:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Sex a Židia 

05.09.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 

 
"Začni tým, že zapochybuješ o tom, čo predpokladáš.  Tie predpoklady, to sú tvoje okná do sveta.  Z času na čas ich vyčisti, inak sa dnu nedostane svetlo."  
Alan Alda  

...Viktória, Ty si to možno neuvedomnuješ, ale smutným faktom je, že vďaka ťažkým ekonomickým podmienkam Židov v minulých storočiach, mnohé židovské dievčatá boli nútené dať sa na prostitúciu.  Vo všetkých veľkých európskych mestách bolo vždy
možno nájsť istý typ prostitútky, ktorá vyzerala exoticky a semi-ázijsky.  Vždy išlo o Židovku a tá bola veľmi žiadaná.  Výraz "Židovka" sa pôvodne dostal do jazyka ako voľne viazaný synonym pre "židovskú prostitútku".  

Keď Baudelaire napísal báseň o parížskej prostitútke, s ktorou práve strávil noc, hovorí o nej jednoducho ako o "Židovke".  To stačilo, aby bola identifikovaná ako prostitútka.  "Une nuit que j`étais prés d`une affreuse Juive..." (jednej noci, keď som ležal pri strašnej Židovke...).  

Keď Keats v nepublikovanej časti básni, citovanej v súkromnom liste (1819) spomína židovskú prostitútku, on tie ženy nenazýva "prostitútkami", ale len jednoducho "Židovky".  Prečo?  Pretože toľké Židovky boli prostitútky, že tieto dva výrazy významovo doslova splynuli.  "Nor in obscuréd purlieus would he seek / For curléd
Jewesses, with ankles neat, / Who, as they walk abroad, make tinkling with their feet."  Keats má na mysli typickú Židovku s "kučeravými" prstencami.  Často uvádza, že v minulých érach zvykli nosiť prostitútky na členkoch zvončeky, aby tak ohlasovali svoj príchod.  Dokonca aj v starovekej Indii patrili také zvončeky k
výbave prostitútky.  

Viktória, píšeš, že si Židovkou len napoly a že Tvoja rodina pochádza pôvodne z Ukrajiny.  A vieš Ty, že Odesa, štvrté najväčšie ukrajinské mesto, bolo kedysi vábidlom pre milovníkov prostitútok z celej Európy?  To mesto bolo známe svojimi
prepychovými nevestincami a všetkým tým nevestincom kraľovali židovské "madam", ktoré same boli prv prostitútkami.  Čo sa týka dievčat, pracujúcich v nevestincoch, aj tie mali zväčša židovský pôvod.  Tieto dievčatá pre potešenie, známe svojimi zvádzacími schopnosťami, nazývali jednoducho "Židovky".  

Židovská prostitúcia prekvitala aj v Rakúsko-Uhorsku.  Nevestince riadili židovské zadovažovateľky, lákajúce kresťanské a židovské devy na život prostitúcie.  Jedna židovská "madam" bola známa ako "Sára, čo má šťastie" a to preto, že "mala štastie" a podarilo sa jej založiť lukratívny obchod s dievčatami z Maďarska.  Maďarské
dievčatá sa považovali za sexy.  Mali zväčša čierne oči s dlhými riasami a exotické vysoké lícne kosti, ktoré sa toľkým mužom tak páčia.  V krátkosti, tento židovský výzor možno vidieť aj v hollywodskych filmoch vo forme "osudovej ženy", známej aj
ako "Vamp" (zvodnica, koketa).  

V roku 1892 došlo k smutne známemu súdnemu pojednávaniu v Lembergu, kde čelilo obvineniu z navádzania na prostitúciu 27 zadovažovateliek.  Všetky obvinené boli Židovky.  Hovorí sa, že pojednávanie budilo veľkú pozornosť aj preto, lebo ho
označovali za "veľké hody pre antisemitov.  

"Hlavnou pomôckou zadovažovateliek bol židovský obrad `stillah čuppah`.  Išlo o židovský náboženský sobášny obrad, ktorý však nemal žiadnu civilnú platnosť.  Dievča, ktoré zamýšľali uniesť, tým obradom presvedčili, že sa vydáva a bude mať práva manželky; až neskôr prišlo na to, že nemá žiadne legálne práva.  Do nevestincov takto dostali bezpočetné dievčatá židovského pôvodu."  

Vidíš, Viktória, čo sa tu deje?  Obrovský počet nevinných dievčat židovského pôvodu trikom nalákali na život prostitúcie rodní Židia.  Ich vlastná rasa ich trikom nalákala a potom nesvedomito predala dolu riekou.  To mi pripomína židovských rabínov, ktorí pripravili matku Normana Finkelsteina o reparácie za holokaust, na
ktoré mala nárok.   Toto sú fakty, Viktória.  Toto je pravda.  Môžeš tej pravde odporovať, keď chceš, ale tá v konečnom dôsledku zvíťazí.  Namiesto aby si ma obviňovala z antisemitizmu, ak na základe týchto dobre známych historických údajov dochádzam k očividným záverom, mala by si sa radšej vysporiadať s faktom, že väčšina obyčajných Židov, to sú len zavedené obete organizovaného židovstva.  Ja nekritizujem tých obyčajných
Židov; kritizujem či odsudzujem rabínov a ideológov, ktorí ich kontrolujú: pánov bábkovodičov alebo pánov, ktorí určujú smer rozpravy, aby sme použili frazeológiu Izraela Šamíra.  

Zdá sa, že žiadna ľudská trieda nie je taká posadnutá sexom ako ortodoxní Židia a rabinát.  Keď porovnáš náboženské texty svetových náboženstiev zistíš, že všetky - s výnimkou judaizmu - majú veľmi morálny tón.  Nezaoberajú sa prsami a penismi, prostitútkami a mužským semenom.  Ale judaizmus áno.    

Nie ovce, ale zlí pastieri predstavujú problém.  
Zdá sa, že žiadna ľudská trieda nie je taká posadnutá sexom ako ortodoxní Židia a rabinát.  Keď porovnáš náboženské texty svetových náboženstiev zistíš, že všetky - s výnimkou judaizmu - majú veľmi morálny tón.  Nezaoberajú sa prsami a penismi, prostitútkami a mužským semenom.  Ale judaizmus áno.  

Vezmi do úvahy tento roznecujúci výrok z hebrejskej anglickej biblie, schopný vohnať červeň deo líc mladej dievčiny: "Chtivo zavrhala na milencov, ktorí mali genitálie ako osly a emisie ako kone.  A tak ti bolo clivo za necudnosťou svojej mladosti, keď
si bola v Egypte a tvoje ňadrá hladkali a maznali sa s tvojimi mladými prsami. (Ezekiel 23:20-21)  Počet viktoriánskych panien, ktoré pri tejto stati odpadávali, zrejme ani nemožno určiť.  

A obráť sa na babylónsky Talmud a zistíš, že sa zrazu prenášaš do sveta horúceho skleníka neslušných anekdot, kde sa hovorí špecificky o prostitútkach a o ich rabínskych (alebo študentov ješiva) klientoch.  V Talmude sa nachádza toľko takýchto
historiek, že im bolo treba dať špeciálne označenie: aggadah.  Z tých poučných anekdot, dotýkajúcich sa všemožných tém, kde je hlavnou postavou zvyčajne rabín, priam srší sex.  Naisto možno argumentovať tým, že judaizmus je väčšmi posadnutý
sexom, než iné svetové náboženstvá.  

Talmud je plný historiek o rabínoch a ich študentoch, navštevujúcich prostitútky.  Keďže slovo "pornografia" značí doslova "písanie o prostitútkach", Talmud je hádam jediný náboženský klasický text, ktorý možno popísať - v doslovnom slova zmysle - ako pornografický.  

Zdá sa, že pedofília je v poriadku, keď ste židovským rabínom alebo Romanom Polanským - ale nie vtedy, keď ste katolíckym kňazom.   

A pedofília?  Áno; aj toho je Talmud plný.  Hovorí sa nám, napríklad, o židovskej Lolite: "(Rabíni) jej určili v židovskej tradícii čestné miesto... Jej minulosť ako neviestky jej nevyčítajú, ba takmer celkom ju opomínajú, odkedy prestúpila na judaizmus."  Nič sa nemení.  Zdá sa, že pedofília je v poriadku, keď ste židovským rabínom alebo Romanom Polanským - ale nie vtedy, keď ste katolíckym kňazom. 

A pedofília nie je jedinou sexuálnou perverziou, ktorú Talmud toleruje.  Je tu aj vojerizmus.  V zaujímavej anekdote sa uvádza, že ješiva študent Kahane sa schová pod rabínovu posteľ a sleduje, ako sa miluje so svojou manželkou.  Keď ho tam objavia, učiteľ ho prísne hreší a prikáže mu z miestnosti okamžite odísť.  Ale študent odmietne: "Nie; neodídem!", vraví.  "Pretože toto je Tora a ja sa musím učiť!"  To musí rabín vziať do úvahy.  Špehovať na ľudí, keď sa milujú, je zrejme v poriadku, ak je vaším motívom vášnivá túžba po vyššom poznaní.  (Vášnivý Talmud, úvod, str. 1)  V inej sekcii Talmudu sa hovorí o beštialite.  Vdovám sa napríklad odporúča, aby v dome nedržali psy.  Prečo?  "Pretože", vraví sa nám, "je tu podozrenie, žena, ktorá už zakúsila telesné potešenie, by to mohla robiť so svojím domácim miláčikom."  

Nepreháňam keď poviem, že posadnutosť sexom v Talmude je unikátna vo svetových náboženstvách.  Čo je prekvapujúce, je to naisto jediný náboženský trext, kde porovnávajú veľkosť penisu najuznávanejších mudrcov.  (Vášnivý Talmud, úvod, str.
1).   Pohnúc sa do 21. storočia, súčasný rabinát by sme sotva mohli označiť za vzor morálnej zdržanlivosti.  Obráťme pozornosť od Talmudu na knihu Ilany Hammermanovej "In Foreign Parts: Trafficking in Women in Israel" a dočítate sa o hrozných
prípadoch súčasného izraelského priemyslu sexuálnych služieb. 

Nevinné mladé dievčatá, mnohé z nich zatiaľ nedospelé, unuášajú v Rusku a vo Východnej Európe a nútia ich k prostitúcii v Tel Avive.  Pasáci ich držia zamknuté a bez potravy, musia podstupovať hrozby a násilenstvá a niekedy ich nútia vyhovieť aj 60-tim zákazníkom
denne.  A najhorlivejšími zákazníkmi sú muži v čiernych klobúkoch s hustými bradami - ortodoxní Židia, ktorí si berú sabbatikal od svojich manželiek. 

V jednej veci si môžeme byť istí: každá spoločnosť, ktorá pritiahne veľký počet Židov, môže očakávať, že za niekoľko nasledujúcich rokov sa dostane do špirály dekadencie.  Dostaví sa morálna anarchia.  Sexuálna promiskuita otvorí Pandorinu skrinku neduhov.   

V jednej veci si môžeme byť istí: každá spoločnosť, ktorá pritiahne veľký počet Židov, môže očakávať, že za niekoľko nasledujúcich rokov sa dostane do špirály dekadencie.  Dostaví sa morálna anarchia.  Sexuálna promiskuita otvorí Pandorinu skrinku neduhov.  To sme videli vo Weimarskom Nemecku.  Dnes sa to čoraz rýchlejšie šíri Amerikou.  A predovšetkým to možno vidieť v Izraeli, v spoločnosti fanatických osídlencov a zúrivo fanatických pravicových rabínov - v krajine, ktorej je skôr či neskôr súdené zrútiť sa zvnútra, pod tlakom jej vlastných morálnych a vojenských výstredností.  

Nemôžem si pomôcť, ale cítim, že sa rodí veľká búrka a že len vojenský puč alebo revolúcia môže teraz zachrániť Ameriku.  Pred čím?  Pred duchovnou rakovinou, ktorá ju požiera zvnútra a pred zahraničnými vojnami, do ktorej ju vlákali - Afganistan, Irak a čoskoro možno aj Irán - v prospech inej krajiny a vďaka jej neúnavným agentom v Amerike.  

Ak čoskoro nedôjde k zázraku a neobjaví sa ako záchranca nejaký charizmatický vodca, čaká nás naisto nepredstaviteľne temná budúcnosť - budúcnosť, kde bude pre nás jediným potešením už len bezduchá zábava, drogy, alkohol, sexuálna opilosť - a samovražda. 


...
Dr. Lasha Darkmoon (pseudonym): "Sex and the Jews: Letter to a Jewish Correspondent"
(krátené ukážky z listu, adresovanom nahnevanej korešpondentke židovského pôvodu)  
Autorka listu Dr. Laša Darkmoonová je 32-ročná akademička s doktorátom z klasických kultúr, ktorá je aj známou poetkou a prekladateľkou zahraničnej poézie.  celý článok možno nájsť na adrese:
http://www.theoccidentalobserver.net/authors/Darkmoon-Jews&Sex.html

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|