:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Vtedy Nemecko - dnes Amerika!

04.10.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 
Nedávna recenzia prof. dr. Kevina MacDonalda pamfletu Williama Marra zo 70-tych rokov 19. storočia "Víťazstvo judaizmu nad germanizmom" nastoľuje mnohé zaujímavé otázky.  "Marr seba vidí ako vlojaka, bojujúceho vo vopred prehranej vojne", všíma si v jednom bode MacDonald bez toho, aby vyjadril, či s Marrom súhlasí alebo nie, že skutočne ide o vopred prehranú vojnu.

Keďže paralely medzi vtedajším Nemeckom a súčasnou Amerikou sú príliš očividné, aby ich bolo možné ignorovať, človek je v pokušení spýtať sa MacDonalda: "A čo vy, Kevin?  Tiež sa pokladáte za vojaka, bojujúceho vo vopred prehranej vojne?"   Mac Donald končí článok Marrovou dvojslovnou predpoveďou: "Finis Germaniae" (koniec Nemecka).  A toho sme aj boli svedkami.  Mŕtvola Nemecka sa rozkladá.  

Práve pred rokom štát Izrael požadoval od Nemecka ďalšiu jednu miliardu eur ako reparácie za holokaust pre donekonečna traumatizované osoby židovského pôvodu, ktoré to prežili.  Ani  65 rokov od II. svetovej vojny nik nedokázal zastaviť to vynucované vydieračstvo.   Ale na to zabudnime.  Teraz musíme zvážiť paralelnú situáciu v Amerike.  Nastal čas napísať Amerike nekrológ?  Alebo je zatiaľ príliš skoro povedať "Finis Americae" - koniec Ameriky?  

Osobné priznanie: Ja som nemala ani tušenia, že keď Marr písal svoju esej v 70-tych rokoch 19. storočia, v Nemecku bola situácia taká zlá; jeho pojednanie len nedávno preložili do angličtiny a je k dispozícii na internete vo formáte pdf (link v pôvodnom článku).  Mala som nesprávny dojem, že pojem o úsilí Židov ovládnuť svet sa
dostavil až oveľa neskôr - po uverejnení Protokolov (1903) a po Ruskej revolúcii (1917).  

Tu je primeraný, pomerne moderný citát, ktorý môže poslúžiť ako osožný kód k osudovým predpovediam Marra a MacDonalda.  Čítajte veľmi pozorne!  Toto nielenže potvrdzuje tvrdenia Marra z niekoľkých desaťročí predtým, ale čitateľovi to poskytuje ostrý obraz paralelnej situácie, v akej sa dnes nachádza Amerika. S jedným veľavýznamným rozdielom: Amerika sa dnes nachádza v oveľa horšom stave.

Pred-hitlerovské Nemecko pod židovským opätkom Práve Židia - so svojimi medzinárodnými konexiami a dedičným zmyslom pre financie - sa mohli najlepšie chytiť takých príležitostí...  A urobili to tak efektívne, že dokonca ešte aj v novembri 1938, po piatich rokoch antisemitskej legislatívy a perzekúciách, podľa dopisovateľa Times v Berlíne stále vlastnili tretinu všetkých nehnuteľností v Ríši.  Väčšina z toho sa im do rúk dostala počas inflácie...  Ale tí, čo stratili všetko, videli v tomto premiestnení majetku veľkú nespravodlivosť. 
Po dlhom utrpení ich pripravili aj o posledné vlastníctvo.  Videli, ako ich majetok prechádza do rúk cudzincov, z ktorých mnohí sa vôbec nemuseli podielať na obetiach a málo alebo vôbec sa nestarali o národné štandardy a tradície...

Židom sa dostalo úžasného nástupu do politiky, podnikania a vzdelávacích profesií, hoci predstavovali len 1 percento populácie...  Kontrolovali banky, vrátane Reichsbank a veľkých súkromných bánk.  Rovnako nakladateľstvá a vydavateľstvá, filmový priemysel, divadlá a veľkú časť tlače - vlastne všetky prostriedky formovania verejnej mienky v civilizovanej krajine.  Najväčšie kombinované noviny v krajine, s nákladom štyroch miliónov, patrili Židom.  S každým novým rokom bolo čoraz ťažšie pre domáceho obyvateľa dostať sa do nejakej privilegovanejšej pozície...  V tej dobe to neboli "Árijci", čo sa dopúšťali rasovej diskriminácie.  A tá diskriminácia voči nim sa diala nenásilne.  Dopúšťala sa jej menšina voči väčšine.  Nedochádzalo k perzekúcii, ale len k eliminácii... 

Práve kontrast medzi cudzími s kozmopolitickými chúťkami, ktorí si voľkali v bohatstve a okato s ním chválili a chudobou a biedou domácich Nemcov urobil antisemitizmus takou nebezpečnou a škaredou silou v novej Európe.  Žobráci na koni sú veru zriedka
populárni a najmenej u tých, ktorých práve vyhodili zo sedla.  
Sir Arthur Bryant: "Nedokončené víťazstvo", 1940 (mierne krátené)  

MacDonald na inom mieste v recenzii Marrovho pojednania, ktorá nás núti k zamysleniu uvádza: "Marr bol správne presvedčený, že spoločnosti, sústreďujúce sa okolo mocného kolektivistického náboženského jadra (napríklad stredovekého kresťanstva) alebo
silného zmyslu pre etnický nacionalizmus sú lepšie pripravené ubrániť sa voči Židom."  

Nemôžeme si pomôcť a v tomto bode sa musíme spýtať: Takže ako sa Amerika môže teraz ubrániť pred Židmi (presnejšie povedané pred organizovaným židovstvom)?  Má obliehaná väčšina, ktorej tradičné hodnoty teraz ničí cudzia elita, ktorá sa na svoje nové subjekty pozerá s nepriateľstvom a odsúdením, vôbec nejakú nádej?  
Zoberte do úvahy dva činitele, ktoré sa zdajú byť liekom na židovský jed: "mocné kolektivistické náboženské jadro" (v niektorých historických érach napríklad katolicizmus) a "etnický nacionalizmus" (uvedomovanie si seba ako Američana európskeho pôvodu)).  

Etnický nacionalizmus v Amerike - za predpokladu, že v nej do istej miery existoval britský a francúzsky nacionalizmus - je teraz už v smrteľných kŕčoch a to vďaka multikulturalizmu a zlovestnej imigrantskej politike, ktorá je dôsledkom židovského aktivizmu, ktorý napomohol k vytvoreniu polyetnickej zmiešanine všetkých farieb, čo
sa seba donekonečna útočia.  A čo tak kresťanstvo ako zlučujúca protikladná sila? 

Prečo kresťanstvo tak hanebne zlyhalo v porážke tohto duchovného vírusu?  Na túto otázku nedokážem odpovedať.  Ale iní budú naisto schopní prísť s nejakými teóriami.  Želám im veľa šťastia!  
Napriek dejinám katolíckej cirkvi, ktorej som beznádejne nefunkčným praktizujúcim členom, to je jediná západná inštitúcia, ktorá bola v minulosti schopná stavať sa proti židovskej moci, ale akútne v tom sklamala.  Tú dôkladne podkopali zvnútra i zvonku.  Tá dnes už neposkytuje žiadne rady, ani žiadne vedenie.  Takže zabudnime na
katolíkov - silu, ktorá sa stratila - čo platí pre mnohých z nich takmer rovnako, ako pre ich zavedených konkurentov v bláznovstve, evanjelických kresťanov.  

Som nútená dospieť k záveru, hoci s ťažkým srdcom, že pre amerických protestantov je len malá nádej, že by mohli prísť na pomoc.  Jej pobláznené légie - konkrétne, 50 - 70 miliónov kresťanských sionistov, ktorí predstavujú väčšinu vplvných skupín amerických protestantov - sú rovnako zúrivo zaťaté ako fanatickí Židia, ktorí ich nakazili svojou prepiatou horlivosťou a pobádali ich k tomu, aby nachádzali útechu v ešatologických fantáziách a v milénistických historkách.  Pre týchto "lumpen-gójov" je život taký prázdny a sterilný, že jediné, čo vzrušuje ich pomalú existenciu je výhľad na Armagedon a zamýšľanie sa nad univerzálnou a katastrofickou smrťou - čím rýchlejšie, tým lepšie.  Vyše 80 miliónov fundamentalistických pastorov a duchovných dnes odovzdáva neinformovaným kresťanským masám odkaz šialenstva; mnohí kresťania sú dnes rovnako dôverčiví a neuvedomelí ako stredovekí roľníci.  Zhubné náhľady ich "pastorov" dnes rozsieva po krajine 100 miestnych kresťanských rozhlasových staníc, ako aj sto kresťanských televíznych kanálov (link v pôvodnom článku).  

Berte do úvahy nepredstaviteľné vojnové zločiny, popáchané štátom Izrael práve pred rokom v Gaze.  Svet to sledoval.  Sudca Goldstone to videl.  Z jeho detailne vypracovanej správy vidno, že Izrael je zločinecký štát  a že jeho politici a generáli sú rovnako ponorení do zločinnosti ako ich nacistickí utláčatelia a sú to
typické vzory rasizmu.  A predsa, kresťanská sionistka Grace Halsellová, ako nejaká postava z Alice v Zázračnej krajine káže kresťanom s naširoko otvorenými očami, ktorí Izrael okiadzajú kadidlom: "Za každým činom Izraela sa nachádza Boh, preto to
treba prepáčiť, podporovať a dokonca, zo strany nás ostatných, aj byť zaň vďačný."  

Zdá sa, že americká vláda s touto démonickou táraninou súhlasí.
Táto napodobenina vlády, ujarmená organizovaným židovstvom, žoldnierska a skorumpovaná až do jadra - táto psycho-pato-kracia, vydávajúca sa za demokraciu - nedávno prišla s rozhodným odsúdením správy sudcu Goldstonea.   Amerika je mŕtva.  
Ajhľa, Nový Sión!  

 


(krátené)
Lasha Darkmoon: "Germany Then - America Now!"  
http://theoccidentalobserver.net/tooblog/?p=399&cpage=1

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|