid skončil v Amerike vysokú školu, dcéra Channel dokončila strednú a ide študovať na vysokú. Ekonómiu.

Vaša manželka je nerómka…
Gražina pochádza z Gdaňska v Poľsku.

Povedzte, prosím, ktoré hodnoty sú pre Vás najdôležitejšie?
Sloboda, rodina. A zdravie.

Chudoba. Je príznačná pre rómske osady. Ako by sa podľa Vás s ňou malo bojovať?
Pomoc sa nedostáva k tým, ktorí ju potrebujú. A, žiaľ, ani mnohí Rómovia si neuvedomujú základné: keď nemáš peniaze, nemôžeš mať viac detí. Lebo ich neuživíš. Nevychováš! Na druhej strane sa však pýtam, ako je možné, že v demokratickej krajine má chudobný človek na sociálke nárok na peniaze, z ktorých jednoducho nemôže vyžiť…
Hovorím, že človek musí niesť zodpovednosť za svoje skutky, ale jedným dychom dodávam, že chápem aj vetu: Ak moje dieťa bude hladovať – pôjdem kradnúť! Mafiánske praktiky, úžerníctvo, spôsobujú, že sa mnoho chudobných ocitá v situácii, ktorú sami nevedia a ani nedokážu riešiť.
A ani to nebudú vedieť, kým nepochopia, že jedinou cestou je cesta vzdelávania sa. Preto by sa malo viac úsilia vyvinúť na to, aby rómski rodičia zabezpečili svojim deťom vzdelanie. A tam, kde to rodičia nedokážu, alebo si neuvedomujú dôležitosť vzdelania pre svoje deti, by mal zasiahnuť štát. Možno formou internátnych škôl.

 


čp

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|