:: www.prop.sk
:: ww.protiprudu.info

CITÁTY
 

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov považuje zásah polície proti demonštrantom pri soche Svätopluka za neprimeraný!

11.08.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 

 

Ľudová strana Naše Slovensko (ďalej len ĽSNS)  v sobotu 7.8.2010 o 13:00 hod. zorganizovala v Bratislave národnú púť od Župného námestia smerom k Bratislavskému hradu. Účelom akcie bolo najmä podporiť slovenské vlastenectvo a pripomenúť si slovenské národné dejiny s odkazom pre súčasnosť. Národnej akcie sa zúčastnilo približne 150 uvedomelých aktivistov, ktorým nie je ľahostajná  budúcnosť slovenského národa. Keďže sa jednalo o riadne ohlásenú akciu, začiatok púte prebiehal absolútne pokojne a bez problémov. Národní aktivisti sa kľudným krokom a v dobrej nálade vydali smerom k Bratislavskému hradu. Počas púte z úst aktivistov zneli heslá ako: „Slovensko Slovákom, neberte nám symboly, Slovensko si nedáme", ako aj: ,,SaS, Izrael tiahnite do pekiel“.

Po tom, ako sa národní aktivisti v súlade so zákonom o zhromažďovacom práve presunuli k zastávke MHD na ulicu Zámocká a odzneli  prejavy, bola samotnými organizátormi akcia rozpustená a ukončená.

Následne po rozpustení akcie sa niektorí  z prítomných národných aktivistov ako jednotlivci  vybrali v súlade so slobodou pohybu na spoznávaciu prechádzku okolia Bratislavského hradu. Väčšina z prítomných si tiež chcela pozrieť nádvorie Bratislavského hradu, kde je na verejne prístupnom mieste osadená socha kráľa Svätopluka. Potom, ako sa aktivisti priblížili k národnej rade a polícia im začala bezdôvodne upierať základné slobody garantované Ústavou SR, národní aktivisti sa začali dožadovať svojich práv.

Veď bolo zrejmé, že sú obmedzovaní a naopak, na verejne prístupnom nádvorí Bratislavského hradu sa voľne pohybujú turisti.
Následne, keď už polícii a starostovi mestskej časti Bratislava – Staré Mesto došli argumenty, rozhodli sa použiť brutálnu silu. 
Vzhľadom na to, že národným aktivistom bolo bránené vo vstupe na verejne prístupné miesto len kvôli ich názorom a politickému zmýšľaniu, je evidentné, že polícia SR a starosta porušili prvý oddiel druhej hlavy Ústavy SR, podľa ktorého:

(2)   Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
Podľa informácii uverejnených na internetovej stránke szcpv.org je zo zásahu policie znepokojené aj Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, ktoré háji záujmy obetí komunizmu a presadzuje dodržiavanie základných ľudských práv v zmysle charty OSN.

Na stránkach Svetového združenia býv. čsl. politických väzňov sa uvádza: „Brutálny a neprimeraný zásah polície proti mladým ľuďom, ktorí chceli vyjadriť svoj názor k snahám o odstránenie sochy Svätopluka dňa 7. augusta 2010 v Bratislave až príliš pripomínal temné obdobie komunizmu a zneužívania jej represívnych zložiek proti vlastným občanom.

Je to o to smutnejšie, že sa to odohralo v mesiaci, kedy bolo Slovensko ako súčasť bývalého Československa okupované cudzími vojskami Varšavského paktu. Neprimeraný zásah polície je ďalším dôkazom, že ponovembroví politici sa nikdy nepoučili z týchto tragických historických udalostí. Súčasné nálepkovanie  každého, kto má iný názor ako hlása oficiálna propaganda, či už je to povolenie preletov lietadiel pri vojenskom zásahu NATO proti býv. Juhoslávii, alebo účasť našich vojakov v Iraku alebo Afganistane, až príliš pripomína  nálepkovanie bývalým totalitným režimom. Rozdiel je len v označení oponentov, označenie  protisocialistické živly, či nepriatelia ľudovodemokratického zriadenia, sa zmenilo  na extrémistov, nacionalistov  alebo neonacistov...

Postup strany SAS je zrejme len odpútaním pozornosti od  nesplnených predvolebných sľubov o tom, že chudobné Slovensko nebude finančne podporovať bankrotujúce krajiny EÚ...Ešte poľutovaniahodnejšie je, že sa Slovenská republika pri tom stáva policajným štátom, ktorého politici nepochopili, že polícia platená z daní všetkých občanov, je tu v prvom rade na to aby chránila ich záujmy a nie na to, aby ich za to že ju živia, krvavo mlátila...Ak dnes bola polícia nasadená len kvôli tomu, že skupina mladých ľudí chcela vyjadriť svoj postoj k likvidácii symbolu Slovanov, čo možno očakávať od tejto polície v budúcnosti ak by došlo k štrajkom alebo  k sociálnym nepokojom v súvislosti so svetovou hospodárskou krízou, ktorej koniec je v nedohľadne. Speje Slovensko opäť k streľbe do vlastných občanov?!“

Priatelia, naše víťazstvo je blízko. ĽS NS získava stále väčšiu podporu verejnosti! Nezabúdajte, najbližšie parlamentné voľby - slovenský parlament bez homosexuálov a vyfetovaných parazitov z SaS, ako aj bez zlodejov a zradcov národa z SNS.
Voľby 2014  - ideme do parlamentu!

 


Marián Mišún
Ľudová strana NAŠE SLOVENSKO

 

© 2003 - 2006 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku| Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768|