:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 ................ vedeli ste, že...?.........................................................

 

 

 

   

V októbri 1938, po Mníchovskej arbitráži, podpísalo 15 000 bratislavských Židov petíciu za pripojenie Bratislavy k Maďarskému kráľovstvu a masovo za túto požiadavku demonštrovali v uliciach mesta. O tejto udalosti americký diplomat George F. Kennan zaznamenal: „O tomto ich kroku sa hneď dozvedeli Slováci, ktorí to pokladali za mimoriadne nevraživý dôkaz toho, čo vždy tvrdili o nelojálnosti Židov voči Slovensku.“

     
     
    Archív VPN je až do roku 2010 v majetku súkromnej nadácie Milana Šimečku?
Verejnosť sa nemá možnosť dozvedieť o udalostiach roka 1989 z archívnych materiálov. Peter Zajac z nadácie Milana Šimečku a jeden zo spoluzakladateľov VPN pred pár dňami uviedol, že do konca tohto roka (2009) bude celý archív zverejnený.
     
     
   

... že USA ako najväčší podielnik v Medzinárodnom menovom fonde a Svetovej banke disponujú vyše sedemnástimi percentami hlasov, čo im dáva právo veta nad najdôležitejšími rozhodnutiami. Napríklad Slovensko v rámci rozhodovacieho procesu Fondu disponuje  osemnástimi stotinami percenta hlasov.

     
     
 

...rozhodovanie v EÚ sa prijatím Lisabonskej zmluvy značne zmení?
V súčasnej Rade EU (Rada ministrov), ktorá je najrozhodujúcejším orgánom EÚ. je rozdelenie hlasov nasledovné: Nemecko má 29 hlasov, Británia 29, Francúzsko 29. Taliansko 29, Španielsko 27, Poľsko 27, Rumunsko 14. Holandsko 13, Grécko 12, Česko 12, Bulharsko 12, Maďarsko 12, Portugalsko 12, Švédsko 10. Belgicko 10. Rakúsko 10. Slovensko 7, Dánsko ľ, Fínsko ľ. Írsko 7, Litva 7, Lotyšsko 4. Slovinsko 4, Estónsko 4. Cyprus 4, Luxembursko 4 a Malta 3 hlasy. Na blokovanie rozhodnutia v Rade je potrebných 90 hlasov. Desať nových členských krajín z bývalého východného bloku má 103 hlasov, čo znamená že môžu zablokoval pre nich nevýhodné rozhodnutie. Ak začne platil Lisabonská zmluva, na zablokovanie rozhodnutia sú potrebné členské štáty, zahŕňajúce najmenej 35% obyvateľstva Únie. Desať nových členských krajín z bývalého východného bloku predstavuje 20,83% obyvateľstva Únie, čiže nemôžu zablokovať žiadne rozhodnutie, ak sa aj všetky spoja a zjednotia na svojich postojoch!

     
     
  ... najväčšie mimovládne organizácie na Slovensku a dokonca i politické strany sú platené zo zahraničia?
Viac na
Kto za koho kope II.
     
     
 

...v USA musia byť materiály mimovládnych organizácií, ktoré sú platené zo zahraničia špeciálne označené ako materiály zástupcov zahraničného príkazcu?
Cieľom zákona je, aby zákonodárci "vedeli zdroj informácií /propagandy/ ktorej cieľom je ovplyvniť verejnú mienku a zákony."
Viac na: Zákon o registrácii zahraničných zástupcov (agents)

 

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|