ProtiPrúdu
Nezávislý internetový spravodaj

www.prop.sk

Štandardný experiment (ľudskej) psychológie

 

Skupina potkanov sa dá na elektrickú platňu a experimentátor-psychológ začne pomaly zvyšovať elektrický prúd. Po čase začnú potkany cítiť horúce pálenie na nohách. Psychológ zvyšuje prúd a pozoruje, ako potkany začnú tancovať a hrýzť sa navzájom. Nevedia, že by mali pohrýzť experimentátora, ktorý to robí preto, aby získal poznatky o psychológii potkanov. Psychológ neobviňuje potkanov, že sa hryzú a netrestá najagresívnejších.

My podobne tancujeme na horúcej platni a hryzieme sa navzájom, keď nás vyhodia z práce, zvýšia ceny nájomného, keď nám klesá životná úroveň. Tak ako u potkanov, aj nám však kontrolujú teplotu platne.
Nerobia to za účelom získania údajov, ako sa budeme správať pod vplyvom bolesti, ale za účelom profitu. Chcú len svoj profit, kde horúca platňa je len jeho vedľajším efektom. Výška teploty platne je úmerná výške profitu.

Po čase ľudia tancujúci na horúcej platni si začnú navzájom robiť odporné veci, od domácich násilností, rasistického správania, korupcie až po násilné trestné činy. Na rozdiel od potkanov, týchto ľudí zvyčajne obviňujeme za ich správanie. Naučili nás, aby sme ukazovali prstom a karhali obete horúcej platne a nie vládcov, ktorí túto platňu vytvorili a ktorí chránia jej ekonomické záujmy.

 

Per Fagereng: Dancing on the electric grid
upravené z knihy Karola Ondriáša: Zamatová revolúcia a rodeo veľkých samcov


Späť na hlavnú stránku