:: www.prop.sk
:: ww.protiprudu.info

CITÁTY
 

Vojna je kšeft

01.08.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 


V roku 1934 vypovedal pred McCormac-Diksteinovou komisiou kongresu USA Smedley Butler, generál major vo výslužbe a najviac dekorovaný vojak v histórii USA, že bol v roku 1933 najatý skupinou bohatých američanov na vykonanie štátneho prevratu v USA, zvrhnutie prezidenta Roosevelta a nastolenie fašizmu v USA.
Tému, ktorou sa zaoberal kongres USA, nazvali New York Times „gigantický podvod“. Po dvojmesačnom vyšetrovaní a prednesení záverečnej správy to už bola podľa New York Times „alarmujúca pravda“.

17.júla 1932 vpochodovali tisíce veteránov Prvej svetovej vojny do Washingtonu, zriadili 10 táborov, a požadovali okamžité vyplatenie prémii z Prvej svetovej vojny. Túto tzv. Bonusovú armádu viedol Walter W. Waters, bývalý seržant. Túto armádu podporil mariňácky generál major Smedley Butler.

Niekoľko dní po príchode Butlera nariadil prezident Hoover rozohnať veteránov. Operáciu viedol generál Douglas MacArthur. Smedely Butler bol prinútený Hooverom rezignovať po tom, ako nazval Musolliniho šialeným psom, Mad Dog, a odmietol to odvolať. V tom čase, keď mal byť požiadaný o vykonanie prevratu, bol na turné po USA, prednášal aj na stretnutiach komunistickej strany USA, kde rozprával ako bankári používajú americkú armádu pre bankster kapitalizmus ako vyberačov výpalného.

Henry Makow tvrdí, že toto sprisahanie bolo falošné, pretože generál major Smedley Butler bol posledným človekom ktorému bolo možné v niečom takom veriť, pretože mal negatívny postoj k bohatým a korporáciam, ktorým donedávna posluhoval. Kto bol Franklin Delano Roosevelt FDR bol potomkom dvoch iluminati rodín: Delanovcov a Rooseveltovcov. Bol príbuzným 12.prezidentom USA. 4. po Rooseveltovcoch a 8. po Delanovcoch. Bol tretím bratrancom anglického kráľa Juraja VI. a kráľovnej Alžbety. Warren Delano bol úspešným podnikateľom v obchode s ópiom.

Jeho otec James Roosevelt bol viceprezidentom železníc a riaditeľom viacerých firiem. Narodil sa niekoľko krokov od sídla v tom čase najbohatšej rodiny v USA a jednej najbohatšich na svete, vlastníkov železníc a Penn Station, Vanderbilt, na východnom brehu rieky Hudson na sever od New York City. Pre ľud USA jednoznačne najhorší prezident v historii, napriek tomu sú po ňom pomenované tisícky ulíc v USA. FDR bol jednoznačne bielym koňom bankstrov a Bank of England.

Má leví podiel na vyprovokovaní 2. svetovej vojny a na operácii Pearl Harbor ako zámienke vstupu USA do 2. svetovej vojny. Predtým USA zablokovali Japonsku bankové účty, zablokovali Japonsko na mori a vedeli o pripravovanom útoku na Pearl Harbor minimálne 9 mesiacov pred útokom. Preto najdôležitejšie plavidlá stiahli do bezpečia, niektoré až do San Diega. FDR, ( eFDýáR) ako ho familiárne nazývajú v USA, bol namyslencom s tendenciou meniť pravidlá hry v jeho prospech. Študoval súkromne a neskončil právnicku školu, čo mu nebránilo stať sa členom American Bar Association- právnické združenie. Nikdy nemal reálnu prácu. Bol vyvoleným slúžiť. V
20-tych rokoch zarábal na finančných podvodoch Wall Streetu, podobným tým z nášich dní. Ako guvernér a neskôr ako prezident sa správal pudovo, silovo a premenlivo. Louis Howe vytvoril jeho osobnosť pre verejnosť.

FDR mal armádu pisateľov prejavov, ktorí to občas skomolili. Pri jeho uchádzaní sa o kandidatúru v 1932 u demokratov mal dva prejavy diametrálne odlišné, ktoré obidva predniesol. Po jeho zdravotných problémoch, encephalomyelitis, mu Rockefellerovci poskytli liečenie v Warm Springs, Georgia. Permanentne pumpovali milióny do FDR zamaskované cez jeho charitu. Dr. Josephson píše: “Roosevelt bol systematicky plateným za účelom uchádzať sa o kreslo prezidenta. Do konca roku 1930 700 000 dolárov prešlo na účet jeho fondu. FDR bol patetický posluhovač konšpirátorov za účelom deštrukcie americkej demokracie a nastolenia monarchie.“

Ako odplatu minuli USA počas panovania FDR stovky miliónov dolárov na podplácanie saudsko- arabskeho kráľa Ibn Sauda a budovanie infraštruktúry v prospech Standard Oil. ( Standard Oil je firma spojená s Rockefellerovcami. Dnes Chevron, Exxon, Mobil).
Josephson hovorí, že ideologickým základom impéria Rockefellerovcov je:
„ ..feudálne monarchistické zriadenie...monopol a absolútna diktatúra. Bohatý musia rozdeľovať a panovať. S ľudom musí byť jednané nie ako s Američanmi, ale ako s menšinami vsadenými jeden druhému do krku. Pracovná sila proti kapitalizmu, biely proti čiernym, katolíci proti protestantom, kresťania proti židom.“ Stačilo pridať muži proti ženám,homosexuáli proti heterosexuálom a deti proti rodičom.

Bohatí zdegeneruju cestou za prezidentským kreslom sľubmi o starostlivosti o verejné dobro. Ich sponzori, bankstri, predpokladajú sklamanie ľudu a opozíciu. FDR sa naučil pravidlá hry ( JFK sa nenanučil) od jeho bratranca Theodora Roosevelta., ktorý sľuboval, že zúčtuje s bankármi, zatiaľ čo ich posilnil.

Sponzorský list prezidentskej kampane FDR obsahuje tie isté mená, ktoré ho neskôr mali zhodiť: Hearst, Rockefeller, Morgan, Baruch, Du Pont, Astor. Hearst zamestnal syna FDR Elliota, jeho dcéru a jej manžela. Dcéra muničného magnáta DuPonta, Ethel, sa vydala za FDR juniora. Mnohé už bolo napísané o kampani Roosevelta a klamstvách predchádzajúcich vtiahnutie Spojených štátov do druhej svetovej vojny pred japonským útokom na Pearl Harbor v decembri 1941.

Rooseveltova pomoc Veľkej Británii a Sovietskemu zväzu je v rozpore s americkou neutralitou a medzinárodným právom, jeho akt vojny proti Nemecku v Atlantickom oceáne v snahe vyprovokovať nemecké vyhlásenia vojny proti Spojeným štátom a jeho zvolenie pre obrovské "špinavé triky" na podvodnú kampaň proti občanom USA zo strany britských tajných agentov je v rozpore s ústavou, a jeho provokácie a ultimáta proti Japonsku, ktoré vyústili v útok na Pearl Harbor - to všetko je vo veľkej miere zdokumentované a primerane dobre známe.

Nie tak známy je príbeh o obrovskej zodpovednosti Roosevelta na vypuknutí druhej svetovej vojny samotnej. FDR nielenže trestne zapojil Ameriku do vojny ktorá už pohltila Európu. ale nesie zodpovednosť pred históriou za vypuknutie najničivejšej vojny všetkých čias. Zbierka tajných poľských dokumentov, ktoré sa dostali do nemeckých rúk vo Varšave v septembri 1939, jasne stanovujú, že Roosevelt hral kľúčovú úlohu na vzniku druhej svetovej vojny. Taktiež odhaľujú sily za prezidentom, ktoré tlačili do vojny. Nemci vo Varšave na konci septembra 1939 zabavili množstvo dokumentov z poľského ministerstva zahraničných vecí.V prekvapivom útoku brigáda SS pod vedením von Kuensberga obsadila stred Varšavy pred príchodom pravidelnej nemeckej armády. Von Kuensberg povedal, že jeho muži prevzali kontrolu nad poľským ministerstvom zahraničia v čase keď ministerskí úradníci boli v procese pálenia usvedčujúcich dokumentov.

Nemecké ministerstvo zahraničia vybralo Hansa Adolfa von Moltkeho, predtým veľvyslanca vo Varšave, ako hlavu osobitnej archívnej komisie, aby preskúmala a vytriedila tie dokumenty, ktoré by mohli byť vhodné pre zverejnenie. Na konci marca 1940 bolo publikovaných 16 z nich v knižnej forme pod titulom Polnische Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges [Poľské dokumenty o predvojnovej histórii] . Vydanie dokumentov sa stalo medzinárodnou mediálnou senzáciou. Americké noviny dali príbeh na predné stránky novín a spravodajstvo uverejňovalo dlhé úryvky z dokumentov. Ale vplyv bol oveľa menší ako nemecká vláda dúfala.

Konieckoncov, ak dokumenty zverejnené nemeckou vládou boli autentické a skutočné, znamenalo by to, že veľký vodca americkej demokracie bol muž, ktorý klamal jeho vlastným ľuďom a porušoval právo vlastnej krajiny, pričom nemecká vláda hovorila pravdu.

Napríklad. Poľský veľvyslanec si uvedomoval, že za všetkou rétorikou o demokracii a ľudských právach a prejavmi lásky k Spojeným štátom, stoja chazari, ktorí agitoval pre vojnu proti Nemecku a vlastne nerobili nič iného než bezohľadne presadzovali svoje vlastné čisto sektárske záujmy.

Po vojne spojencami vymenovaný sudcovia u Medzinárodného vojenského tribunálu v Norimbergu odmietli uznať poľské dokumenty ako dôkaz pre nemeckú obranu. Keby tieto dôkazy boli prijaté, podnik Norimberg by bol menej žiarivou show víťazov u skutočne nestranného súdu medzinárodnej spravodlivosti. Niet absolútne žiadnych pochýb, že dokumenty z poľského ministerstva zahraničia vo Varšave, ktoré
zverejnila nemecká vláda, sú pravé a autentické.

Kým poľské dokumenty sú nezvratným dôkazom o klamstvách kampane Roosevelta o svetovej vojne, je šťastím pre budúce pokolenia, že podstatná časť nevyvrátiteľných dôkazov existuje a potvrdzujú sprisahanie zaznamenané v pošte do Varšavy. Poliaci za učasť na vojne proti Nemecku mali prisľúbený Danzig, dnešný Gdansk. Preto poliaci vyprovokovali nemecko k vstupu nemeckej armády do Poľska vraždením nemeckých civilistov na predtým nemeckom území, ktoré pripadlo Poľsku Versaillskou zmluvou.

Prezident Roosevelt mohol urobiť len málo k podnecovaniu vojny v Európe bez pomoci mocných spojencov. Stáli za ním medzinárodné finančné a chazarské záujmy usilujúce sa o zničenie Nemecka. Medzi hlavné organizácie, ktoré bubnovali do verejnej podpory pre zapojenie Spojených štátov v európskej vojne pred útokom na Pearl Harbor bol chytro nazvaný "Výbor na obranu Ameriky a pomoc spojencom." Prezident Roosevelt sám inicioval jeho založenie a správny úradníci často konzultovali s vodcami výboru. Výbor bol v skutočnosti organizovaný mocnými finančnými záujmami, ktoré stáli na
ziskoch z úverov pri zaangažovaní sa Británie vo vojne a od inteligentných investícii do obrieho valca vojenského priemyslu v Spojených štátoch .

Na konci roka 1940 senátor Rush D. Holt vydal správu o podrobnom preskúmaní výboru, kde odhalil základné záujmy za idealisticky znejúcimi sloganmi:
“Výbor má silné spojenie s bankami, poisťovňami, investičnými firmami a priemyselnými podnikmi. Tie zase ovplyvňujú univerzitných rektorov a profesorov, ako aj na noviny, rozhlas a iné komunikačné prostriedky. Jednou z najvplyvnejších je skupina "400”. “

Príbeh je škaredým obrazom zrady verejného záujmu. Mocný záujem JP Morgana s jeho účasťou v Britskom impériu pomohol plánom organizácie a prispel finančnou časťou na účet. Niektoré významné osobnosti vo výbore boli odhalené Holtom: Frederic R. Coudert, platený vojnový propagandista pre britskú vládu v USA počas prvej svetovej vojny, Robert S. Allen z Pearson a Allen, Henry R . Luce, vplyvný vydavateľ Time, Life a Fortune časopisov, Fiorella LaGuardia, ohnivý polochazarský starosta New Yorku, Herbert Lehman, chazarský guvernér štátu New York s významnými finančnými podielmi vo vojnovom priemysle a Frank Altschul, dôstojník v chazarskej investičnej firme Lazard Freres s rozsiahlymi podielmi v muničnom a vojenskom priemysle.

“Ak by sa Výboru podarilo dostať USA do vojny,“ Holt varoval, "americkí chlapci budú prelievať ich krv pre špekulantov, politikov a 'paytriots' (od slova platiť a patriot ). Ak vojna príde, bude na rukách sponzorov Výboru krv Američanov zabitých v zbytočnej vojne. "

V marci 1941 zoznam väčšiny finančných podporovateľov výboru bol zverejnený. Odhalil povahu síl túžiacich priviesť Ameriku do európskej vojny. Medzinárodné bankové záujmy boli dobre zastúpené. JP Morgan, John W. Morgan, Thomas W. Lamont a veľké bankové domy Morgana boli uvedené na zozname. Ďalšie dôležité mená z New Yorského finančného sveta, vrátane pána a pani Paul Mellon, Felix M. a James F. Warburg, a J. Malcolm Forbes. Chicagský vlastník obchodných domov a vydavateľ Marshall Field bol prispievateľom, ako bol William Averill Harriman, vlastniaci železnice a investičný
milionár, ktorý neskôr slúžil ako veľvyslanec Roosevelta v Moskve.

Samozrejme, že chazarské mená tvoria významnú časť z dlhého zoznamu. Hollywoodsky filmár Samuel Goldwyn z Goldwyn Studios tam bol spolu s Davidom Dubinským. William S. Paley Fond, ktorý bol zriadený na čele s obrým Columbia Broadcasting System, prispel Výboru. Meno pani Herbert H. Lehman, manželky guvernéra New Yorku, bolo tiež na zozname.

V hlavnej reči volebnej kampane v 1940 Roosevelt reagoval na rastúce obavy miliónov Američanov, ktorí tušili, že ich prezident tajne sľúbil podporu Spojených štátov Británii vo vojne proti Nemecku. Tieto dobre podložené podozrenia boli čiastočne založené na uverejnení v marci zachytených poľských dokumentov. Prejav z 23. októbra 1940 bol vysielaný k národu z Philadelphie na rádiu. Dôrazným jazykom ako je to len možné Roosevelt kategoricky poprel, že by zaviazal nejakým spôsobom Spojené štáty na účasť v niektorých zahraničných vojnách.

“Dám vám, ľudu tejto krajiny, to najviac slávnostné uistenie: Nie sú tajné zmluvy, žiadne tajomstvá, dohody v akejkoľvek forme alebo obsahu, priame alebo nepriame, s akoukoľvek vládou, alebo akýmkoľvek národom v akejkoľvek časti sveta s cieľom zapojiť tento národ v akejkoľvek vojne, alebo pre akýkoľvek iný účel”.

Dnes vieme, samozrejme, že tieto zbožné vyhlásenia boli len ďalšími z mnohých drzých klamstiev Roosevelta americkému ľudu. Rooseveltova politika nebola len nepoctivou-bola trestnou. Fašistický prevrat bol iba podvodom na udržanie popularity FDR s cieľom jeho znovuzvolenia. Curtis Dall bol bankérom a zaťom FDR. Vykresľuje FDR nie ako lídra, ale ako poskoka s minimom rozhodovacej sily. Jeho tím obsahuje mená ako Louis Howe, Bernard Baruch and Harry Hopkins ktorí reprezentovali medzinárodný bankový kartel. Pre Dalla bol FDR bábka riadená svetom peňazí.
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Plot
http://www.discussanything.com/forums/showthread.php?t=111282
http://www.savethemales.ca/002094.html
http://www.ihr.org/jhr/v04/v04p135_Weber.html
http://www.ihr.org/jhr/v09/v09p261_Irving.html
http://www.vho.org/aaargh/fran/livres7/HOGGANForcedWar.pdf
http://www.archive.org/details/Weissbuch_Nr.3_Polnische_Dokumente

Smedley Butler v jeho knihe Vojna je kšeft:
"Vojna je kšeft. Vždy bol. Je to možno najstarší a najvýnosnejší biznis, určite nemorálny. Ide o jediný medzinárodný biznis vo svojom rozsahu. Je len jeden v ktorom sa zisky počítajú v dolároch a straty v ľudských životoch. "

"V dnešnom svete je 40 000 000 mužov v zbrani a naši štátnici a diplomati majú tú odvahu povedať, že vojna nie je v procese. Pekla zvony! Je týchto 40 000 000 mužov vyškolených aby tancovali?"

"Zisky zopár zaplatia veľa. Existuje však spôsob, ako to zastaviť. Nie je možné ukončiť to odzbrojovacími konferenciami. Nemôžete to odstrániť mierovými parádami v Ženeve. Dobre mienené, ale nepraktické skupíny to nemôžu vymazať rezolúciami. Môže to byť rozbité efektívne iba tým, že vezmete zisk z vojny."

"Strávil som 33 rokov a štyri mesiace v aktívnej vojenskej službe a počas tejto doby som strávil väčšinu svojho času ako vysokopostavený svalovec pre veľké podniky, pre Wall Street a bankárov. Stručne povedané bol som vydieračom- gangsterom kapitalizmu. Pomáhal som urobiť Mexiko, a najmä Tampico, bezpečné pre americké ropné záujmy v roku 1914. Pomohol som urobiť z Haiti a Kuby decentné miesto pre chlapcov z National City Bank vyberať príjmy. Pomáhal som pri znásilňovaní pol tucta republík v Strednej Amerike v prospech Wall Streetu. Pomáhal som očistiť Nikaraguu pre medzinárodný bankový dom Brown Brothers v 1902-1912. Priniesol som svetlo do Dominikánskej republiky pre americké cukrovarnícke záujmy v roku 1916. Pomohol som napraviť Honduras pre americké ovocné spoločnosti v roku 1903. V Číne, v roku 1927, som pomáhal dohliadať na to, že Standard Oil pokračoval na svojej ceste nerušený. Ohliadnúc sa späť, možno by som dal Al Caponemu niekoľko tipov. Najlepšie čo mohol on urobiť bolo prevádzkovať kšefty v troch okresoch. Ja som prevádzkoval na troch kontinentoch. "

„ Môj záujem a mojím jediným koníčkom je zachovanie demokracie. Ak týchto 500 000 vojakov má obhajovať niečo voňajúce fašizmom, zoženiem 500 000 ďalších, ktorí pôjdu za mnou do pekla, a my budeme mať skutočnú vojnu tu doma. "

„ Ako každý vojak, nikdy som nemyslel až kým som neopustil armádu. Moje osobné pocity boli pozastavené a vykonával som rozkazy zhora. Ako každý vojak.“

„ Nešiel by som bojovať opäť aby som robil ochranu niektorých investícii mizerným bankárom. Existujú len dve veci pre ktoré by sme mali bojovať. Jednou z nich je obrana našich domovov a druhou je obrana ľudských práv. Vojna z akéhokoľvek iného dôvodu je jednoducho kšeft.“

„Je tu trik vo vydieračskej spoločnosti pred ktorým je armádny gang slepý . Sú tu muži, ktorí ukazuju nepriateľov, sú tu svalnáči na zničenie nepriateľov, je tu "mozog mužov" plánujúci vojnové výpravy, a"Big Boss" medzinárodný kapitalizmus.“


http://www.ratical.org/ratville/CAH/warisaracket.html

 

© 2003 - 2006 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku| Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768|