:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Svätopluk-symbol štátnosti. Vyhlásenie slovenských osobností


11.09.2010

 

 

  

Slováci si na dejinách vyvzdorovali vlastný slobodný a demokratický štát (1993), preto majú ako jeho sebavedomí občania právo slobodne myslieť aj konať. Pri rôznych príležitostiach, keď vidno, ako sa štátna idea novej republiky upevňuje, vynárajú sa opakovane skupinky jeho odporcov, aby pod rôznymi zámienkami spochybňovali používanie jeho symbolov aj tradície. Doživotní čechoslovakisti a tzv. občianski aktivisti, ktorých nikto z občanov SR nepoveril ich zastupovaním, systematicky narúšajú občianske spolužitie: a tým aj duchovnú i územnú integritu Slovenskej republiky.

V protislovenských, ba  neváhame vysloviť, že aj v protištátnych aktivitách, zohráva prím práve hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, hoci sa vydáva za mesto tolerancie a dobrého spolunažívania. Prečo si ju potom občania SR majú vážiť?

 Bratislava  sa, žiaľ,  každým skutkom vyčleňuje, ako centrum protislovenských aktivít.

Preto interpelujeme ústavných činiteľov, osobitne novozvoleného predsedu Národnej rady SR Richarda Sulíka, aby sa správal ako reprezentant štátotvorného národa i menšín, teda ako štátnik. Preferovanie jednostrannosti vytvára mediálnu totalitu, v ktorej neexistuje priestor pre slobodnú diskusiu ani pre výmenu názorov. To je začiatok konca občianskej spoločnosti!


Rešpektujeme výsledky posledných volieb. Ale s plnou zodpovednosťou vyhlasujeme, že ak bude pokračovať honba na čarodejnice, ktorá metódami pripomína najhoršie skutky aj znaky politickej atmosféry z 50- tych rokoch 20. storočia, sme pripravení využiť všetky práva občanov Slovenskej republiky.

Pamätajme, že mlyn procesov proti tzv. buržoáznym nacionalistom, zomlel aj tých, ktorí jeho kolesá rozkrúcali! Dôrazne varujeme dobrodruhov, ktorí si vzali do hlavy za cieľ pokúsiť sa o odstránenie Jazdeckej sochy kráľa Svätopluka z čestného nádvoria Bratislavského hradu, kde ju 6. júna 2010 odhalili traja najvyšší slovenskí ústavní predstavitelia, aby sa vrátili z kratšej cesty!

NEDOVOLÍME TO! Sme pripravení využiť všetky dostupné formy protestov až po hladovku a prejavy občianskej neposlušnosti, ako nám to umožňuje Ústava SR v Hlave II. v článku 32. Cit: „Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a  účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

Na získanie bronzu na sochu sa vytvorilo Občianske združenie Svätopluk: do zbierky prispeli tisíce obyčajných ľudí vlastnými tvrdo zarobenými peniazmi, preto zbierka, ktorá pokračuje, predstavuje ľudové referendum za jej zotrvanie na mieste, kde ju odhalili.

Vyzývame predsedu NR SR, aby nezľahčoval skutok mladých výtržníkov z noci 20. 7. 2010 voči Jazdeckej soche kráľa Svätopluka, lebo je to majetok občanov SR a aby ako ústavný činiteľ ihneď konal, teda podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za poškodzovanie cudzej veci.

Pseudoargumenty o tom, aby sa zriaďovala účelovo zostavená komisia, vyvolávajú pochybnosti, že ide o politickú objednávku. Na jej čele má stáť historička Marína Zavacká. Vyštudovala na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, „venuje sa dejinám propagandy a širšieho kontextu budovania režimových lojalít“ v 20. storočí. Preto možno poľahky spochybniť jej odbornú spôsobilosť posudzovať slovenský stredovek z 9. storočia.

Vyzývame predsedu parlamentu Richarda Sulíka, aby rešpektoval vôľu slovenského národa slobodne budovať štátotvornú svätoplukovskú tradíciu. Aby skutkami potvrdil vlastné vyhlásenie, že „čo sa týka samotnej sochy, bude lepšie konať nie zbrklo, ale citlivo.“ Oceňujeme, že sa postavil za dokončenie rekonštrukcie Bratislavského hradu.

Ísť proti vlastnému národu a urážať jeho vlastenecké city, dotýkať sa symbolu štátnosti, ktorou sa socha Svätopluka pri 1.130. výročí jeho korunovácie stala, je najhoršie zvolená cesta! Jazdeckú sochu kráľa Svätopluka Ján Chryzostom kardinál Korec vyprevadil slovami, aby sa stala požehnaním pre naše Slovensko. Veríme, že zvíťazí rozum nad zorganizovanou hystériou!

 


Prof. Matúš Kučera DrSc, historik;  Drahoslav Machala reportér a spisovateľ

Ak by hlúposť kvitla …
Obrazoborci opäť na scéne
Socha kráľa Svätopluka je na správnom mieste
Hon na Svätopluka
Svätopluk bol kráľom
Svätopluk-symbol štátnosti. Vyhlásenie slovenských osobností

 

 

 

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|