:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Vydieranie a hrozby

19.09.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 

USA a Európskej únii (v dojemnej zhode) je dobrý každý prostriedok, ktorý by na výročnom valnom zhromaždení Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) zamedzil oprávnenej výzve, aby Izrael konečne pristúpil k Zmluve o nešírení jadrových zbraní a aby podriadil svoje zariadenia úplne pod kontrolu MAAE. Aj keď papierovo je Izrael ešte stále členom MAAE, jeho vrcholoví predstavitelia verejne vyhlasujú, že medzinárodní inšpektori nemajú v izraelských jadrových zariadeniach čo hladať!

Naproti tomu „zlý“
Irán podpísal Zmluvu o nešírení jadrových zbraní už v roku 1968 a na základe toho v roku 1974 podpísal s MAAE dohodu o úplných bezpečnostných zárukách. Na základe tejto dohody MAAE pravidelne kontrolovala činnosť Iránu v jadrovej oblasti. Dá sa “s určitosťou blížiacou sa istote“ predpokladať, že náš zástupca v MAAE bude hlasovať proti výzve na pristúpenie Izraela k Zmluve o nešírení JZ a proti kontrole jeho nukleárnych zariadení, alebo sa v lepšom prípade „dôstojne“ zdrží hlasovania . . . .

USA a EU chcú zabrániť diskúsii o izraelských atómových zbraniach      

V piatok sa skončilo vo Viedni päťdňové zasadnutie predstavenstva Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA). V pondelok začína, taktiež v rakúskom hlavnom meste, výročné valné zhromaždenie IAEA, ktoré má trvať až do piatku. Následne sa ešte raz, 27. septembra stretne Výbor guvernérov, v ktorom je na základe ročného rotačného princípu zastúpených 33 štátov.

Na valnom zhromaždení sa predpokladá, že arabské štáty, ako už v 2009, znova predložia svoj návrh. V ňom sa jediná nukleárna mocnosť Blízkeho a Stredného východu vyzýva, aby pristúpila k Zmluve o nešírení jadrových zbraní a aby podriadila svoje zariadenia úplne pod kontrolu IAEA. V minulom roku bol tento návrh prijatý len tesne so štyrmi hlasmi väčšiny. Teraz sa vlády USA a Európskej únie už predom pokúšali, vyvíjať nátlak na Arabov, aby svoj návrh vôbec nepredložili. 22 štátov Arabskej ligy túto požiadavku jasne odmietlo. Veľvyslanec USA pri IAEA, Glyn Davies, sa vyjadril chladokrvne: »Dnes je štvrtok. Valné zhromaždenie začína v pondelok. To môže byť celkom dlhá doba. V nasledujúcich dňoch sa môže veľa udiať.«

Politika vlády USA sa opiera hlavne na vydieranie a hrozby, ale v žiadnom prípade nie na konsezus tak často citovaného »medzinárodného spoločenstva«.

To bolo zdôraznené aj pri stanovisku Mimoblokových (NAM) k hádke o iránskom atómovom programe. 118 členov tejto skupiny vyjadrili v ňom »základné a nescudziteľné« právo všetkých štátov, využívať a skúmať jadrovú energiu pre mierové účely. Zároveň žiadali zákaz všetkých útokov na atómové zariadenia, ako nimi USA a Izrael v prípade Iránu permanentne hrozia.

»Diplomacia a dialóg« je jedinou cestou k riešeniu konfliktov. Mimo to sú v stanovisku štátov NAM kritizované viaceré body Iránskej správy predloženej generálnym tajomníkom IAEA Jukija Amanom. Mimo iného ide o poškodenie dôvernosti a zmazávanie rozdielu medzi zmluvnými záväzkami a dobrovolnými opatreniami na podporu dôvery. 

 


Knut Mellenthin
Erpressung und Drohungen
http://www.jungewelt.de/2010/09-18/056.php

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|