:: www.prop.sk
:: ww.protiprudu.info

CITÁTY
 

Slovanský holokaust verzus židovský holokaust

27.01.2010

 


Na kapitalistickej slobode slova a kapitalistickej demokracii ma fascinuje veľa vecí. Medzi nimi sú aj informácie o holokauste.
Predpokladám, že vďaka kapitalistickej slobode slova mnoho spoluobčanov nepozná definíciu holokaustu.

Niektorí vedia, že pri nesprávnom použití slova holokaust môžu dostať trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. Tak hovorí náš Trestný zákon 300/2005 Z.z.. Citujem: „§ 422, ods. (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá (trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky), kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust.“ Trestný zákon slovo „holokaust“ nedefinuje. Zrejme sa predpokladá, že to každý vie.
Čo je to holokaust?

Naša Wikipédia  http://sk.wikipedia.org/wiki/Holokaust udáva: „Holokaust“ (gréc. holokauston – zápalná obeť alebo celopal, náboženská obeť, ktorá sa celá spáli) je označenie pre systematické, štátom vykonávané prenasledovanie a hromadné vyvražďovanie etnických, náboženských, či politických skupín počas druhej svetovej vojny, vykonávané nacistickým Nemeckom a jeho spojencami.

Poučený o holokauste som preštudoval publikácie o II. Svetovej vojne, aby som zistil, ktoré etnické, náboženské a politické skupiny boli hromadne vyvražďované nacistickým Nemeckom a jeho spojencami.

Napríklad kniha [1] uvádza počty obetí II. Svetovej vojny nasledovne:

Sovietsky zväz = viac ako 25 miliónov
Čína =15 miliónov
Poľsko = 6 miliónov
Juhoslávia = 1,5-2 milióny
Spojené kráľovstvo UK = 400000
USA = 300000
[1] Gerhard L. Weinberg: A World at Arms. A Global History of World War II. (Cambridge University Press, 1994).

Iné publikácie väčšinou všeobecne uvádzajú, že medzi etnickými, náboženskými a politickými skupinami, ktoré boli hromadne vyvražďované nacistickým Nemeckom a jeho spojencami boli Židia (6 miliónov), Rómovia (niekoľko 100000), homosexuáli, telesne postihnutí, komunisti a iní. Zatiaľ som nenašiel ani jednu publikáciu (predpokladám, že nejaké existujú), že nacisti vyvražďovali aj Slovanov. Z informácií, ktoré sa zriedka publikujú vyplýva, že nacisti totálne vyvražďovali komunistov, pretože sa nielen politicky, ale aj so zbraňou v ruku postavili proti nacizmu.

Koľko Slovanov bolo vyvraždených počas slovanského holokaustu? Neviem, ale skúsim to aspoň odhadnúť. Keď odhadnem počet vyzabíjaných Slovanov zo Sovietskeho zväzu, z Poľska, z Juhoslávie a Československa, tak ich počet môže byť okolo 28 miliónov. Samozrejme do toho počítam aj slovanských vojakov.

Koľko komunistov bolo vyvraždených počas komunistického holokaustu? Skoro všetci,  ktorí sa dostali do rúk nacistov. Možno niekoľko 100000.

 Zatiaľ som nenašiel ani jednu vedeckú publikáciu (predpokladám, že nejaké existujú) o holokauste Slovanov.

Zatiaľ som nenašiel ani jednu vedeckú publikáciu (neviem, či vôbec existujú) o holokauste Komunistov.

Zatiaľ som nenašiel ani jednu vedeckú publikáciu (predpokladám, že existujú) o holokauste Číňanov, Rómov, atď...

Odhadujem, že i napriek tomu, že okrem Židov počas holokaustu boli vyvraždené aj iné  etnické, náboženské a politické skupiny, veľká väčšina filmov, dokumentov, diskusií, kníh, piesní a súdov sa týka len židovského holokaustu, ako keby holokaust iných etnických, náboženských, či politických skupín neexistoval.

Prečo je tomu tak?

Neviem, koľko desiatok alebo stoviek pomníkov je venovaných židovskému holokaustu, ale predpokladám, že napríklad slovanského holokaustu, alebo komunistického holokaustu ani jeden.

Prečo je tomu tak?

Aké nové znenie ďalšieho odseku § 422,  by bolo potrebné dodať do Trestného zákona, aby tomu tak nebolo?

Možno, že čitateľ by ho vedel naformulovať.

Takže, prečo je tomu tak?

Možno viem, možno neviem, a možno to vie čitateľ veľmi dobre.

Záverom prehlasujem, že verejne nepopieram, nespochybňujem, neschvaľujem alebo sa nesnažím ospravedlniť holokaust. Myslím tým holokaust Židov, Slovanov, Číňanov, Rómov, komunistov, homosexuálov a ďalších.

 


Karol Ondriaš
karol@ondrias.sk
ondrias.sk
21.01.2010

 

 

© 2003 - 2006 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku| Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768|