:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Slovio - slovanský jazyk

_____________________________________________

 

SLOVIO je zjednodušený slovanský jazyk, jednoduchý ako Esperanto, avšak jazyk, ktorému rozumie 400 miliónov ľudí na celom svete. To z neho robí jeden z najrozšírenejších jazykov sveta.  SLOVIO každým dňom naberá na sile, pretože je jednoduchý a zároveň je ho možné okamžite použiť  v komunikácii so 400 miliónmi obyvateľov. Na rozidiel od tradičných slovanských jazykov používa len základnú latinskú abecedu, bez prízvuku alebo zvláštnych písmen a može  sa ním písať na každej klávesnici – včítane americkej. Budete prekvapení koľko ľudí vám bude rozumieť.  SLOVIO vám otvorí celkom nový svet, pre váš obchod, vašu stránku, vaše produkty, zisk, vzdelávanie, priateľstvo alebo len zábavu. SLOVIO je jazykom moderných ľudí. Jednoduchá logická gramatika, fonetické písanie a plná kompaktibilita so všetkými európskymi jazykmi – len jednudochší. Súčasný slovník SLOVIA obsahuje takmer 40 000 slov, mien a výrazov. Je to viac ako majú niektoré „prirodzené“ jazyky. 
Skúste sa začítať do správ SLOVIA a po chvíli zistíte, že im rozumiete a nielen to, zároveň rozumiete 400 miliónom ľuďom na svete.
http://www.slovio.com/

Slavic, international, simplified.
Slovio, is the international simplified Slavic language, as simple as Esperanto but understood by some 400 million people around the world. This makes Slovio one of the most widely understood languages around the world. This  international language is gaining, daily, new ground: because it is as simple as the simplest constructed language and at the same time can be put to an immediate daily use for communication with some 400 million speakers. Unlike traditional Slavic langauges, it uses only the most basic latin alphabet, without any accents or special characters, and it can be typed on any keyboard - including the U.S. keyboard. You will be amazed how many people will understand you, how many people will talk to you! Slovio will open up a whole new world for you, for your business, for your website, for your products, for profits, for education, for friendship and for pleasure. Slovio is the planned language of choice for modern people. Simple logical grammar, simple phonetic spelling, and full compatibility with all European languages - only simpler. Current Slovio dictionary contains nearly 40 thousand words, names and expressions. That is more words than some "natural" languages. Enter the Slovio World! Learn Slovio now!

_____________________________________________

 

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|