:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Vyhlásenie Panslovanskej únie č. 6/2010
k výročiu prijatia slovenskej ústavy

04.09.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info

 

 

 

Dnes z 1 septembra 2010 uplynulo 18 rokov od prijatia slovenskej ústavy. Slováci vystúpili z cudzieho tieňa, naplnili svoje právo na vlastný štát, ujali sa správy svojich vlastných vecí a opätovne sa tak zaradili medzi suverénne národy.

Dnešný deň je teda pre všetkých Slovákov veľkým dňom a veľkým sviatkom a každý slovenský vlastenec si ho nepochybne uctí podľa svojich možností. Členovia Panslovanskej únie si dnešný deň uctili položením kvetov pri Jazdeckej soche kráľa Svätopluka, ktorá je symbolom slovenskej štátnosti.

Tí, čo so slovenskou samostatnosťou nesúhlasili, kozmopoliti, maďaróni a mnohí neSlováci so slovenským domicilom a tiež politickí hochštapleri rôzneho pôvodu inklinujúci k inakosti, sú (a vždy budú) ochotní predávať slovenské záujmy a slúžiť cudzím pánom.

Oni ani inak konať nemôžu, pretože vždy systematicky pracovali pre cudziu slávu. Slovenský štát a všetky jeho symboly sú im tŕňom v oku a sú vždy pripravení napľuť na všetko slovenské. Nemožno sa teda čudovať ani ich aktivitám na odstránenie Jazdeckej sochy kráľa Svätopluka z areálu bratislavského hradu pod rôznymi pochybnými zámienkami. Nevadia im symboly maďarskej rozpínavosti na slovenskom území, nevadí im odkresťančovanie Slovenska a likvidácia tradičných hodnôt, nevadí im amerikanizácia slovenskej kultúry a nevadí im ani celkový morálny úpadok spoločnosti. Zato sú ochotní brať platy z výkonu vysokých štátnych funkcií v štáte, ktorý si nikdy neželali a proti vzniku ktorému, aktívne vystupovali.

Panslovanská únia si dnešný deň hlboko ctí a váži a je presvedčená, že 1. september zostane navždy jedným z najväčších slovenských sviatkov.

 


Predsedníctvo
Panslovanskej únie

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|